Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2014 m. rudens standartinė Eurobarometro apklausa. Pasitikėjimas Europos Sąjunga didėja

Briuselis, 17 Gruodžio 2014

Šiandien paskelbti naujausios standartinės Eurobarometro apklausos rezultatai. 2014 m. rudens standartinė Eurobarometro apklausa yra pirmoji visos ES nuomonių apklausa, surengta J. C. Junckerio Komisijai pradėjus darbą 2014 m. lapkričio 1 d.

Iš naujų rezultatų matyti, kad esminiai politiniai rodikliai labai pagerėjo.

Daugiau piliečių palankiai vertina Europos Sąjungą ir ja pasitiki. Visuomenė taip pat labai pritaria Komisijos politinėse gairėse išdėstytoms pagrindinėms politikos sritims.

Europiečių, teigusių, kad jų nuomonė apie ES yra teigiama, skaičius padidėjo nuo 35 proc. (birželio mėn.) iki 39 proc. (lapkričio mėn.). 37 proc. apklaustųjų nuomonė yra neutrali, o 22 proc. – neigiama (birželio mėn. tokių asmenų buvo 25 proc.).

Be to, daugiau europiečių taip pat teigia pasitikintys Europos Sąjunga – po ankstesnės apklausos, kuri surengta iš karto po rinkimų į Europos Parlamentą, tokių asmenų padaugėjo 6 procentiniais punktais ir dabar yra 37 proc. Pasitikėjimo nacionaliniais parlamentais vidurkis taip pat šiek tiek padidėjo iki 29 proc. (+2 procentiniai punktai).

Apklaustųjų, kurie mano, kad jų balsas svarbus ES, skaičius sumažėjo (40 proc., –2 procentiniai punktai), nors iškart po rinkimų į Europos Parlamentą 2014 m. gegužės mėn. jų skaičius buvo didžiausias per 10 metų.

Su ekonomika susiję lūkesčiai ir pritarimas eurui nesikeičia.

Kalbant apie ekonomiką, europiečių lūkesčiai beveik nepakito – daugiau nei vienas iš penkių apklaustųjų (22 proc., –1 procentinis punktas) į ateinančius dvylika mėnesių žvelgia optimistiškai, o 45 proc. mano, kad padėtis nesikeis. Tai reiškia, kad daugiau nei šeši iš dešimties europiečių mano, kad ekonominė padėtis neblogės. Šiek tiek mažiau Europos gyventojų mano, kad krizės poveikis darbo rinkai jau pasiekė aukščiausią lygį (44 proc., –2 procentiniai punktai), palyginti su tais, kurių nuomone blogiausia dar priešakyje (46 proc., +2 procentiniai punktai).

Teigiamas požiūris į eurą išlieka nepakitęs (56 proc. ES, 67 proc. euro zonoje). Pritarimas bendrai valiutai padidėjo 18 valstybių narių, tai labiausiai pastebima Lietuvoje, kuri prie euro zonos prisijungs 2015 m. sausio 1 d., (63 proc., +13 procentinių punktų) ir Latvijoje (74 proc., +6 procentiniai punktai).

Europiečiai labiausiai nerimauja dėl ekonomikos ir imigracijos.

Kalbant apie piliečiams labiausiai rūpimus klausimus, vis labiau nerimaujama dėl imigracijos, kuri yra viena dažniausiai minimų problemų nacionaliniu ir ES lygmenimis. Dabar imigracija yra ketvirtas ES lygmeniu (24 proc., +3 procentiniai punktai) ir trečias nacionaliniu lygmeniu (18 proc., +3 procentiniai punktai) dažniausiai minimas klausimas. Maltos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos piliečiai tai netgi nurodo kaip pagrindinę problemą.

Atlikus Eurobarometro apklausą taip pat nustatyta, kad piliečiai tvirtai pritaria J. C. Junckerio Komisijos nustatytiems prioritetiniams klausimams.

  • Kalbant apie investicijas ES, daugiau nei 60 proc. europiečių sutinka, kad viešosios lėšos turėtų būti naudojamos privačiojo sektoriaus investicijoms ES lygmeniu skatinti.
  • 73 proc. europiečių pasisako už bendrą ES valstybių narių energetikos politiką.
  • Dauguma europiečių mano, kad bendroji rinka (laisvas asmenų, prekių ir paslaugų judėjimas ES) (52 proc.), po taikos tarp valstybių narių (56 proc.), yra vienas iš teigiamiausiai vertintinų ES laimėjimų.
  • Bendrą Europos migracijos politiką palankiai vertina 71 proc. europiečių. Daugumos Europos gyventojų (52 proc.) nuomonė apie asmenų iš kitų ES valstybių narių imigraciją yra teigiama.

 

Galiausiai, gyventojai ir toliau optimistiškai žvelgia į ES ateitį. Optimistiškai nusiteikę 56 proc. europiečių (jų skaičius nepasikeitė), o 37 proc. (–1 procentinis punktas) požiūris yra pesimistiškas.

Pagrindiniai faktai

Per 2014 m. rudens standartinę Eurobarometro apklausą, vykusią lapkričio 8–17 d., respondentai apklausti individualiai. Iš viso apklausoje dalyvavo 32 598 ES valstybių narių ir šalių kandidačių gyventojai.

Daugiau informacijos

Šiandien paskelbtoje pirmojoje rezultatų vertinimo ataskaitoje išdėstyta europiečių nuomonė apie ES, jos institucijas ir politikos kryptis, taip pat pagrindinės piliečių susirūpinimą keliančios problemos ir ekonominės padėties vertinimas.

Pirmoji rezultatų vertinimo ataskaita paskelbta

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm

PRIEDAS

1. Nuomonė apie ES


2. Pasitikėjimas ES

 

3. „Mano balsas svarbus ES“

 

4. Optimistiškas ES ateities vertinimas

 

5. Pritarimas euruiStandartinė „Eurobarometro“ apklausa Nr. 82, 2014 m. ruduo.

Duomenys rinkti 2014 m. lapkričio 8–17 d.

28 ES valstybėse narėse tiesiogiai apklaustas 27 901 ne jaunesnis kaip 15 m. suaugusysis.


IP/14/2702

Žiniasklaidai

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Visuomenei:


Side Bar