Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Резултати от есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2014 г.: Доверието в Европейския съюз нараства

Брюксел, 17 Декември 2014

Резултатите от последното проучване „Стандартен Евробарометър“ се публикуват днес. Есенното издание на това проучване за 2014 г. е първата анкета, проведена в целия ЕС, откакто Комисията на Юнкер встъпи в длъжност на 1 ноември 2014 г.

Новите резултати показват подобрение по ключови политически показатели:

По-голям брой граждани имат положително мнение за Европейския съюз и вярват в него. Отбелязва се и значителна обществена подкрепа за ключовите области на политиката, посочени в Политическите насоки на Комисията.

Броят на европейците, заявили, че имат положително мнение за ЕС, е нараснал от 35% през юни до 39% през ноември. 37% са с неутрално мнение, докато 22% застъпват негативно мнение (спад спрямо резултата от 25% през юни).

Наред с това броят на европейците, които заявяват, че имат доверие в Европейския съюз, също е нараснал на 37% (увеличение с 6 процентни пункта спрямо предишното проучване, проведено веднага след изборите за Европейски парламент). Средното ниво на доверието в националните правителства също леко се е повишило, достигайки 29% (+2 пункта).

Броят на хората, които смятат, че гласът им има значение в ЕС, е намалял (40%, -2 пункта), след като беше достигнал връхна точка за последните 10 години след европейските избори през май 2014 г.

Очакванията за икономиката и подкрепата за еврото се запазват непроменени:

Що се отнася до икономиката, очакванията на европейците се запазват относително непроменени, като повече от един от всеки пет (22%, -1 пункт) е оптимист за предстоящото през следващите дванадесет месеца, докато 45% очакват, че няма да има промяна в положението.Това означава, че повече от шест на всеки десет европееца смятат, че икономическата ситуация няма да се влоши. Броят на гражданите, според които въздействието на кризата върху работните места вече е достигнало връхната си точка (44%, -2) е малко по-нисък от броя на онези, които считат, че „най-лошото тепърва предстои“ (46%, +2).

Положителното отношение към еврото остава непроменено (56% в ЕС, 67% в еврозоната). Подкрепата за единната валута е нараснала в 18 държави членки като най-впечатляващо е увеличението в Литва (63%, +13), която ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2015 г., и в Латвия (74%, +6).

Европейците са най-загрижени за икономиката и имиграцията:

Що се касае до основните поводи за загриженост на гражданите, имиграцията продължава да се изкачва в класацията на най-често посочваните проблеми на национално и европейско равнище. С резултат от 24% (+3 пункта) тя е понастоящем четвъртата най-често посочвана тема на равнище ЕС, а с 18% (+3 пункта) — третата най-често посочвана тема на национално равнище. В Малта, Обединеното кралство и Германия гражданите дори я посочват като причина за безпокойство номер 1.

Проучването на Евробарометър показва също така широка подкрепа от страна на гражданите по приоритетните теми, застъпени от Комисията „Юнкер“.

  • По отношение на инвестициите в ЕС над 60% от европейските граждани са съгласни, че публичните средства следва да се използват за стимулиране на инвестициите на частния сектор на равнище ЕС.
  • В областта на енергетиката 73% от европейците подкрепят идеята за обща политика в областта на енергетиката сред държавите — членки на ЕС.
  • За повечето европейци единният пазар (свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС) е едно от най-положителните постижения на ЕС (52%), след мира между държавите членки (56%).
  • По въпроса за миграцията 71% от европейците посочват, че подкрепят обща европейска политика в областта на миграцията. Повечето респонденти (52%) са положително настроени спрямо имиграцията на хора от други държави — членки на ЕС.

 

Накрая, гражданите остават оптимистично настроени за бъдещето на ЕС. 56% (без промяна) от европейците заявяват, че са оптимисти, докато 37% (-1) посочват, че са песимистично настроени.

Контекст

Есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2014 г. беше проведено чрез интервюта на живо в периода от 8 до 17 ноември 2014 г. Интервюирани бяха общо 32 598 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки.

За повече информация:

В доклада с първите резултати от проучването, публикуван днес, е посочено отношението на европейците към ЕС, неговите институции и политики, както и основните причини за загриженост на гражданите и възприятията им във връзка с икономическото положение.

Докладът, представящ първите резултати от проучването, може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Мнение за ЕС


2. Доверие в EС


3. „Гласът ми има значение в ЕС“


4. Оптимизъм за бъдещето на ЕС


5. Подкрепа за еврото
Стандартен Евробарометър 82 – есен 2014 г.

Работа на място в периода 8–17 ноември 2014 г.

Проведени са 27 901 интервюта на живо в ЕС28 / възрастни на възраст над 15 г.


IP/14/2702

Лица за контакти с медиите

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Side Bar