Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. januar 2014

Beskæftigelse: Kommissionen foreslår at forbedre jobsøgningsnettet Eures

Med det forslag, Europa-Kommissionen netop har fremlagt, forventes jobsøgningsnettet Eures, der dækker hele EU, at blive styrket med henblik på at sikre et større jobudbud, øge sandsynligheden for jobmatch og hjælpe arbejdsgivere, navnlig små og mellemstore virksomheder, til at få besat ledige stillinger hurtigere og bedre.

Når forslaget er blevet vedtaget af EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet, vil det hjælpe borgerne med at træffe de mest muligt kvalificerede valg, når det drejer sig om at flytte til udlandet for at arbejde. "Kommissionens forslag udgør et ambitiøst skridt til at bekæmpe arbejdsløsheden på en meget praktisk måde. Det vil bidrage til at afhjælpe ubalancerne på arbejdsmarkederne ved at maksimere udveksling af ledige job i hele EU og sikre et mere nøjagtigt match mellem jobtilbud og jobsøgende. Eures vil efter de nye regler lette arbejdskraftens mobilitet og bidrage til at skabe et reelt integreret EU-arbejdsmarked", fremhævede EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, László Andor.

De foreslåede nye regler vil gøre Eures mere effektiv, gøre ansættelser mere gennemsigtige og styrke samarbejdet mellem EU-landene, navnlig ved at tillade, at Eures:

på Eures' webportal tilbyder flere ledige stillinger i EU, herunder fra private arbejdsformidlinger. Jobsøgende i hele Europa får direkte adgang til samme stillingsopslag, og registrerede arbejdsgivere kan ansætte fra en omfattende samling af CV'er

foretage automatiske match mellem ledige stillinger og CV'er

give grundlæggende oplysninger om EU's arbejdsmarked og Eures til alle jobsøgende eller arbejdsgivere i hele EU

tilbyde jobsøgende og arbejdsgivere støtte til mobilitet for at lette rekrutteringen og integrationen af arbejdstagere i den nye stilling i udlandet

forbedre koordinering og udveksling af oplysninger om nationale underskud og overskud af arbejdskraft mellem EU-landene og dermed gøre mobilitet til en integreret del af deres beskæftigelsespolitikker.

Disse forbedringer vil være til gavn for jobsøgende og virksomheder i alle størrelser, men især små og mellemstore virksomheder, da de for øjeblikket ikke nødvendigvis har råd til at rekruttere i udlandet uden de tjenester, som Eures formidler gratis.

Baggrund

Den foreslåede Eures-forordning er en ud af en række foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes frie bevægelighed, sammen med Kommissionens forslag fra april 2013 med henblik på at forbedre anvendelsen af arbejdstagernes ret til fri bevægelighed (IP/13/372, MEMO/13/384), som forventes vedtaget snart af EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet, og meddelelsen fra november om fri bevægelighed for personer (IP/13/1151, MEMO/14/9).

I dag er der omkring 7,5 mio. europæiske borgere, der arbejder i et andet EU-land, kun 3,1 % af den samlede arbejdsstyrke. I gennemsnit flytter ca. 700 000 personer årligt for at arbejde i udlandet inden for EU, en andel (0,29 %), der er meget lavere end i Australien (1,5 % mellem 8 stater) eller USA (2,4 % mellem 50 stater).

European Vacancy Monitor viser, at der på trods af en rekordstor arbejdsløshed i Europa var 2 mio. ubesatte stillinger i første kvartal 2013. Selv om eksistensen af ubesatte stilling er et iboende element i arbejdsmarkedernes dynamik, skyldes en betydelig del af disse ubesatte stillinger måske mangel på arbejdskraft, som ikke kan klares lokalt.

Mobiliteten er imidlertid steget betydeligt i de seneste år. Siden 2005 er antallet af EU-arbejdstagere, som arbejder i et andet EU-land, steget til 4,7 mio. Antallet af personer, der overvejer mobilitet, er også steget: Antallet af registrerede jobsøgende på Eures-portalen er steget fra 175 000 i 2007 til 1 100 000 i 2013.

Eures, der blev oprettet i 1993, er et samarbejdsnet bestående af Europa-Kommissionen og de offentlige arbejdsformidlinger i EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein samt andre partnerorganisationer. Det har over 850 Eures-vejledere, der er i daglig kontakt med jobsøgende og arbejdsgivere i hele Europa.

Netværket opererer også via Eures-portalen. Portalen er unik i EU, da den er gratis og giver oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i alle de deltagende lande på 25 sprog. Portalen giver adgang til mere end 1,4 millioner ledige stillinger og 1,1 millioner CV'er til enhver tid i en given måned.

Eures-nettet tegner sig for ca. 150 000 jobbesættelser pr. år (50 000 gennem Eures-vejlederne og 100 000 via portalen).

Yderligere oplysninger

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Abonner på Europa-Kommissionens gratis e-mailnyhedsbrev om beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedsforhold og inklusion

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar