Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. januarja 2014

Zaposlovanje: Evropska komisija predlaga izboljšanje mreže za iskanje zaposlitve EURES

Pravkar predstavljeni predlog Evropske komisije predvideva okrepitev vseevropske mreže za iskanje zaposlitve EURES, da bo ta lahko zagotovila več ponudb za delo, ki bodo bolj usklajene s povpraševanjem, in pomagala delodajalcem, zlasti malim in srednjim podjetjem, hitreje zapolniti prosta delovna mesta z ustreznejšimi kandidati.

Ko bosta predlog potrdila Svet Evropske unije in Evropski parlament, se bodo državljani lahko kar najbolj informirano odločali, ko bodo razmišljali o selitvi v tujino zaradi zaposlitve. „Predlog Komisije predstavlja ambiciozen in praktičen korak k zmanjševanju brezposelnosti. Pomagal bo odpravljati neravnotežja na trgu dela, saj bo povečal izmenjavo informacij o prostih delovnih mestih po vsej EU in zagotovil ustreznejše usklajevanje med ponudbo delovnih mest in povpraševanjem po njih. Posodobljena mreža EURES bo poenostavila mobilnost delavcev in prispevala k resnično integriranemu trgu dela EU“, je poudaril evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor.

S predlaganimi novimi pravili bo mreža EURES postala bolj učinkovita, zaposlovanje bolj pregledno, sodelovanje med državami članicami pa tesnejše, saj bo mreža EURES lahko:

na svojem spletnem portalu objavila več prostih delovnih mest v EU, vključno s tistimi, ki jih objavljajo zasebne službe za zaposlovanje. Iskalci zaposlitve po vsej Evropi bodo imeli takojšen dostop do istih prostih delovnih mest, registrirani delodajalci pa bodo lahko izbirali med širšim naborom življenjepisov kandidatov;

samodejno usklajevala prosta delovna mesta z ustreznimi življenjepisi;

zagotavljala osnovne informacije o trgu dela EU in mreži EURES vsem iskalcem zaposlitve ali delodajalcem po vsej Uniji;

kandidatom in delodajalcem ponudila podporo pri mobilnosti, da bo zaposlovanje in integriranje delavcev na novem delovnem mestu v tujini lažje;

izboljšala usklajevanje in izmenjavo informacij o pomanjkanju ali presežku delovne sile v državah članicah, s čimer bo mobilnost postala ključni del njihovih politik zaposlovanja.

Te izboljšave bodo prinesle koristi iskalcem zaposlitve in podjetjem vseh velikosti, zlasti pa malim in srednjim podjetjem, saj trenutno brez brezplačnih storitev EURES morda ne morejo zaposlovati delavcev iz tujine.

Ozadje

Predlagana uredba o EURES je skupaj s predlogom Komisije iz aprila 2013 za izboljšanje uveljavljanja pravice delavcev do prostega gibanja (IP/13/372, MEMO/13/384), ki ga bosta kmalu potrdila Evropski parlament in Svet, ter novembrskim sporočilom o prostem gibanju ljudi (IP/13/1151, MEMO/14/9) eden v seriji ukrepov za spodbujanje prostega gibanja delavcev.

Danes 7,5 milijona Evropejcev dela v drugi državi članici, kar je samo 3,1 % celotne delovne sile. Povprečno se vsako leto približno 700 000 (0,29%) ljudi preseli v drugo državo članico EU zaradi dela, kar je precej manj kot v Avstraliji (1,5 % med osmimi zveznimi državami) ali Združenih državah (2,4 % med 50 zveznimi državami).

Evropski sistem za spremljanje ponudbe delovnih mest kaže, da je bilo v prvem četrtletju leta 2013 kljub rekordni brezposelnosti dva milijona prostih delovnih mest. Prosta delovna mesta so sicer značilnost dinamike trga dela, vendar je velik del teh delovnih mest verjetno nezasedenih zaradi pomanjkanja delovne sile, česar na lokalni ravni ni mogoče rešiti.

Vendar se je mobilnost v zadnjih letih močno povečala. Od leta 2005 se je število delavcev EU v drugi državi članici povečalo na 4,7 milijona. Poleg tega se je povečala tudi pripravljenost za mobilnost: število iskalcev zaposlitve na portalu EURES se je s 175 000 leta 2007 povečalo na 1 100 000 leta 2013.

EURES, ki je bil vzpostavljen leta 1993, je mreža za sodelovanje med Evropsko komisijo in javnimi službami za zaposlovanje iz držav članic EU ter Norveške, Islandije in Lihtenštajna ter drugimi partnerskimi organizacijami. Združuje več kot 850 svetovalcev, ki so dnevno v kontaktu z iskalci zaposlitve in delodajalci po vsej Evropi.

Deluje tudi prek portala EURES. Ta je v EU edinstven, saj je brezplačen in zagotavlja informacije o življenjskih in delovnih pogojih v vseh sodelujočih državah v 25 jezikih. V vsakem trenutku omogoča dostop do več kot 1,4 milijona delovnih mest in 1,1 milijona življenjepisov, ki so na voljo v določenem mesecu.

Prek mreže EURES se vsako leto zaposli približno 150 000 oseb (50 000 prek svetovalcev in 100 000 prek portala).

Več informacij

Članek na spletišču GD za zaposlovanje

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar