Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 17. siječnja 2014.

Zapošljavanje: Komisija predlaže poboljšanje mreže za traženje zaposlenja EURES

Prema prijedlogu koji je Europska komisija upravo predstavila predviđa se jačanje paneuropske mreže za traženje zaposlenja EURES kako bi se osigurala veća ponuda radnih mjesta, povećala vjerojatnost usklađivanja ponude s potražnjom te pomoglo poslodavcima, posebno malim i srednjim poduzećima, da brže i na odgovarajući način popune slobodna radna mjesta.

Nakon što Vijeće ministara EU-a i Europski parlament prihvate prijedlog, građani će moći lakše donijeti informiranu odluku o preseljenju u inozemstvo radi zapošljavanja. „Prijedlog Komisije predstavlja ambiciozan i praktičan korak u borbi protiv nezaposlenosti. Pomoći će u uklanjanju neravnoteže na tržištu rada jer će se povećati razmjena informacija o slobodnim radnim mjestima u cijelom EU-u te osigurati preciznija usklađenost između ponude slobodnih radnih mjesta i potražnje za njima. Ažuriranom mrežom EURES pojednostavnit će se mobilnost radnika i pridonijeti postizanju stvarno integriranog tržišta rada EU-a”, naglasio je László Andor, povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.

S predloženim novim pravilima mreža EURES postat će učinkovitija, zapošljavanje će biti transparentnije i ojačat će suradnja među državama članicama čime će se na mreži EURES posebno omogućiti:

objavljivanje na istoimenom internetskom portalu još većeg broja slobodnih radnih mjesta u EU-u, uključujući onih koje objavljuju privatne službe za zapošljavanje. Osobe koje traže zaposlenje diljem Europe imat će neposredan pristup istim slobodnim radnim mjestima, a registrirani će poslodavci pri zapošljavanju moći birati iz opsežnog popisa životopisa kandidata

automatsko usklađivanje između slobodnih radnih mjesta i odgovarajućih životopisa

pružanje osnovnih informacija o tržištu rada EU-a i mreži EURES svim osobama koje traže zaposlenje i poslodavcima diljem Unije

pružanje usluga potpore namijenjenih mobilnosti kandidata i poslodavaca kako bi se olakšali zapošljavanje i integracija radnika na novom radnom mjestu u inozemstvu

poboljšanje koordinacije i razmjene informacija o pomanjkanju ili višku radne snage u državama članicama čime će mobilnost postati sastavni dio njihovih politika zapošljavanja.

Ta poboljšanja donijet će korist osobama koje traže zaposlenje i poduzećima svih veličina, a naročito malim i srednjim, jer bez besplatnih usluga EURES-a trenutačno možda nisu u mogućnosti zapošljavati radnike iz inozemstva.

Kontekst

Predložena uredba o EURES-u, zajedno s prijedlogom Komisije iz travnja 2013. za poboljšanje primjene prava radnika na slobodno kretanje (IP/13/372, MEMO/13/384) koji bi uskoro trebali donijeti Vijeće ministara EU-a i Europski parlament te komunikacijom iz studenoga o slobodnom kretanju ljudi (IP/13/1151, MEMO/14/9), jedna je u nizu mjera za poticanje slobodnog kretanja radnika.

Danas otprilike 7,5 milijuna Europljana radi u drugoj državi članici, što je samo 3,1 % ukupne radne snage. Prosječno se svake godine približno 700 000 ljudi (0,29 %) preseli u drugu državu članicu EU-a radi posla, što je znatno manje nego u Australiji (1,5 % na 8 država) ili u Sjedinjenim Državama (2,4 % na 50 država).

Prema Europskoj promatračnici slobodnih radnih mjesta unatoč rekordnoj nezaposlenosti u Europi, u prvom tromjesečju 2013. bilo je 2 milijuna slobodnih radnih mjesta. Iako su slobodna radna mjesta zasigurno jedna od značajki dinamike tržišta rada, velik dio tih slobodnih radnih mjesta vjerojatno je nepopunjen zbog pomanjkanja radne snage, što na lokalnoj razini nije moguće riješiti.

Međutim, mobilnost se tijekom posljednjih godina znatno povećala. Od 2005. broj radnika EU-a koji rade u drugoj državi članici povećao se na 4,7 milijuna. Nadalje, povećala se i spremnost na mobilnost: broj osoba koje traže zaposlenje na portalu EURES-a povećao se s 175 000 u 2007. na 1 100 000 u 2013. godini.

EURES, osnovan 1993., mreža je suradnje između Europske komisije i javnih službi za zapošljavanje država članica EU-a te Norveške, Islanda i Lihtenštajna i drugih partnerskih organizacija. Okuplja više od 850 savjetnika koji su svakodnevno u kontaktu s osobama koje traže zaposlenje i poslodavcima diljem Europe.

Mreža djeluje i preko portala EURES, koji je jedinstven u EU-u jer je besplatan i daje informacije o životnim i radnim uvjetima u svim državama sudionicama na 25 jezika. Na portalu je u svakom trenutku u određenom mjesecu dostupno više od 1,4 milijuna slobodnih radnih mjesta i 1,1 milijun životopisa.

Preko mreže EURES svake se godine zaposli približno 150 000 osoba (50 000 preko savjetnika i 100 000 preko portala).

Dodatne informacije

Novo na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Web-mjesto Lászla Andora

Pratite Lászlóa Andora na Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Osobe za kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar