Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 januari 2014

Eures – lättare att hitta jobb i Europa

Kommissionen vill stärka det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar Eures. Målet är att öka utbudet av lediga platser, göra det lättare att matcha lediga jobb och ansökningar och hjälpa arbetsgivarna, särskilt småföretagen, att snabbare hitta personal.

Kommissionen vill också förbättra informationen till de jobbsökande inför en eventuell flytt utomlands.

Kommissionens förslag är ett ambitiöst initiativ för att bekämpa arbetslösheten i praktiken, säger sysselsättningskommissionär László Andor. Vi tar itu med obalanser på arbetsmarknaden genom att maximera utbytet av lediga platser i hela EU och garantera en bättre matchning mellan lediga jobb och arbetssökande. En modernisering av Eures skulle göra det lättare att arbeta utomlands och bidra till en verkligt integrerad EU-arbetsmarknad.

Förslaget måste antas av ministerrådet och Europaparlamentet innan det kan träda i kraft. De föreslagna reglerna kan ge ett effektivare Eures, öppnare rekryteringsförfaranden och ökat samarbete mellan EU-länderna. Eures ska bland annat

lägga ut fler lediga jobb i EU på sin webbplats, även jobb från privata arbetsförmedlingar – jobbsökande i hela Europa får alltså omedelbar tillgång till samma tjänster och registrerade arbetsgivare kan välja bland en mängd meritförteckningar

automatiskt matcha lediga platser och meritförteckningar

ge grundläggande information om EU:s arbetsmarknad och Eures till alla arbetssökande och arbetsgivare i EU

hjälpa arbetsgivare och jobbsökande med rekryteringar och integration av arbetstagare på nya tjänster utomlands

förbättra samordning och informationsutbyte om över- och underskott på arbetskraft i medlemsländerna, så att rörlighet blir en integrerad del av deras sysselsättningspolitik.

Förbättringarna gynnar både arbetssökande och företag, särskilt de små och medelstora, eftersom de i nuläget kanske inte har råd att rekrytera utomlands utan gratishjälpen från Eures.

Bakgrund

Den föreslagna Euresförordningen är en av åtgärderna för att underlätta arbetstagarnas fria rörlighet, tillsammans med kommissionens förslag från april 2013 om bättre tillämpning av arbetstagarnas rätt till fri rörlighet (IP/13/372, MEMO/13/384), som ministerrådet och Europaparlamentet väntas anta inom kort. Kommissionen lade också fram ett meddelande om den fria rörligheten i november förra året (IP/13/1151, MEMO/14/9).

I dag arbetar cirka 7,5 miljoner européer i ett annat EU-land, vilket bara är 3,1 % av den totala arbetskraften. I genomsnitt flyttar cirka 700 000 människor utomlands varje år för att arbeta inom EU. Det motsvarar en andel på 0,29 %, vilket är mycket lägre än i Australien (1,5 % mellan 8 stater) och USA (2,4 % mellan 50 stater).

Enligt den europeiska övervakningen av lediga platser fanns det 2 miljoner lediga platser i EU under första kvartalet 2013 trots den rekordhöga arbetslösheten. Även om lediga platser är ett naturligt inslag på arbetsmarknaden kan en stor del av dem bero på brist på arbetskraft som inte går att fylla lokalt.

Rörligheten på arbetsmarknaden har emellertid ökat betydligt de senaste åren. Sedan 2005 har antalet människor som arbetar i andra EU-länder ökat till 4,7 miljoner. Det är också många fler som funderar på att jobba utomlands: Antalet registrerade jobbsökande på Euresportalen har stigit från 175 000 år 2007 till 1,1 miljon 2013.

Eures inrättades 1993 och är ett samarbetsnätverk mellan EU-kommissionen och de offentliga arbetsförmedlingarna i EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein samt andra partnerorganisationer. Det finns mer än 850 Euresrådgivare som har daglig kontakt med arbetssökande och arbetsgivare i Europa.

Nätverket drivs också genom Euresportalen. Portalen är unik i EU, eftersom den är gratis och ger information på 25 språk om arbete och boende i alla deltagarländer. Där finns över 1,4 miljoner lediga jobb och 1,1 miljon meritförteckningar.

Euresnätverket ligger bakom cirka 150 000 tillsättningar per år (50 000 genom rådgivarna och 100 000 genom portalen).

Läs mer

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

László Andors webbplats

László Andor på Twitter

Prenumerera gratis på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar