Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU:n investointi-kampanja: varapuheenjohtaja Katainen käynnistää investointikiertueen

Bryssel, 15 joulukuu 2014

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen aloitti tänään 28 maahan ulottuvan kiertueen. Kiertueella edistetään yli 300 miljardia euroa käsittävää EU:n investointiohjelmaa ja esitellään sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia hallituksille, sijoittajille ja yrityksille sekä alueellisille viranomaisille, ammattijärjestöille ja yhteisöille.

Varapuheenjohtaja Katainen totesi:

”Viestimme on erittäin selkeä. Toimimme tiukalla aikataululla. Uusia investointeja on nopeasti saatava kohdennettua rahoituksen puutteesta kärsiville liikeyrityksille ja aloitteleville yrityksille sekä infrastruktuureihin, kuten liikenteeseen, laajakaistahankkeisiin ja uusien koulujen ja sairaaloiden rakentamiseen. Haluamme jatkaa jo saavutetun poliittisen tuen vahvistamista ja kertoa julkiselle ja yksityiselle sektorille, miten ne voivat osallistua.”

Kiertue lähtee liikkeelle tänään Romaniasta, jonne saapuu varapuheenjohtaja Kataisen lisäksi aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu.

Katainen tapaa pääministeri Victor Pontan, presidentiksi valitun Klaus Iohanniksen ja senaatin puhemiehen Călin Popescu Tăriceanun sekä ministereitä ja parlamentin jäseniä. Katainen osallistuu konferenssiin, jossa käsitellään investointien lisäämistä Euroopassa (”An investment boost to Europe”). Konferenssissa esitellään investointimahdollisuuksia noin 100 potentiaaliselle sijoittajalle ja yritykselle. Konferenssiin osallistuu myös Romanian keskuspankin pääjohtaja.

Bukarestin taloustieteiden akatemiassa Katainen keskustelee opiskelijoiden ja tieteenharjoittajien kanssa EU:n tulevaisuudesta.

Lisäksi Katainen avaa rakennerahastojen gaalan, jossa palkitaan EU-rahoitteisia hankkeita, joilla on ollut keskeinen merkitys niiden toteutusalueiden yhteisöille.

Bukarestin vierailunsa lopuksi Katainen tutustuu EU-rahoitteiseen LuminaLed-hankkeeseen Microelectronicassa, joka on autoteollisuuden käyttöön tarkoitettujen LED-valojen tutkimukseen ja tuotantoon erikoistunut yritys.

Tämänpäiväisen Romanian vierailun lisäksi Katainen käy tammikuussa Italiassa ja Saksassa, helmikuussa Espanjassa, Kroatiassa, Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä maaliskuussa Ranskassa. Tavoitteena on, että lokakuuhun 2015 mennessä hän on käynyt kaikissa 28:ssa EU-maassa. Varapuheenjohtaja Katainen käy edistämässä investointiohjelmaa myös muissa kuin EU-maissa.

Kataisen ohjelma räätälöidään vastaamaan kunkin jäsenvaltion omia investointitarpeita. Hän keskustelee investointiohjelmasta paitsi kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa myös yritysmaailman, ammattijärjestöjen, tiedeyhteisön ja opiskelijoiden edustajien sekä potentiaalisten sijoittajien kanssa. Katainen aikoo myös tutustua hankkeisiin, jotka ovat saaneet EU:n rahoitusta, ja keskustella uuden ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.

 

Maavierailut


Taustaa

Kiertueella käsitellään EU:n investointiohjelman kaikkia kolmea näkökohtaa.

(1) Investointirahoituksen mobilisoiminen. Tavoitteena on antaa potentiaalisille (julkisille ja yksityisille) sijoittajille ja niille, jotka haluaisivat tulevaisuudessa saada rahoitusta, käytännönläheistä tietoa Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) toiminnasta ja siihen osallistumisesta.

Jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin vahvalla poliittisella tuella uusi Euroopan strategisten investointien rahasto voidaan saada perustettua kesäkuuhun 2015 mennessä, jolloin rahoitusta hankkeisiin voitaisiin myöntää syksyllä 2015. Pk-yritykset voisivat saada rahoitusta jo aiemmin, kun Euroopan investointirahastoa vahvistetaan.

(2) Uusi hankejatkumo. Investointiohjelman puitteissa pyritään luomaan kannattavien ja elinkelpoisten hankkeiden jatkumo, jota riippumattomat asiantuntijat arvioivat ja joka houkuttelee sijoittajia. Kiertueella annetaan tietoa siitä, miten asiasta kiinnostuneet tahot, myös jäsenvaltiot, alueet tai hankkeiden vetäjät voivat toimittaa hankkeita arvioitavaksi. Lisäksi kerrotaan uuden teknisen tuen keskuksen tarjoamista palveluista, joilla pyritään varmistamaan, että hankkeet ovat hyvin jäsenneltyjä ja sääntelyä koskevien vaatimusten mukaisia.

(3) Sääntelyuudistukset. Kiertueella pyritään saamaan poliittista tukea sääntelyä koskeville uudistuksille EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla. Näillä on keskeinen merkitys investointien esteiden poistamisessa, uusien investointimahdollisuuksien tarjoamisessa (esimerkiksi digitaali- ja energia-alalla sekä pääomamarkkinoilla) ja Euroopan investointiympäristön muuttamisessa pysyvästi.


IP/14/2660

Lisätietoa tiedotusvälineille

Vandna KALIA (+32 2 299 58 24)
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar