Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 19. ožujka 2014.

Komisija podupire prvu uspješnu europsku građansku inicijativu

Danas je Komisija odlučila pozitivno odgovoriti na prvu uspješnu europsku građansku inicijativu u područjima za koja je nadležna. Organizatori europske građanske inicijative „Right2Water” pozvali su Komisiju da svim građanima EU-a zajamči ostvarivanje prava na pristup vodi i sanitarnim sustavima, isključi opskrbu vodom i upravljanje vodnim resursima iz pravila unutarnjeg tržišta i liberalizacije te da poveća napore za ostvarenje općeg pristupa vodi i sanitarnim sustavima širom svijeta.

Potpredsjednik Komisije Maroš Šefčovič izjavio je: „Europski su građani izrazili svoje mišljenje, a Komisija je danas dala pozitivan odgovor. Neposredni rezultati te prve inicijative paneuropske demokracije koja počiva na djelovanju građana donijet će poboljšanja u području kakvoće vode, infrastrukture, sanitarnih sustava i transparentnosti u Europi i zemljama u razvoju. Čestitam organizatorima na ostvarenom uspjehu.”

Komisija je odgovorila komunikacijom koja započinje kratkim prikazom brojnih djelovanja koje je Europska unija već poduzela u području vode i sanitarnih sustava. Primjerice, na području EU-a postavljeni su ambiciozni standardi kvalitete vode i osigurana financijska potpora za proširenje i poboljšanje vodoopskrbne infrastrukture u državama članicama.

Odluka o najboljem načinu upravljanja vodnim uslugama čvrsto je u rukama javnih tijela država članica, a Komisija će nastaviti poštovati pravila Ugovora kojima se od Europske unije zahtijeva da ostane neutralna u pogledu nacionalnih odluka o vlasništvu vodoopskrbnih poduzeća. Slično tomu, u međunarodnim trgovinskim pregovorima Komisija će i dalje jamčiti poštovanje i zaštitu nacionalnih, regionalnih i lokalnih odluka povezanih s načinom upravljanja vodnim uslugama. U okviru zakonodavstva EU-a dosljedno je uzeta u obzir jedinstvena priroda vodnih i sanitarnih usluga u pogledu zadovoljavanja osnovnih potreba stanovništva. Distribucija i opskrba vodom, kao i usluge koje se odnose na kanalizacijske vode, već su izričito isključene iz primjene prekogranične slobode pružanja usluga, a prošle je godine Komisija zbog zabrinutosti javnosti isključila pružanje vodnih usluga iz Direktive o dodjeli koncesijskih ugovora.

Na svjetskoj razini EU i njegove države članice trenutačno osiguravaju gotovo 1,5 milijardi EUR godišnje za programe u području opskrbe vodom, sanitarnih usluga i higijene (WASH) u zemljama u razvoju, što Uniju čini najvećim svjetskim donatorom u tom području.

U svjetlu europske građanske inicijative Komisija je pokušala utvrditi sve preostale nedostatke i područja u kojima su potrebni dodatni napori na razini EU-a ili nacionalnoj razini kako bi se riješili problemi koji su potaknuli taj poziv građana na djelovanje. Danas se Komisija obvezala na sljedeće konkretne korake i nova djelovanja u područjima koja su od izravnog značenja za inicijativu i njezine ciljeve:

pojačati napore kako bi države članice u potpunosti provodile zakonodavstvo EU-a o vodama

pokrenuti javno savjetovanje na razini EU-a o Direktivi o pitkoj vodi kako bi se procijenila potreba za poboljšanjima i kako bi ih se moglo postići

poboljšati informiranost građana s pomoću daljnjeg pojednostavnjenja i veće transparentnosti upravljanja podacima i njihova širenja u području urbanih otpadnih voda i vode za piće

istražiti zamisao usporedne analize kvalitete vode

promicati strukturirani dijalog među dionicima o transparentnosti u vodnom sektoru

surađivati s postojećim inicijativama kako bi se osigurao širi skup mjerila za vodne usluge, poboljšati transparentnost i odgovornost pružatelja vodnih usluga omogućivši građanima pristup usporedivim podacima o ključnim ekonomskim i kvalitativnim pokazateljima

poticati inovativne pristupe za razvojnu pomoć (npr. podrška za partnerstva između poduzeća za opskrbu vodom i javno-privatnih partnerstava) i promicati najbolje prakse među državama članicama (npr. instrumenti solidarnosti)

zagovarati opći pristup sigurnoj vodi za piće i sanitarnim sustavima kao jedno od prioritetnih područja u okviru ciljeva održivog razvoja nakon 2015.

pozvati države članice da u okviru svojih nadležnosti u obzir uzmu zabrinutost koju su građani izrazili u okviru te inicijative te ih potaknuti da pojačaju svoje napore kako bi se zajamčila opskrba sigurnom, čistom vodom po prihvatljivoj cijeni za sve.

Kontekst

Europska građanska inicijativa pokrenuta je u travnju 2012. kao moćan politički instrument u rukama građana. Milijun građana iz najmanje četvrtine država članica ima mogućnost pozvati Europsku komisiju na poduzimanje mjera u područjima za koja je nadležna. U okviru prve uspješne europske građanske inicijative „Right2Water” prikupljeno je 1,68 milijuna potpisa i prijeđeni su minimalni pragovi u 13 država članica, što je daleko iznad zakonski utvrđenog minimuma. Sve u svemu, više od 5 milijuna građana EU-a do sada je potpisalo više od 20 različitih inicijativa.

Komunikacija o europskoj građanskoj inicijativi „Right2Water”:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered

Obavijest o međunarodnom djelovanju EU-a u području vode i sanitarnih sustava:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-760_en.htm

Web-mjesto europske građanske inicijative:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Web-mjesto inicijative „Right2Water”:

http://www.right2water.eu/

Osobe za kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar