Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. marca 2014

Komisija pozdravila prvo uspešno evropsko državljansko pobudo

Komisija se je z današnjo odločitvijo pozitivno odzvala na doslej prvo evropsko državljansko pobudo, ki je bila uspešno izpeljana na področjih, na katerih lahko ukrepa. Organizatorji državljanske pobude Right2Water so Komisijo pozvali, naj zagotovi, da bodo vsi državljani Evropske unije imeli pravico dostopa do vode in sanitarnih storitev, naj izključi oskrbo z vodo in upravljanje vodnih virov iz pravil notranjega trga in liberalizacije ter okrepi prizadevanja za dosego univerzalnega dostopa do vode in sanitarnih storitev po vsem svetu.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je dejal: „Evropski državljani so spregovorili in Komisija se je danes pozitivno odzvala. Neposredni rezultat tega prvega projekta vseevropske demokracije, ki ga izvajajo državljani, bodo izboljšave na področju kakovosti vode, infrastrukture, sanitarnih storitev in preglednosti, koristi od tega pa bodo imeli ljudje v Evropi in državah v razvoju. Organizatorjem čestitam za uspeh.

Komisija se je odzvala v sporočilu, v katerem na začetku opisuje obsežne dejavnosti, ki jih je Evropska unija že izvedla na področju vode in sanitarnih storitev. Znotraj Evropske unije je na primer določila ambiciozne standarde kakovosti vode ter s finančno podporo razširila in izboljšala vodno infrastrukturo v državah članicah.

Odločitev o najboljšem načinu upravljanja storitev za rabo vode je trdno v rokah javnih organov v državah članicah, Komisija pa bo še naprej spoštovala pravila Pogodbe, ki od Evropske unije zahtevajo, da ostane nevtralna glede nacionalnih odločitev o lastništvu podjetij za oskrbo z vodo. Podobno bo Komisija tudi v mednarodnih trgovinskih pogajanjih še naprej zagotavljala, da se spoštujejo in zavarujejo odločitve glede upravljanja storitev za rabo vode na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zakonodaja EU je vedno dosledno priznavala edinstven značaj storitev za rabo vode in sanitarnih storitev pri izpolnjevanju osnovnih potreb prebivalstva. Distribucija vode in oskrba z njo ter storitve v zvezi z odpadnimi vodami so že izrecno izključene iz uveljavljanja čezmejne svobode opravljanja storitev. Lansko leto je Komisija kot neposredno posledico zaskrbljenosti javnosti iz direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb izključila zagotavljanje storitev za rabo vode.

Na svetovni ravni EU in njene države članice trenutno zagotavljajo skoraj 1,5 milijarde evrov na leto za programe, namenjene oskrbi z vodo, urejanju sanitarnih razmer in izboljšanju higiene (WASH) v državah v razvoju, kar pomeni, da je Evropska unija največja posamična donatorica na svetu na tem področju.

V luči evropske državljanske pobude si je Komisija prizadevala opredeliti preostale vrzeli in področja, ki na ravni Evropske unije ali nacionalni ravni zahtevajo dodatna prizadevanja, da bi se tako upoštevali pomisleki državljanov, ki so privedli do tega državljanskega poziva k ukrepanju. Danes se je Komisija zavezala naslednjim konkretnim korakom in novim ukrepom na področjih, ki se neposredno nanašajo na pobudo in njene cilje:

  • okrepiti prizadevanja za polno izvajanje zakonodaje EU o vodah s strani držav članic;

  • začeti javno posvetovanje po vsej Uniji o direktivi o pitni vodi, da se oceni, ali so potrebne izboljšave in kako bi jih bilo mogoče doseči;

  • izboljšati obveščanje državljanov z nadaljnjim razvojem racionaliziranega in bolj preglednega upravljanja in razširjanja podatkov o komunalnih odpadnih vodah in pitni vodi;

  • preučiti zamisel o primerjalnem sistemu kakovosti vode;

  • spodbuditi strukturiran dialog med zainteresiranimi stranmi o preglednosti na področju voda;

  • sodelovati z obstoječimi pobudami, da se zagotovi širši sklop meril za storitve za rabo vode ter tako izboljša preglednost in odgovornost ponudnikov storitev za rabo vode, državljanom pa zagotovi dostop do primerljivih podatkov o ključnih gospodarskih in kakovostnih kazalnikih;

  • spodbuditi inovativne pristope za razvojno pomoč (npr. podpora za partnerstva med vodnimi operaterji in za javno-javna partnerstva) ter promovirati dobre prakse med državami članicami (npr. pri instrumentih solidarnosti);

  • zagovarjati splošen dostop do varne pitne vode in sanitarnih storitev kot prednostno področje za cilje trajnostnega razvoja v obdobju po letu 2015;

  • pozvati države članice, naj v okviru svojih pristojnosti upoštevajo pomisleke, ki so jih izrazili državljani na podlagi te pobude, ter jih spodbuditi, naj okrepijo svoja prizadevanja za zagotovitev varne, čiste in cenovno dostopne vode za vse.

Ozadje

Evropska državljanska pobuda je z aprilom 2012 postala močno orodje v rokah državljanov za sodelovanje pri oblikovanju politike EU. Milijonu državljanov iz najmanj četrtine držav članic Evropske unije omogoča, da Komisijo pozove k ukrepanju na področjih njene pristojnosti. Za prvo uspešno državljansko pobudo, Right2Water, je bilo zbranih 1,68 milijona podpisov, mejni prag je bil presežen v 13 državah članicah – oboje daleč nad zakonsko predpisano spodnjo mejo. Skupno je do zdaj več kot 5 milijonov državljanov Evropske unije podpisalo več kot 20 različnih pobud.

Sporočilo o evropski državljanski pobudi Right2Water:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

MEMO o mednarodnem delovanju EU na področju voda in sanitarnih storitev:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Spletišče evropske državljanske pobude:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Spletišče pobude Right2water:

http://www.right2water.eu/

Kontakti:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 67891011 ali po e­pošti


Side Bar