Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU stödjer 328 forskare med 485 miljoner euro

Bryssel, 15 december 2014

Europeiska forskningsrådet har valt ut 328 toppforskare som ska få startbidrag, som är värda upp till två miljoner euro styck. De 485 miljoner euro som anslagits bidrar till att stödja en ny generation toppforskare i Europa som ägnar sig åt så kallad blue sky research, dvs. forskningsprojekt inom alla områden som är förknippade med höga risker, men samtidigt stora möjligheter till framsteg.

De utvalda projekten omfattar olika ämnen som elektroniska textilier som drivs av kroppsvärmen, upptäckt av bakterier genom lukt, ”giftexpertis” i den petrokemiska industrin, ursprunget till människors rationella tänkande, kamp mot inflammationer med cancerkoppling samt optimering av användargränssnitt. På följande webbplats finns mer information om några av de projekt som valts ut: här.

- Forskning på toppnivå är ett måste för att skapa framtidens innovation och tillväxt.Genom sina startbidrag hjälper Europeiska forskningsrådet nästa generation superforskare genom att de kan drivas av sin nyfikenhet och ta risker. Om Europa ska ligga i täten, måste vi ha den vinnarinstinkten och investera i unga talanger, säger Carlos Moedas, kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation.

I år har forskare av 38 olika nationaliteter, verksamma vid 180 olika forskningsinstitutioner i Europa, tilldelats bidrag. När det gäller värdinstitutioner ligger Tyskland (70 bidrag) och Storbritannien (55 bidrag) i topp. Efter dem kommer Frankrike (43) och Nederländerna (34). Det finns även bidragsvinnare i  Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Ungern, Irland, Israel, Italien, Norge, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Sverige och Turkiet, och ett projekt vid CERN i Schweiz.

Ungefär 40 av forskarna kommer från länder utanför Europa, till exempel finns nord- och sydamerikaner, asiater, australiensare, nyzeeländare och ryssar bland bidragsmottagarna. Flera av dem är bosatta i Europa.

Det finns också 18 forskare som kommer till Europa för att bedriva sina projekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet, av dem är 13 européer som återvänder hem, samt forskare som flyttar från Europa till Australien och Nordamerika. Detta stämmer väl överens med forskningsrådets uppgift att locka framstående forskare till Europa.

Genomsnittsåldern hos de forskare som valts ut är ungefär 35 år.


Bakgrund

 

Detta är den första ansökningsomgången för startbidrag inom ramen för EU:s program Horisont 2020, som är det sjunde ramprogrammet för forskning. Totalt lämnades 3 273 ansökningar in, varav 10 % fick bidrag. Bland bidragsmottagarna finns 143 inom området fysik och ingenjörsvetenskap (Physical Sciences and Engineering), 124 inom naturvetenskap (Life Sciences) och 61 inom samhällsvetenskap och humaniora (Social Sciences and Humanities). I år ökade andelen kvinnliga bidragsmottagare från 30 % till 33 %.

 

Finansieringen gör att bidragsmottagare kan bygga upp egna forskarlag med totalt fler än 1 400 doktorander och personer med (nyligen avlagd) doktorsexamen. Forskningsrådet bidrar på så vis till att stödja en ny generation av toppforskare i Europa.

 

Startbidraget tilldelas forskare – oavsett nationalitet – med två till sju års forskningserfarenhet efter doktorsexamen (eller motsvarande examen) och med mycket lovande vetenskapliga meriter. Forskningen måste bedrivas i en offentlig eller privat forskningsorganisation som är belägen i en EU-medlemsstat eller i ett associerat land. Finansieringen (högst två miljoner euro per bidrag) betalas ut under en period av upp till fem år.

 

Europeiska forskningsrådet inrättades 2007 och är det första europeiska finansieringsorganet för spetsforskning. Varje år väljer rådet ut och finansierar de bästa och mest kreativa forskarna oberoende av nationalitet och ålder för femårsprojekt med bas i Europa. Forskningsrådet strävar också efter att locka toppforskare från hela världen till Europa. Hittills har forskningsrådet finansierat fler än 4 500 toppforskare i olika stadier av deras karriärer.

 

Mer information

Exempel på projekt som finansieras inom ramen för denna ansökningsomgång om startbidrag:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2014.pdf

 

Statistikuppgifter om årets ansökningsomgång om startbidrag:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_statistics.pdf

 

Förteckning, efter land där värdinstitutionen är belägen, över de utvalda forskarna (i alfabetisk ordning för varje land):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_all_domains.pdf

 

Europeiska forskningsrådets webbplats:

http://erc.europa.eu

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

IP/14/2634

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar