Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 17 d.

Užimtumas. Komisija siūlo tobulinti EURES darbo paieškos tinklą

Įgyvendinus Europos Komisijos ką tik pateiktą pasiūlymą, būtų sustiprintas europinis darbo paieškos tinklas EURES ir užtikrinta, kad jame būtų pateikiama daugiau darbo pasiūlymų ir padidėtų tikimybė rasti tinkamą darbą ir padėti darbdaviams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, į laisvas darbo vietas darbuotojus priimti greičiau ir veiksmingiau.

Pasiūlymą patvirtinus ES Ministrų Taryboje ir Europos Parlamente, sprendimą dėl persikėlimo dirbti į kitą šalį piliečiai galėtų priimti remdamiesi pačia išsamiausia informacija. „Komisijos pasiūlymas – plataus užmojo priemonė, kuria su nedarbu būtų kovojama itin praktiškai. Tai padėtų spręsti disbalanso darbo rinkose problemas intensyviau keičiantis informacija apie visoje ES esamas laisvas darbo vietas ir užtikrinant tikslesnę laisvų darbo vietų ir darbo ieškotojų atitiktį. Pertvarkius EURES būtų sudarytos palankesnės darbo jėgos judumo sąlygos ir būtų lengviau sukurti iš tiesų integruotą ES darbo rinką,“ – pabrėžė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras.

Laikantis siūlomų naujų taisyklių EURES taptų veiksmingesnis, darbuotojai būtų įdarbinami skaidriau, o valstybės narės bendradarbiautų glaudžiau, nes EURES tinkle būtų galima:

EURES interneto portale pateikti daugiau pasiūlymų užimti laisvas darbo vietas ES, įskaitant paskelbtas privačių užimtumo tarnybų. Darbo ieškotojai visoje Europoje turėtų tiesioginę prieigą prie tų pačių laisvų darbo vietų, o užsiregistravę darbdaviai galėtų rinktis darbuotojus remdamiesi gausiu gyvenimo aprašymų sąrašu;

automatiškai susieti laisvas darbo vietas ir gyvenimo aprašymus;

visiems Sąjungos darbo ieškotojams ar darbdaviams teikti pagrindinę informaciją apie ES darbo rinką ir EURES;

kandidatams ir darbdaviams teikti paramos judumui paslaugas, kad būtų lengviau įdarbinti darbuotojus ir užtikrinti jų integraciją naujoje darbo vietoje kitoje šalyje;

pagerinti valstybių narių veiksmų koordinavimą ir keitimąsi informacija apie nacionalinio lygmens darbo jėgos trūkumą ar perteklių ir užtikrinti, kad judumas taptų neatsiejama jų užimtumo politikos dalimi.

Šie patobulinimai būtų naudingi darbo ieškotojams ir įvairaus dydžio įmonėms, bet labiausiai – MVĮ, nes šiuo metu, negaudamos nemokamų EURES paslaugų, jos galbūt negali išnaudoti visų galimybių samdyti darbuotojus iš kitų šalių.

Pagrindiniai faktai

Siūlomas EURES reglamentas yra viena iš priemonių, skirtų laisvam darbuotojų judėjimui palengvinti; kitos priemonės – 2013 m. balandį pateiktas Komisijos pasiūlymas gerinti darbuotojų laisvo judėjimo teisių taikymą (IP/13/372, MEMO/13/384), kurį netrukus turi patvirtinti ES Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas, ir lapkritį paskelbtas Komunikatas dėl laisvo asmenų judėjimo (IP/13/1151, MEMO/13/1041).

Šiandien ne savo valstybėje narėje dirba maždaug 7,5 mln. europiečių, taigi tik 3,1 proc. visos darbo jėgos. Vidutiniškai apie 700 000 žmonių kasmet išvyksta dirbti į kitą ES valstybę – šis rodiklis (0,29 proc.) yra gerokai mažesnis už Australijos (1,5 proc. 8 valstijose) arba JAV (2,4 proc. 50 valstijų).

Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema rodo, kad, nepaisant rekordinio nedarbo lygio Europoje, 2013 m. pirmąjį ketvirtį buvo 2 mln. laisvų darbo vietų. Nors dinamiškose darbo rinkose laisvos darbo vietos yra įprastas dalykas, daug jų gali būti neužimta dėl darbo jėgos trūkumo, kurio vietos lygmeniu pašalinti nepavyksta.

Vis dėlto per pastaruosius kelerius metus judumas gerokai padidėjo. Nuo 2005 m. kitoje valstybėje narėje aktyvių ES darbuotojų padaugėjo iki 4,7 mln. Be to, daugiau žmonių turi su judumu susijusių ketinimų: 2007 m. EURES portale buvo užsiregistravę 175 000, o 2013 m. – jau 1 100 000 darbo ieškotojų.

1993 m. įsteigtas EURES yra Europos Komisijos ir ES valstybių narių, taip pat Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino valstybinių užimtumo tarnybų ir kitų organizacijų partnerių bendradarbiavimo tinklas. Jame dirba per 850 EURES konsultantų, visoje Europoje kasdien bendraujančių su darbo ieškotojais ir darbdaviais.

Tinklo veikla vykdoma ir per EURES portalą. Šis portalas vienintelis toks ES, nes juo galima naudotis nemokamai ir jame 25 kalbomis pateikiama informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygas visose dalyvaujančiose šalyse. Portale bet kurį mėnesį bet kuriuo metu galima gauti informacijos apie daugiau kaip 1,4 mln. laisvų darbo vietų ir susipažinti su 1,1 mln. gyvenimo aprašymų.

Naudojantis EURES tinklu kasmet įdarbinama maždaug 150 000 darbuotojų (50 000 konsultantų pastangomis ir 100 000 naudojantis portalu).

Daugiau informacijos

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

László Andoro interneto svetainė

László Andoro „Twitter“

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07,

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar