Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisija podupire prvu uspješnu europsku građansku inicijativu

European Commission - IP/14/277   19/03/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 19. ožujka 2014.

Komisija podupire prvu uspješnu europsku građansku inicijativu

Danas je Komisija odlučila pozitivno odgovoriti na prvu uspješnu europsku građansku inicijativu u područjima za koja je nadležna. Organizatori europske građanske inicijative „Right2Water” pozvali su Komisiju da svim građanima EU-a zajamči ostvarivanje prava na pristup vodi i sanitarnim sustavima, isključi opskrbu vodom i upravljanje vodnim resursima iz pravila unutarnjeg tržišta i liberalizacije te da poveća napore za ostvarenje općeg pristupa vodi i sanitarnim sustavima širom svijeta.

Potpredsjednik Komisije Maroš Šefčovič izjavio je: „Europski su građani izrazili svoje mišljenje, a Komisija je danas dala pozitivan odgovor. Neposredni rezultati te prve inicijative paneuropske demokracije koja počiva na djelovanju građana donijet će poboljšanja u području kakvoće vode, infrastrukture, sanitarnih sustava i transparentnosti u Europi i zemljama u razvoju. Čestitam organizatorima na ostvarenom uspjehu.”

Komisija je odgovorila komunikacijom koja započinje kratkim prikazom brojnih djelovanja koje je Europska unija već poduzela u području vode i sanitarnih sustava. Primjerice, na području EU-a postavljeni su ambiciozni standardi kvalitete vode i osigurana financijska potpora za proširenje i poboljšanje vodoopskrbne infrastrukture u državama članicama.

Odluka o najboljem načinu upravljanja vodnim uslugama čvrsto je u rukama javnih tijela država članica, a Komisija će nastaviti poštovati pravila Ugovora kojima se od Europske unije zahtijeva da ostane neutralna u pogledu nacionalnih odluka o vlasništvu vodoopskrbnih poduzeća. Slično tomu, u međunarodnim trgovinskim pregovorima Komisija će i dalje jamčiti poštovanje i zaštitu nacionalnih, regionalnih i lokalnih odluka povezanih s načinom upravljanja vodnim uslugama. U okviru zakonodavstva EU-a dosljedno je uzeta u obzir jedinstvena priroda vodnih i sanitarnih usluga u pogledu zadovoljavanja osnovnih potreba stanovništva. Distribucija i opskrba vodom, kao i usluge koje se odnose na kanalizacijske vode, već su izričito isključene iz primjene prekogranične slobode pružanja usluga, a prošle je godine Komisija zbog zabrinutosti javnosti isključila pružanje vodnih usluga iz Direktive o dodjeli koncesijskih ugovora.

Na svjetskoj razini EU i njegove države članice trenutačno osiguravaju gotovo 1,5 milijardi EUR godišnje za programe u području opskrbe vodom, sanitarnih usluga i higijene (WASH) u zemljama u razvoju, što Uniju čini najvećim svjetskim donatorom u tom području.

U svjetlu europske građanske inicijative Komisija je pokušala utvrditi sve preostale nedostatke i područja u kojima su potrebni dodatni napori na razini EU-a ili nacionalnoj razini kako bi se riješili problemi koji su potaknuli taj poziv građana na djelovanje. Danas se Komisija obvezala na sljedeće konkretne korake i nova djelovanja u područjima koja su od izravnog značenja za inicijativu i njezine ciljeve:

pojačati napore kako bi države članice u potpunosti provodile zakonodavstvo EU-a o vodama

pokrenuti javno savjetovanje na razini EU-a o Direktivi o pitkoj vodi kako bi se procijenila potreba za poboljšanjima i kako bi ih se moglo postići

poboljšati informiranost građana s pomoću daljnjeg pojednostavnjenja i veće transparentnosti upravljanja podacima i njihova širenja u području urbanih otpadnih voda i vode za piće

istražiti zamisao usporedne analize kvalitete vode

promicati strukturirani dijalog među dionicima o transparentnosti u vodnom sektoru

surađivati s postojećim inicijativama kako bi se osigurao širi skup mjerila za vodne usluge, poboljšati transparentnost i odgovornost pružatelja vodnih usluga omogućivši građanima pristup usporedivim podacima o ključnim ekonomskim i kvalitativnim pokazateljima

poticati inovativne pristupe za razvojnu pomoć (npr. podrška za partnerstva između poduzeća za opskrbu vodom i javno-privatnih partnerstava) i promicati najbolje prakse među državama članicama (npr. instrumenti solidarnosti)

zagovarati opći pristup sigurnoj vodi za piće i sanitarnim sustavima kao jedno od prioritetnih područja u okviru ciljeva održivog razvoja nakon 2015.

pozvati države članice da u okviru svojih nadležnosti u obzir uzmu zabrinutost koju su građani izrazili u okviru te inicijative te ih potaknuti da pojačaju svoje napore kako bi se zajamčila opskrba sigurnom, čistom vodom po prihvatljivoj cijeni za sve.

Kontekst

Europska građanska inicijativa pokrenuta je u travnju 2012. kao moćan politički instrument u rukama građana. Milijun građana iz najmanje četvrtine država članica ima mogućnost pozvati Europsku komisiju na poduzimanje mjera u područjima za koja je nadležna. U okviru prve uspješne europske građanske inicijative „Right2Water” prikupljeno je 1,68 milijuna potpisa i prijeđeni su minimalni pragovi u 13 država članica, što je daleko iznad zakonski utvrđenog minimuma. Sve u svemu, više od 5 milijuna građana EU-a do sada je potpisalo više od 20 različitih inicijativa.

Komunikacija o europskoj građanskoj inicijativi „Right2Water”:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

Obavijest o međunarodnom djelovanju EU-a u području vode i sanitarnih sustava:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Web-mjesto europske građanske inicijative:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Web-mjesto inicijative „Right2Water”:

http://www.right2water.eu/

Osobe za kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website