Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 17. ožujka 2014.

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2014.: prema učinkovitijim pravosudnim sustavima u EU-u

Europska komisija danas je objavila drugi Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u u cilju promicanja kvalitete, neovisnosti i učinkovitosti pravosudnih sustava u Europskoj uniji. Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u informacijski je alat kojim se omogućuje pristup objektivnim, pouzdanim i usporedivim podacima o pravosudnim sustavima u državama članicama. Baš kao i prvim Pregledom stanja iz 2013. (IP/13/285), Pregledom stanja europskog pravosuđa za 2014. pomoći će se državama članicama i EU-u da ostvare veću učinkovitost pravosudnih sustava, čime se pridonosi poticanju gospodarskog rasta u Uniji. Njime će se prije svega pridonijeti europskom semestru, godišnjem postupku usklađivanja ekonomskih politika EU-a, kojim se na temelju niza posebnih preporuka po državama članicama želi potaknuti gospodarska učinkovitost i konkurentnost država članica.

Odgađanje pravde jednako je njezinu uskraćivanju. Pregled stanja pravosuđa u EU-u ključni je alat gospodarske strategije EU-a kojim se građanima i poduzećima omogućuje učinkovitije pravosuđe. Neovisan pravosudni sustav koji dobro funkcionira neophodan je za stjecanje povjerenja građana i ulagatelja te je prijeko potreban za uzajamno povjerenje u europsko područje pravde,” izjavila je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Drugi Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u objavljuje se u trenutku kada mnoge države članice provode pravosudne reforme kako bi povećale vlastitu konkurentnost. Razvoj događaja i podaci potvrđuju koliko je važno da se s predanošću i odlučnošću nastave napori uloženi u povećanje učinkovitosti pravosudnih sustava diljem EU-a.”

Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u za 2014. objedinjuju se podaci iz različitih izvora. Većinu kvantitativnih podataka dostavlja Komisija Vijeća Europe za ocjenu učinkovitosti pravosuđa (CEPEJ), koja podatke prikuplja od država članica. Pregled stanja u pravosuđu za 2014. usredotočen je na građanske i trgovačke parnice i upravne predmete. U Pregledu se razmatraju isti pokazatelji kao i u 2013., ali se istovremeno oslanja i na dodatne izvore informacija:

  • Učinkovitost pravosudnih sustava: pokazatelji uključuju trajanje postupaka, stopu rješavanja predmeta i broj predmeta u postupku;

  • Kvaliteta:pokazatelji uključuju obveznu izobrazbu sudaca, praćenje i evaluaciju djelovanja suda, proračun i ljudske resurse dodijeljene sudovima te dostupnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i metoda alternativnog rješavanja sporova;

  • Neovisnost: podaci iz Pregleda stanja odnose se na percepciju neovisnosti pravosuđa. Pregledom stanja 2014. omogućuje se prvi opći usporedni pregled načina na koji su nacionalni pravosudni sustavi ustrojeni radi zaštite sudske neovisnosti u određenim okolnostima u kojima bi ona mogla biti ugrožena te se analiziraju mjere pravne zaštite od, primjerice, premještaja ili razrješenja sudaca.

Pregledom stanja za 2014. obuhvaćen je i ishod dviju oglednih studija kojima se donose dodatni precizniji podaci o trajanju sudskih postupaka u području prava tržišnog natjecanja i zaštite potrošača (izraženi prosječnim brojem dana).

Ključni zaključci Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u za 2014. (za raščlambu po navedenim trima područjima vidjeti Prilog):

Pojedine države članice i dalje se suočavaju s posebnim izazovima koji se odnose na učinkovitost njihovih pravosudnih sustava. Dugotrajni prvostupanjski postupci i niska stopa rješavanja predmeta ili velik broj predmeta u postupku upućuju na činjenicu da su potrebna dodatna poboljšanja. Iako su u pojedinim državama članicama (npr. u Portugalu) nedavno donesene ambiciozne reforme, njihovi se učinci još ne mogu odraziti na rezultate Pregleda stanja, za koji su uglavnom upotrijebljeni podaci iz 2012.

Povećana je raspoloživost alata informacijskih i komunikacijskih tehnologija za sudove, ali i dalje ima prostora za napredak, prije svega u pogledu pojednostavnjenja kontakta između sudova i građana. Mehanizmi alternativnog rješavanja sporova sada su dostupni u gotovo svim državama članicama te je u većini država članica uspostavljen postupak praćenja i evaluacije rada suda.

U gotovo trećini država članica stopa sudjelovanja sudaca u aktivnostima trajne izobrazbe u području prava EU-a prelazi 50 %. Izobrazba sudaca i pravosudnog osoblja ključni su za učinkovito funkcioniranje europskog područja pravde utemeljenog na obostranom povjerenju, baš kao i alati informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

U određenom se broju država članica percepcija neovisnosti poboljšala, dok se u drugima bilježi pogoršanje.

Sljedeći koraci

Rezultati Pregleda stanja uzet će se u obzir pri izradi budućih analiza po državama članicama u okviru Europskog semestra 2014. te u kontekstu utvrđivanja programa gospodarske prilagodbe. Sredstva EU-a (u okviru Fonda za regionalni razvoj i Socijalnog fonda) mogu se koristiti za potporu reformama nacionalnih pravosudnih sustava.

Cilj je Komisije da te usporedne podatke dodatno razvije na temelju prvog usporednog pregleda mjera pravne zaštite usmjerenih na zaštitu sudske neovisnosti. Komisija će surađivati sa stručnjacima iz pravosuđa i državama članicama, kao i s pravosudnim osobljem i europskim pravosudnim mrežama radi poboljšanja kvalitete, raspoloživosti i usporedivosti podataka za buduće preglede stanja.

Kontekst

Poboljšanje kvalitete, neovisnosti i učinkovitosti pravosudnih sustava već je dio postupka usklađivanja ekonomskih politika EU-a u okviru europskog semestra. Reforme nacionalnih pravosudnih sustava također su sastavni dio programa gospodarske prilagodbe u Grčkoj, Portugalu i na Cipru.

Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u pridonosi se postupku europskog semestra jer pomaže pri utvrđivanju pitanja iz područja pravosuđa kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost. Pregledom stanja za 2013., baš kao i posebnim ocjenama stanja u državama članicama, pridonijelo se izradi posebnih preporuka po državama članicama u području pravosuđa za deset država članica (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). Time će se i EU-u i državama članicama pomoći da ostvare veću učinkovitost pravosudnih sustava za građane i poduzeća te će se pridonijeti unaprjeđenju strategija rasta u dotičnim državama i u EU-u u cjelini.

Pregled stanja nije opća i jedinstvena ljestvica uspjeha, ali se njime daje uvid u funkcioniranje svih pravosudnih sustava i to na temelju različitih pokazatelja koji su u zajedničkom interesu svih država članica. Njime se ne promiče ni jedna određena vrsta pravosudnog sustava. Neovisno o modelu nacionalnog pravosudnog sustava ili pravne tradicije na kojoj se temelji, neki od ključnih parametara učinkovitog pravosudnog sustava jesu pravodobnost, neovisnost, cjenovna dostupnost i jednostavan pristup korisnika.

U Pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2014. upotrebljavaju se isti pokazatelji iz Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u 2013., uključujući vrijeme potrebno za rješavanje sudskih predmeta, stopu rješavanja i broj predmeta u postupku, uporabu elektroničkih sredstava za upravljanje predmetima, načine alternativnog rješavanja sporova, izobrazbu dostupnu sucima i sredstva za sudove. Pravdu nije dovoljno samo provoditi, već to mora biti i vidljivo — stoga se pregledom stanja pružaju i podaci o neovisnosti pravosudnih sustava, a koji se temelje na zaključcima Svjetskog gospodarskog foruma.

Dodatne informacije:

MEMO/14/194

Informativni paket: Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2014. / podaci po državama – podaci koje CEPEJ prikuplja od država članica:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm

Početna internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom

ANNEX

1. Efficiency

Figure 1: Time needed to resolve litigious civil and commercial cases* (1st instance/in days) (source: CEPEJ study)

*Litigious civil (and commercial) cases concern disputes between parties, for example disputes regarding contracts, following the CEPEJ methodology. The length of proceedings expresses the time (in days) needed to resolve a case in court, that is the time taken by the court to reach a decision at first instance. The 'disposition time' indicator is the number of unresolved cases divided by the number of resolved cases at the end of a year multiplied by 365 days.

Figure 2: Rate of resolving litigious civil and commercial cases (1st instance/in %) (source: CEPEJ study)

The clearance rate is the ratio of the number of resolved cases over the number of incoming cases. It measures whether a court is keeping up with its incoming caseload. The length of proceedings is linked to the rate at which the courts can resolve cases, the 'clearance rate', and to the number of cases that are still waiting to be resolved, 'pending cases'. When the clearance rate is about 100% or higher it means the judicial system is able to resolve at least as many cases as come in. When the clearance rate is below 100%, it means that the courts are resolving fewer cases than the number of incoming cases, and as a result, at the end of the year, the number of unresolved cases adds up as pending cases. If this situation persists over several years, this could be indicative of a more systemic problem as backlogs build up which further aggravate the workload of courts, and which cause the length of proceedings to rise further.

Figure 3: Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants) (source: CEPEJ study)

The number of pending cases expresses the number of cases that remains to be dealt with at the end of a period. The number of pending cases influences the disposition time. Therefore, in order to improve the length of proceedings measures to reduce the number of pending cases are required.

2. Quality

Figure 4: ICT Systems for the registration and management of cases (weighted indicator-min=0, max=4) (source: CEPEJ study)

Figure 5: Judges participating in continuous training activities in EU Law or in the law of another Member State (as a % of total number or judges)* ( source: European Commission, European Judicial Training, 2012)

*In a few cases reported by the Member States the ratio of participants to existing members of a legal profession exceeds 100%, meaning that participants took part in more than one training activity on EU law. Some of the exceptionally high figures may suggest that, the data delivered concerns training in all subjects and not just in EU law.

Figure 6: Budget for courts (in EUR per inhabitant)* (source: CEPEJ study)

* This figure indicates the annual approved budget allocated to the functioning of all courts, whatever the source and level of this budget (national or regional).

3. Independence

Figure 7: Perceived judicial independence (higher value means better perception) (source: World Economic Forum [WEF])

The WEF indicator is based on survey answers to the question: "To what extent is the judiciary in your country independent from the influences of members of government, citizens, or firms?" The survey was replied to by a representative sample of firms in all countries representing the main sectors of the economy (agriculture, manufacturing industry, non- manufacturing industry, and services).


Side Bar