Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2014: Tilliden til EU stiger

Bruxelles, 17 december 2014

I dag offentliggøres de seneste resultater af Eurobarometers standardundersøgelse. Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2014 er den første EU-omspændende meningsmåling, der er foretaget siden Juncker-Kommissionen trådte til den 1. november 2014.

De nye resultater viser en forbedring i vigtige politiske indikatorer:

Flere europæere har et positivt syn på EU, og de har tillid til EU. Der er også i offentligheden stor opbakning til de centrale politikområder, der er beskrevet i Kommissionens Politiske retningslinjer.

Antallet af europæere, som siger, at de ser positivt på EU, er steget fra 35 % i juni til 39 % i november. 37 % ser neutralt på EU, og 22 % har et negativt syn på EU (et fald fra 25 % i juni).

Desuden er antallet af europæere, som siger, de har tillid til EU, steget til 37 % (en stigning på 6 procentpoint siden den tidligere undersøgelse, som blev foretaget lige efter europa-parlamentsvalget). Generelt er tilliden til de nationale regeringer ligeledes steget en smule til 29 % (+ 2 procentpoint).

Antallet af personer, som føler, at deres stemme tæller i EU, er faldet (40 %, -2 procentpoint), efter at det over en tiårig periode toppede umiddelbart efter valget til Europa-Parlamentet i maj 2014.

Forventningerne til økonomien og støtten til euroen er uændret:

Hvad angår økonomien er europæernes forventninger nærmest uændrede, idet mere end én ud af fem (22 %, -1 procentpoint) ser optimistisk på de næste 12 måneder, mens 45 % ikke regner med, at situationen ændrer sig. Det betyder, at flere end seks ud af ti europæere ikke forventer, at den økonomiske situation bliver værre. Antallet af europæere, som mener, at beskæftigelsen ikke kommer til at lide yderligere på grund af krisen (44 %, -2), er lidt lavere end antallet af europæere, som mener "at det værste endnu er i vente" (46 %, +2).

Den positive holdning til euroen er uændret (56 % i EU, 67 % i euroområdet). Støtten til den fælles valuta er steget i 18 medlemsstater, især i Litauen (63 %, +13 procentpoint), som bliver en del af euroområdet den 1. januar 2015, og Letland (74 %, +6 procentpoint).

Økonomi og indvandring er de emner, der bekymrer europæerne mest:

Hvad angår europæernes største bekymringer er indvandring fortsat blandt de emner, der oftest nævnes på nationalt og europæisk plan. Med 24 % (+3 procentpoint) er indvandring nu det problem, der oftest nævnes på EU-plan, og med 18 % (+3 procentpoint) det problem, der på nationalt plan rangerer på tredjepladsen. I Malta, Det Forenede Kongerige og Tyskland bliver indvandring endda nævnt som det største problem.

Eurobarometer-undersøgelsen viser også, at de emner, som Juncker-Kommissionen har prioriteret højest, har stor opbakning fra borgerne.

  • Hvad angår investeringer i EU er 60 % europæerne enige i, at der bør anvendes offentlige midler til at sætte gang i den private sektors investeringer på EU-plan.
  • Med hensyn til energi er 73 % af europæerne tilhængere af, at EU-medlemsstaterne har en fælles energipolitik.
  • De fleste europæere betragter det indre marked (fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser inden for EU) som et af EU's bedste resultater (52 %) næst efter fred mellem medlemsstaterne (56 %).
  • Med hensyn til indvandring går 71 % ind for en fælles europæisk indvandringspolitik. De fleste europæere (52 %) ser positivt på indvandrere fra andre EU-medlemsstater.

 

Endelig ser de fleste positivt på EU's fremtid. Der er stadig 56 % (uændret), som er optimistiske, mens 37 % (-1) er pessimistiske.

Baggrund

Eurobarometers standardundersøgelse for efteråret 2014 blev udført ved personlige interviews i perioden fra den 8.-17. november 2014. I alt blev 32 598 personer fra EU-landene og kandidatlandene interviewet.

Yderligere oplysninger

Resultaterne af den første rapport, som offentliggøres i dag, beskriver, hvilken holdning europæerne har til EU, EU's institutioner og EU's politikker, hvad de anser for at være de største problemer, og hvordan de opfatter den økonomiske situation.

Rapporten findes på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm


BILAG

1. EU's image

 

2. Tillid til EU


3. "Min stemme tæller i EU"

 

4. Optimistisk syn på EU's fremtid

 

5. Opbakning til euroen

 

 

 

Eurobarometers standardundersøgelse 82 fra efteråret 2014.

Undersøgelse foretaget i perioden 8.-17. november 2014

27 901 personlige interviews in EU28 / voksne over 15

IP/14/2702

Pressehenvendelser

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Borgerhenvendelser:


Side Bar