Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 17. janvārī

Nodarbinātība: Komisija ierosina uzlabot darba meklēšanas tīklu EURES

Eiropas darba meklēšanas tīklu EURES vajadzētu nostiprināt, lai piedāvātu vairāk darbvietu, uzlabotu piemērota darba atrašanas iespējas un palīdzētu darba devējiem (sevišķi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) ātrāk un labāk aizpildīt brīvās darbvietas — tā paredzēts Eiropas Komisijas nule iesniegtajā likumdošanas priekšlikumā.

Pēc tā pieņemšanas ES Ministru padomē un Eiropas Parlamentā iedzīvotājiem būs vieglāk izdarīt informētu izvēli, kad viņiem radīsies darba perspektīvas citā valstī. “Komisijas priekšlikums ir izlēmīgs solis, lai cīnītos pret bezdarbu visnotaļ praktiskā veidā. Tas palīdzētu novērst nelīdzsvarotību darba tirgū, izvēršot informācijas apmaiņu par visā ES pieejamajām brīvajām darbvietām un gādājot par precīzāku atbilstību starp brīvajām darbvietām un darba meklētājiem. Pārstrādātais EURES tīkls atvieglotu darbaspēka mobilitāti un palīdzētu izveidot patiesi integrētu ES darba tirgu,” uzsvēra nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors.

Ierosināto jauno noteikumu rezultātā EURES kļūtu par efektīvāku sistēmu, darbā pieņemšanas procedūras taptu pārredzamākas, savukārt sadarbība starp dalībvalstīm — ciešāka. Šādi būtu iespējams:

interneta portālā EURES piedāvāt vairāk ES brīvo darbvietu, tostarp no privātiem nodarbinātības dienestiem. Darba meklētājiem visā Eiropā uzreiz būtu pieejama informācija par brīvajām darbvietām, un reģistrētie darba devēji varētu atlasīt darbiniekus no plašas CV krātuves,

automātiski piemeklēt piemērotu darbu, analizējot datus par brīvajām darbvietām un darba meklētāju CV,

pamatinformāciju par ES darba tirgu un EURES sniegt ikvienam darba meklētājam vai darba devējam Eiropas Savienībā,

kandidātiem un darba devējiem piedāvāt mobilitātes atbalsta pakalpojumus, lai sekmētu darba ņēmēju pieņemšanu darbā ārzemēs un integrēšanos,

uzlabot koordināciju un informācijas apmaiņu par darbaspēka trūkumu un pārpalikumu dalībvalstīs, iestrādājot mobilitātes principu valstu nodarbinātības politikā.

No šiem uzlabojumiem ieguvēji būtu darba meklētāji un gan lieli, gan mazi uzņēmumi, bet visvairāk tieši MVU, jo patlaban tie ne vienmēr var atļauties meklēt darbiniekus ārzemēs, kamēr EURES šādus pakalpojumus nodrošina bez maksas.

Vispārīga informācija

Ierosinātā regula par EURES ir viens no vairākiem pasākumiem, kas veicinās darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un to papildina Komisijas 2013. gada aprīļa priekšlikums uzlabot darba ņēmēju tiesības uz brīvu pārvietošanos (IP/13/372, MEMO/13/384), ko pavisam drīz pieņems ES Ministru Padome un Eiropas Parlaments, un novembra paziņojums par personu pārvietošanās brīvību (IP/13/1151, MEMO/14/9).

Patlaban aptuveni 7,5 miljoni eiropiešu jeb tikai 3,1 % no kopējā darbaspēka strādā citā dalībvalstī. ES ik gadu apmēram 700 000 cilvēku (jeb 0,29 %) pošas strādāt uz citu ES valsti, šis rādītājs ir daudz zemāks nekā Austrālijā (8 štatos 1,5 %) vai ASV (50 štatos 2,4 %).

Eiropas brīvo darbvietu uzraudzības sistēmā ir redzams, ka, neraugoties uz rekordaugsto bezdarbu Eiropā, 2013. gada pirmajā ceturksnī bija 2 miljoni brīvu darbvietu. Kaut arī brīvu darbvietu pastāvēšana liecina par darba tirgus dinamiku, to lielā mērā var izskaidrot ar darbaspēka trūkumu, ko nevar atrisināt vietējā mērogā.

Tomēr mobilitāte pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies. Citā dalībvalstī strādājošu ES darba ņēmēju skaits no 2005. gada ir pieaudzis līdz 4,7 miljoniem. Turklāt cilvēki ir gatavāki mobilitātei: EURES portālā reģistrēto darba meklētāju skaits ir palielinājies no 175 000 (2007. gadā) līdz 1 100 000 (2013. gadā).

EURES izveidoja 1993. gadā kā sadarbības tīklu starp Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu, kā arī Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas valsts nodarbinātības dienestiem, un citām partnerorganizācijām. Tajā strādā vairāk nekā 850 EURES konsultanti, pie kuriem ik dienu vēršas darba meklētāji un darba devēji no visas Eiropas.

Tīkls darbojas arī EURES portālā, kas Eiropas Savienībā ir unikāls, jo tā pakalpojumi ir par velti un tajā var atrast informāciju 25 valodās par dzīves un darba apstākļiem visās iesaistītajās valstīs. Portālā jebkurā laikā attiecīgajā mēnesī ir pieejami vairāk nekā 1,4 miljoni brīvo darbvietu un 1,1 miljons CV.

Ar EURES tīkla starpniecību tiek atrasti darbinieki aptuveni 150 000 brīvām darbvietām gadā (50 000 ar konsultantu palīdzību un 100 000 portālā).

Sīkāka informācija

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Lāslo Andoram tviterī

Pierakstieties Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumu vēstkopā par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību!

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar