Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Standaard-Eurobarometer najaar 2014: Het vertrouwen in de Europese Unie neemt toe

Brussel, 17 december 2014

Vandaag worden de resultaten van de jongste standaard-Eurobarometerenquête gepubliceerd. De Standaard-Eurobarometer najaar 2014 is de eerste enquête in heel de EU sinds de Commissie-Juncker op 1 november 2014 is aangetreden.

Uit de nieuwe resultaten blijkt een verbetering van essentiële politieke indicatoren.

Meer burgers hebben een positief beeld van de EU en vertrouwen de EU. Er is ook aanzienlijke publieke steun voor de voornaamste beleidsterreinen die in de beleidsrichtsnoeren van de Commissie worden uiteengezet.

Het aantal Europeanen dat zegt een positief beeld te hebben van de EU is van 35 % afgelopen juni gestegen tot 39 % in november. 37 % Heeft een neutraal beeld en 22 % een negatief beeld (gedaald van 25 % in juni).

Bovendien is het aantal Europeanen dat zegt vertrouwen te hebben in de Europese Unie ook gestegen tot 37 % (+6 procentpunten sinds de vorige enquête onmiddellijk na de verkiezingen voor het Europees Parlement). Het vertrouwen in de nationale regeringen is ook licht gestegen tot 29 % (+2 procentpunten).

Het aantal mensen dat van mening is dat hun stem telt in de EU is gedaald (40 %, -2 procentpunten). Dit percentage was echter de voorbije tien jaar nooit hoger dan vlak na de Europese verkiezingen van mei 2014.

Verwachtingen voor de economie en steun voor de euro blijven stabiel

De verwachtingen van de Europeanen met betrekking tot de economie zijn redelijk stabiel gebleven. Meer dan één op de vijf Europeanen (22 %, -1 %) kijkt de komende twaalf maanden optimistische tegemoet, terwijl 45 % verwacht dat de situatie hetzelfde zal blijven. Dit betekent dat meer dan zes op de tien Europeanen denkt dat de economische situatie niet zal verergeren. Het aantal Europeanen dat denkt dat de gevolgen van de crisis op de werkgelegenheid reeds hun piek hebben bereikt (44%, -2), is iets kleiner dan het aantal dat denkt dat het ergste nog moet komen (46 %, +2).

De positieve houding ten opzichte van de euro is stabiel gebleven (56 % in de EU, 67 % in de eurozone). De steun voor de gemeenschappelijke munt is in 18 lidstaten toegenomen, het sterkst in Litouwen (63 %, +13), dat op 1 januari 2015 tot de eurozone zal toetreden, en Letland (74 %, +6).

Europeanen zijn vooral bezorgd over de economie en immigratie

Immigratie baart de burgers steeds meer zorgen op nationaal en EU-niveau. Met 24 % (+3 procentpunten) is het nu de op drie na meest genoemde kwestie op EU-niveau en met 18 % (+3 %) de op twee na meest genoemde kwestie op nationaal niveau. In Malta, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het volgens de burgers het belangrijkste punt van zorg.

De Eurobarometerenquête toont ook dat de burgers de prioriteiten van de Commissie-Juncker ten volle ondersteunen.

  • Inzake investeringen in de EU is meer dan 60 % van de Europeanen het ermee eens dat overheidsmiddelen moeten worden gebruikt om investeringen door de particuliere sector in de EU te stimuleren.
  • Op het gebied van energie is 73 % van de Europeanen voorstander van een gemeenschappelijk energiebeleid voor de EU-lidstaten.      
  • De meeste Europeanen beschouwen de interne markt (het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU) als een van de meest positieve verwezenlijkingen van de EU (52%), na vrede tussen de lidstaten (56%).
  • Omtrent het probleem van de migratie is 71 % van de Europeanen voorstander van een gemeenschappelijk Europees beleid inzake migratie. De meeste Europeanen (52 %) zijn positief over de immigratie van personen uit andere EU-lidstaten.

 

Tot slot blijven de burgers optimistisch over de toekomst van de EU. 56 % (geen verandering) Van de Europeanen zeg optimistisch te zijn, terwijl 37 % (-1) zegt pessimistisch te zijn.

Achtergrond

De Standaard-Eurobarometer najaar 2014 is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 8 en 17 november 2014 zijn afgenomen. In totaal zijn 32 598 mensen in de EU-lidstaten en in de kandidaat-lidstaten ondervraagd.

Verdere informatie:

Het verslag met de eerste resultaten wordt vandaag gepubliceerd en geeft een beeld van de houding van de Europeanen ten opzichte van de EU, de Europese instellingen en het beleid van de EU, en biedt uitzicht in de belangrijkste punten van zorg en de percepties over de economische situatie.

Het verslag met de eerste resultaten is beschikbaar via:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm


BIJLAGE

1. Imago van de EU

 

2. Vertrouwen in de EU

 

3. "Mijn stem telt in de EU"

 

4. Optimisme over de toekomst van de EU

 

5. Steun voor de euro

 

 

Standaard-Eurobarometer 82, najaar 2014

Veldwerkdata: 8-17 november 2014

27 901 persoonlijke interviews zijn in de EU28 bij volwassenen 15+ afgenomen.

 


IP/14/2702

Contactpersoon voor de pers

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Voor het publiek:


Side Bar