Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

2014. őszi Standard Eurobarométer felmérés: növekszik az Európai Unióba vetett bizalom

Brüsszel, 17 december 2014

Ma nyilvánosságra hozták a legfrissebb Standard Eurobarométer felmérés eredményeit. A 2014. őszi Standard Eurobarométer felmérés a Juncker-Bizottság 2014. november 1-jei hivatalba lépése óta készült első EU-szintű közvélemény-kutatás.

A legfrissebb eredmények javulást mutatnak egyes kulcsfontosságú politikai mutatók tekintetében:

Nőtt azon polgárok száma, akik pozitívan látják az Európai Uniót, és bíznak benne. Továbbá a lakosság körében jelentős támogatottsága van a Bizottság politikai iránymutatásaibanszereplő főbb szakpolitikai területeknek.

Az EU-t pozitívan megítélő európaiak aránya a júniusi 35%-ról novemberig 39%-ra nőtt. A megkérdezettek 37%-ának semleges, 22%-ának negatív véleménye van (ez utóbbi arány júniusban 25% volt).

Továbbá 37%-ra nőtt azon európaiak aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy bíznak az Európai Unióban (a korábbi, közvetlenül az európai parlamenti választásokat követően készített felméréshez képest ez 6 százalékpontos növekedés). A nemzeti kormányokba vetett bizalom átlagos szintje is javult (szerény, 2 százalékpontos növekedés után most 29%).

Csökkent azok száma, akik úgy vélik, hogy számít a szavuk az Unióban (arányuk 2 százalékpontos csökkenés után most 40%): ez az arány tíz éves időszakra vonatkoztatva közvetlenül a 2014-es európai parlamenti választást követően érte el a csúcspontját.

Stabilak a gazdasággal kapcsolatos várakozások és az euró támogatottsága

A gazdasággal kapcsolatban az európaiak várakozásai stabilak: az európaiak több mint ötöde (22%, ami a korábbiakhoz képest 1 százalékpontos csökkenés) optimistán látja a következő 12 hónapot, míg 45%-uk szerint a helyzet változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy tízből több mint hat európai véli úgy, hogy a gazdasági helyzet nem fog romlani. Azok száma, akik úgy gondolják, hogy a válság munkaerőpiacra gyakorolt hatása elérte a csúcsot (44%, 2 százalékpontos csökkenés) valamivel kevesebb, mint azoké, akik szerint a neheze még hátravan (46%, 2 százalékpontos növekedés).

Az euró kedvező megítélése stabil (56% az EU egészében, 67% az euróövezetben). A közös valuta támogatottsága 18 tagállamban nőtt, a leglátványosabban Litvániában – amely 2015. január 1-jén csatlakozik az euróövezethez – (63%, +13 százalékpont) és Lettországban (74%, +6 százalékpont).

Az európaiakat leginkább a gazdaság és a bevándorlás kérdése foglalkoztatja:

Az embereket leginkább foglalkoztató témák között a bevándorlás kérdése egyre kiemeltebb helyen szerepel mind tagállami, mind uniós szinten. Uniós szinten ma ez a negyedik leggyakrabban említett probléma (24%, 3 százalékpontos növekedés), nemzeti szinten pedig a harmadik (18%, 3 százalékpontos növekedés). Máltán, az Egyesült Királyságban és Németországban a megkérdezettek az első helyen említették ezt a kérdést.

Az Eurobarométer felmérésből az is kiderül, hogy a polgárok körében széles körű támogatottságot élveznek a Juncker-Bizottság által meghatározott prioritások.

  • Az EU-n belüli beruházásokkal kapcsolatban az európaiak több mint 60%-a véli úgy, hogy a közpénzeket a magánberuházások uniós szinten való ösztönzésére kellene fordítani.
  • Az energiát illetően az európaiak 73%-a támogatja az EU-tagállamok közötti közös energiapolitikát.
  • Az európaiak többsége (52%) szerint az egységes piac (az áruk, szolgáltatások, személyek és tőke EU-n belüli szabad mozgása) az EU egyik legpozitívabb hozadéka; ennél csak a tagállamok közötti békét említették többen (56%).
  • Ami a migrációt illeti, az európaiak 71% támogatja a migrációra vonatkozó közös európai politika kialakítását. Az európaiak többsége (52%) jó véleménnyel van a más uniós tagállamokból érkező bevándorlókról.

 

Végül az emberek továbbra is optimistán néznek az EU jövője elé. Míg az európaiak 56%-a (változatlan érték) azt állítja, hogy optimista, addig 37%-uk (-1 százalékpont) mondja magát pesszimistának.

Háttér-információk

A 2014. őszi Standard Eurobarométer felmérés 2014. november 8–17. között folytatott személyes beszélgetések formájában készült. Az uniós tagállamokban és a tagjelölt országokban összesen 32 598 válaszadó vett részt a felmérésben.

További információk

A ma nyilvánosságra hozott első eredményekből kirajzolódik az európai polgárok EU-val, az uniós intézményekkel és politikákkal kapcsolatos véleménye, valamint az embereket leginkább foglalkoztató témák és a gazdasági helyzettel kapcsolatos benyomások.

Az eredményeket összegző első jelentés az alábbi internetcímen található:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm


MELLÉKLET

1. Az Európai Unió megítélése

 

2. Az EU-ba vetett bizalom

 

3. „Az Unióban számít a szavam”:

 

4. Optimizmus az EU jövőjével kapcsolatban

 

5. Az euró támogatottsága

 

 

82. standard Eurobarométer-felmérés, 2014. ősz

Adatfelvétel 2014. november 8–17. között.

A felmérés keretében 27 901 személyes interjúra került sor, a megkérdezettek 15 éven felüliek voltak, az EU 28 tagállamából.


IP/14/2702

Kapcsolattartás a sajtóval

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar