Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 17 stycznia 2014 r.

Zatrudnienie: Komisja chce ulepszyć EURES – unijny portal dla osób szukających pracy

Dzięki przedstawionemu właśnie przez Komisję Europejską wnioskowi ogólnoeuropejska sieć dla osób szukających pracy EURES może zostać wzmocniona, aby zawierać więcej ofert pracy, zwiększyć skuteczność pośrednictwa pracy i pomóc pracodawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, w szybkim i sprawnym znalezieniu kandydatów na wolne miejsca pracy.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski wniosek pomoże obywatelom dokonać w pełni świadomego wyboru, jeśli chodzi o wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy. „Wniosek Komisji jest ambitnym krokiem na drodze praktycznej walki z bezrobociem. Jego celem jest przywrócenie równowagi na rynkach pracy poprzez maksymalne zwiększenie wymiany oferowanych miejsc pracy w całej UE oraz zapewnienie lepszego dopasowania ofert i osób poszukujących pracy. Zmieniony portal EURES ma ułatwiać mobilność siły roboczej i przyczynić się do prawdziwego zintegrowania rynku pracy UE”, podkreślił komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

Proponowane nowe przepisy sprawią, że portal EURES będzie skuteczniejszy, rekrutacja – przejrzystsza, a współpraca między państwami członkowskimi zacieśni się, zwłaszcza dzięki temu, że EURES:

będzie oferować na swojej stronie internetowej więcej miejsc pracy w UE, w tym ofert z prywatnych służb zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy z całej Europy będą miały natychmiastowy dostęp do tych samych wolnych miejsc pracy, a zarejestrowani pracodawcy będą mogli wybierać z szerokiej puli CV,

będzie automatycznie dopasowywał CV do wolnych miejsc pracy,

będzie podawać podstawowe informacje o unijnym rynku pracy i o EURES wszystkim osobom poszukującym pracy lub pracodawcom w całej Unii,

będzie oferował kandydatom i pracodawcom usługi wspierające mobilność w celu ułatwienia rekrutacji i integracji pracowników w nowym miejscu pracy za granicą,

poprawi koordynację i wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat krajowych niedoborów i nadwyżek pracowników, czyniąc mobilność integralną częścią ich polityki zatrudnienia.

Zmiany te przyniosą korzyści poszukującym pracy i firmom różnej wielkości, a zwłaszcza MŚP, które obecnie mogą nie być w stanie pozwolić sobie na rekrutację za granicą bez nieodpłatnych usług EURES.

Kontekst

Proponowane rozporządzenie w sprawie EURES jest – wraz z wnioskiem Komisji z kwietnia 2013 r. dotyczącym poprawy stosowania prawa pracowników do swobodnego przemieszczania się (IP/13/372, MEMO/13/384), który ma być w najbliższym czasie przyjęty przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski, oraz komunikatem z listopada ubiegłego roku na temat swobodnego przepływu osób (IP/13/1151, MEMO/14/9) – jednym z szeregu środków, których celem jest ułatwienie swobodnego przemieszczania się pracowników.

Aktualnie w innym państwie członkowskim pracuje około 7,5 mln Europejczyków, czyli zaledwie 3,1 proc. całej siły roboczej. W UE co roku średnio około 700 tys. osób przenosi się, aby pracować za granicą, co stanowi odsetek (0,29 proc.) znacznie niższy niż w przypadku Australii (1,5 proc. między 8 stanami) czy USA (2,4 proc. między 50 stanami).

Jak pokazuje Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy, mimo rekordowego bezrobocia w Europie w pierwszym kwartale 2013 r. nieobsadzonych pozostało 2 miliony wolnych miejsc pracy. Istnienie wolnych miejsc pracy jest normalną cechą dynamiki rynków pracy, jednak znaczna część tych wolnych miejsc pracy może wynikać z niedoboru pracowników, którego nie można zaspokoić w sposób lokalny.

Jednak w ostatnich latach mobilność znacznie wzrosła. Od 2005 r. liczba osób z UE pracujących w innym państwie członkowskim wzrosła do 4,7 miliona. Wzrosła także gotowość do przeniesienia się: liczba poszukujących pracy zarejestrowanych w portalu EURES podskoczyła z 175 tys. w 2007 r. do 1,1 mln w 2013 r.

Sieć EURES, utworzona w 1993 r., jest siecią współpracy pomiędzy Komisją Europejską a publicznymi służbami zatrudnienia w państwach członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinie i innymi organizacjami partnerskimi. Posiada ona 850 doradców EURES, którzy pomagają osobom poszukującym pracy i pracodawcom w całej Europie.

Sieć działa również za pośrednictwem portalu EURES. Portal jest jedyny w swoim rodzaju w UE, gdyż jest serwisem bezpłatnym i zawiera informacje na temat warunków życia i pracy we wszystkich krajach uczestniczących w 25 językach. Portal umożliwia dostęp do ponad 1,4 mln ofert pracy i 1,1 mln CV w dowolnym czasie w danym miesiącu.

Szacuje się, że za pośrednictwem sieci EURES rocznie obsadzanych jest 150 tys. stanowisk (50 tys. za pośrednictwem jej doradców i 100 tys. za pośrednictwem portalu).

Dodatkowe informacje

Wiadomości na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia

Strona internetowa komisarza László Andora

László Andor na Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar