Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. marts 2014

EU og Norge når til enighed om bilateral fiskeriaftale for 2014

I London blev der i dag indgået en ny aftale mellem EU og Norge om forvaltningen af de fælles fiskebestande i Nordsøen for 2014. De samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter for fælles bestande i Nordsøen blev fastlagt, og der blev også opnået enighed om udveksling af gensidige fiskerimuligheder i hinandens farvande.

Aftalen medfører en stigning i TAC på 5 % for torsk og 15 % for rødspætter i Nordsøen i forhold til 2013. TAC for kuller, sej og hvilling i Nordsøen er til gengæld reduceret med 15 %, og TAC for sild i samme område er reduceret med 2 %.

Ifølge aftalen om makrel mellem de tre kystområder (EU, Færøerne og Norge), som også blev undertegnet i London i dag, får EU en makrelkvote på 611 205 tons i 2014.

Kommissær Maria Damanaki udtalte: "Aftalen glæder mig, da den giver fiskere i både EU og Norge værdifuld adgang til fiskebestande. Aftalen styrker i høj grad forbindelserne på fiskeriområdet mellem EU og Norge."

Baggrund

EU's TAC'er og kvoter for de primære fælles bestande i 2013 og 2014 (i ton)

2013

2014

TAC

EU's kvote

TAC

EU's kvote

Torsk

26 475

21 974

27 799

23 073

Kuller

45 041

34 681

38 284

32 079

Sej

91 220

43 486

77 536

36 917

Hvilling

18 932

17 039

16 092

15 233

Rødspætte

97 070

90 975

111 631

104 117

Sild

478 000

339 380

470 037

333 726

Henvendelser fra pressen:

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar