Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2014

Απασχόληση: Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση του δικτύου αναζήτησης εργασίας EURES

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο αναζήτησης εργασίας EURES θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να παρέχει περισσότερες προσφορές εργασίας, να αυξήσει τις πιθανότητες αντιστοίχησης θέσεων εργασίας και να βοηθήσει τους εργοδότες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας γρηγορότερα και καλύτερα, σύμφωνα με πρόταση που υπέβαλε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόταση θα βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν την όσο γίνεται περισσότερο συνειδητή επιλογή, όταν πρόκειται για μετακίνηση στο εξωτερικό με σκοπό την εργασία. «Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα φιλόδοξο βήμα για την καταπολέμηση της ανεργίας κατά έναν πολύ πρακτικό τρόπο. Θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στις αγορές εργασίας, μεγιστοποιώντας την ανταλλαγή διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και εξασφαλίζοντας πιο ακριβή αντιστοιχία μεταξύ κενών θέσεων εργασίας και ατόμων που αναζητούν εργασία. Το μεταρρυθμισμένο EURES θα διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και θα συμβάλει στην επίτευξη μιας πραγματικά ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας», τόνισε ο αρμόδιος επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, κ. László Andor.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα καταστήσουν το EURES πιο αποτελεσματικό, τις προσλήψεις πιο διαφανείς και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ισχυρότερη, κυρίως δίνοντας τη δυνατότητα στο EURES:

να προσφέρει στη δικτυακή πύλη EURES περισσότερες κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. Τα άτομα που αναζητούν εργασία σε όλη την Ευρώπη θα έχουν άμεση πρόσβαση στις ίδιες θέσεις εργασίας και οι εγγεγραμμένοι εργοδότες θα είναι σε θέση να προσλαμβάνουν προσωπικό από ένα εκτεταμένο σύνολο βιογραφικών σημειωμάτων

να πραγματοποιεί αυτόματη αντιστοίχηση των κενών θέσεων εργασίας με τα βιογραφικά σημειώματα

να παρέχει βασικές πληροφορίες για την αγορά εργασίας της ΕΕ και το EURES σε άτομα που αναζητούν εργασία ή στους εργοδότες σε όλη την Ένωση

να παρέχει σε υποψήφιους και εργοδότες υπηρεσίες υποστήριξης της κινητικότητας που να διευκολύνουν την πρόσληψη και την ένταξη των εργαζομένων στη νέα θέση στο εξωτερικό

να βελτιώσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές ελλείψεις και πλεονάσματα εργατικού δυναμικού, για να γίνει η κινητικότητα αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών τους για την απασχόληση.

Οι βελτιώσεις αυτές θα ωφελήσουν άτομα που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αλλά ιδίως τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι, επί του παρόντος, μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν εργαζομένους στο εξωτερικό χωρίς τις υπηρεσίες που παρέχει το EURES δωρεάν.

Ιστορικό

Ο προτεινόμενος κανονισμός EURES εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, μαζί με την πρόταση της Επιτροπής του Απριλίου 2013 για τη βελτίωση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ελεύθερη κυκλοφορία (IP/13/372, MEMO/13/384), που αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και την ανακοίνωση του Νοεμβρίου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (IP/13/1151, MEMO/14/9).

Σήμερα, περίπου 7,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, αριθμός που αντιστοιχεί μόνο στο 3,1 % του συνολικού εργατικού δυναμικού. Περίπου 700.000 άτομα κατά μέσο όρο μετακινούνται κάθε χρόνο για να εργαστούν στο εξωτερικό εντός της ΕΕ, ποσοστό (0,29 %) που είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο της Αυστραλίας (1,5 % μεταξύ 8 πολιτειών) ή των ΗΠΑ (2,4 % μεταξύ 50 πολιτειών).

Το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας δείχνει ότι παρά την καταγραφή της ανεργίας στην Ευρώπη, 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας ήταν διαθέσιμες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Ενώ η ύπαρξη προσφορών εργασίας αποτελεί χαρακτηριστικό της δυναμικής των αγορών εργασίας, σημαντικό μέρος αυτών των προσφορών εργασίας μπορεί να οφείλεται σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο

Ωστόσο, η κινητικότητα έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Από το 2005 ο αριθμός των εργαζομένων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος έχει αυξηθεί κατά 4,7 εκατομμύρια. Περαιτέρω, οι προθέσεις κινητικότητας έχουν επίσης αυξηθεί: ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν εργασία και είναι εγγεγραμμένοι στη δικτυακή πύλη EURES εκτινάχθηκε από 175.000 το 2007 σε 1.100.000 το 2013.

Το δίκτυο EURES, το οποίο δημιουργήθηκε το 1993, είναι ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών της ΕΕ συν της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, καθώς και άλλων οργανισμών-εταίρων. Το δίκτυο διαθέτει περισσότερους από 850 συμβούλους EURES που είναι σε καθημερινή επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες σε όλη την Ευρώπη.

Το δίκτυο λειτουργεί επίσης μέσω της δικτυακής πύλης EURES. Η πύλη είναι μοναδική στην ΕΕ, καθώς είναι δωρεάν και παρέχει πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σε 25 γλώσσες. Η πύλη παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και 1,1 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μηνός.

Το δίκτυο EURES αντιστοιχεί σε 150.000 περίπου τοποθετήσεις ετησίως (50.000 μέσω των συμβούλων του και 100.000 μέσω της διαδικτυακής πύλης).

Για περισσότερες πληροφορίες

Είδηση στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar