Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Standardní Eurobarometr – podzim 2014: Důvěra v Evropskou unii roste

Brusel, 17 prosinec 2014

Dnes byly zveřejněny výsledky nejnovějšího standardního Eurobarometru. Standardní Eurobarometr z podzimu 2014 je prvním průzkumem veřejného mínění v celé EU od nástupu Junckerovy Komise do funkce dne 1. listopadu 2014.

Nové výsledky ukazují zlepšení klíčových politických ukazatelů:

Stále více občanů vnímá EU pozitivně a má v ní důvěru. Také klíčovým oblastem politiky, které byly nastíněny v hlavních politických směrech Komise, se dostává značné podpory veřejnosti.

Počet Evropanů, kteří vnímají EU pozitivně, se od zvýšil z 35 % v červnu na 39 % v listopadu. Pro 37 % je obraz EU neutrální a 22 % obyvatel vnímá EU negativně (pokles oproti červnovým 25 %).

Také podíl Evropanů, kteří uvedli, že mají v Evropskou unii důvěru, se zvýšil na 37 % (o 6 procentních bodů oproti předchozímu průzkumu bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu). Mírně se zvýšila také průměrná úroveň důvěry v národní vlády, a to na 29 % (o 2 procentní body).

Počet lidí, kteří tvrdí, že se s jejich hlasem v EU počítá, se snížil (o 2 procentní body na 40 %), přičemž bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu v květnu 2014 dosáhl svého desetiletého maxima.

Hospodářská očekávání a podpora eura zůstávají na setrvalé úrovni:

Pokud jde o vnímání ekonomiky, zůstávají očekávání Evropanů poměrně stabilní, přičemžpřibližně každý pátý (22 %, -1 procentní bod) vidí následujících 12 měsíců optimisticky, zatímco 45 % očekává, že situace zůstane stejná. To znamená, že více než šest z deseti Evropanů si myslí, že se hospodářská situace nezhorší. Počet Evropanů, kteří se domnívají, že dopad krize na pracovní místa již dosáhl svého vrcholu (44 %, -2 procentní body), je nepatrně nižší než počet těch, kteří si myslí, že „to nejhorší teprve přijde“ (46 %, +2 procentní body).

Pozitivní postoj k euru je na setrvalé úrovni (56 % v EU, 67 % v eurozóně). Podpora jednotné měny vzrostla v 18 členských státech, nejvýrazněji pak v Litvě (63 %, + 13 procentních bodů), která se k eurozóně připojí 1. ledna 2015, a v Lotyšsku (74 %, +6 procentních bodů).

Evropany nejvíce znepokojuje ekonomika a přistěhovalectví:

Pokud jde o největší obavy občanů, na žebříčku nejčastěji uváděných problémů na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU nadále stoupá přistěhovalectví. Na úrovni EU jde aktuálně o čtvrtou nejčastěji uváděnou položku (24 %, + 3 procentní body) a na vnitrostátní úrovni o třetí nejčastěji zmiňovanou obavu (18 %, + 3 procentní body). Na Maltě, ve Spojeném království a v Německu ji občané dokonce uvádějí jako vůbec nejzávažnější problém.

Průzkum Eurobarometr také ukazuje silnou podporu občanů pro prioritní témata, která stanovila Junckerova Komise.

  • V otázce investic v rámci EU se více než 60 % Evropanů přiklání k názoru, že veřejné finance by měly být využity ke stimulaci investic v soukromém sektoru na úrovni EU.
  • Pokud jde o energetiku, 73 % Evropanů podporuje společnou energetickou politiku členských států EU.
  • Většina Evropanů (52 %) považuje za nejpozitivnější přínosy EU jednotný trh (volný pohyb osob, zboží a služeb v rámci EU) a mír mezi členskými státy (56 %).
  • V souvislosti s problematikou migrace 71 % Evropanů uvádí, že jsou zastánci společné evropské migrační politiky. Většina Evropanů (52 %) se staví pozitivně k imigraci osob z ostatních zemí EU.

 

Občané i nadále vyhlížejí budoucnost EU s optimismem. Optimisticky ji vnímá 56 % (beze změny) Evropanů, zatímco 37 % (-1 procentní bod) ji vidí pesimisticky.

Souvislosti

Standardní Eurobarometr z podzimu 2014 byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 8.–17. listopadu 2014. V členských státech a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 32 598 osob.

Další informace

První výsledky dnes zveřejněné zprávy přinášejí přibližnou představu o postojích Evropanů k EU, jejím institucím a politikám, a také o největších obavách občanů a jejich vnímání hospodářské situace.

První zpráva o výsledcích je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm


PŘÍLOHA

1. Vnímání EU

 

2. Důvěra v EU

 

3. „S mým hlasem se v EU počítá“

 

4. Optimistický postoj k budoucnosti EU

 

5. Podpora eura

 

 

Standardní Eurobarometr 82, jaro 2014

Datum terénního průzkumu: 8.–17. listopadu 2014

V EU28 se uskutečnilo 27 901 osobních rozhovorů s občany staršími 15 let

IP/14/2702

Kontaktní osoby

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Pro veřejnost:


Side Bar