Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

EÚ poskytne 328 špičkovým začínajúcim výskumným pracovníkom 485 miliónov EUR

Brusel, 15 december 2014

Európska rada pre výskum (European Research Council, ERC) vybrala 328 špičkových vedcov, ktorí dostanú jej prestížne granty pre začínajúcich výskumných pracovníkov, pričom výška jedného grantu môže dosiahnuť až 2 milióny EUR. Rozdelených 485 miliónov EUR prispeje k podpore novej generácie špičkových vedcov v Európe, ktorí pôsobia v oblasti základného výskumu. Ich výskumné projekty (v akejkoľvek oblasti) sú ambiciózne, vysokorizikové, ale aj vysokoziskové.

Vybrané projekty sú z rôznych oblastí a zaoberajú sa napr. odevnými elektronickými textíliami, ktoré poháňa telesné teplo, detekciou baktérií podľa pachu, „expertízou toxických látok“ v petrochemickom priemysle, pôvodom ľudskej racionality, bojom so zápalmi súvisiacimi s rakovinou, ako aj optimalizáciou dizajnu používateľského rozhrania. Viac informácií o niektorých z vybraných projektov sa dozviete tu.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, inováciu a vedu, uviedol: „Budúca inovácia a rast si vyžadujú prelomový výskum. So svojimi grantmi pre začínajúcich výskumných pracovníkov si Európska rada pre výskum vychováva ďalšiu generáciu špičkových vedcov a umožňuje im nechať sa viesť svojou vedeckou zvedavosťou a riskovať. Na to, aby bola v tejto oblasti na čele, potrebuje Európa tento odvážny prístup a investovanie do mladých talentov.“

Tohto roku sa granty rozdelili medzi výskumných pracovníkov 38 národností, ktorí pôsobia v 180 rôznych inštitúciách v celej Európe. Z hľadiska hostiteľských inštitúcií vedie Nemecko (70 grantov) a Spojené kráľovstvo (55 grantov), za ktorými nasledujú Francúzsko (43 grantov) a Holandsko (34 grantov). Výskumní pracovníci budú pracovať aj v hostiteľských inštitúciách v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Írsku, Izraeli, Maďarsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Španielsku, Švédsku, Taliansku a Turecku, a tiež v rámci jedného projektu v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) vo Švajčiarsku.

Okolo 40 výskumných pracovníkov nemá štátnu príslušnosť európskych štátov: medzi príjemcami grantov sú pracovníci zo Severnej a Južnej Ameriky, Ázie, Austrálie, Nového Zélandu a Ruska. Mnohí z nich už predtým pôsobili v Európe.

Takisto 18 výskumných pracovníkov prichádza do Európy realizovať svoje projekty financované z prostriedkov ERC vrátane 13 Európanov, ktorí sa vracajú, ako aj vedcov sťahujúcich sa do Európy z Austrálie a Severnej Ameriky. To je v súlade s cieľom ERC pritiahnuť do Európy viac špičkových odborníkov.

Vybraní výskumní pracovníci dosahujú priemerný vek približne 35 rokov.


Súvislosti

 

Ide o siedme výberové konanie týkajúce sa grantov pre začínajúcich výskumných pracovníkov, a prvé tohto druhu v rámci programu EÚ Horizont 2020. Na túto výzvu bolo podaných 3 273 žiadostí, pričom úspešných bolo 10 % z nich. Pokiaľ ide o príjemcov grantov, 143 pôsobí v oblasti fyzikálnych a technických vied, 124 v oblasti vied o živej prírode a 61 v oblasti spoločenských a humanitných vied. Podiel žien medzi príjemcami grantov tento rok vzrástol z vlaňajších 30 % na 33 %.

 

Financovanie umožní začínajúcim výskumným pracovníkom vybudovať si svoje vlastné výskumné tímy, čoho výsledkom je zapojenie viac ako 1 400 postdoktorandských a doktorandských študentov, ktorí budú pôsobiť ako členovia ich výskumných tímov. ERC takto prispieva k podpore novej generácie špičkových odborníkov v Európe.

 

Granty ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov sa udeľujú pracovníkom akejkoľvek štátnej príslušnosti s 2 až 7-ročnou praxou po dokončení doktorandského štúdia (alebo rovnocennej úrovne) a doterajšou veľmi sľubnou vedeckou kariérou. Výskum sa musí realizovať vo verejnej alebo súkromnej organizácii nachádzajúcej sa v jednom z členských štátov EÚ alebo v pridružených krajinách. Financovanie (maximálne 2 milióny EUR na grant) sa poskytuje na obdobie najviac 5 rokov.

 

Európska rada pre výskum, ktorú v roku 2007 zriadila EÚ, je prvou európskou organizáciou financujúcou špičkový výskum na hraniciach poznania. Každý rok vyberie a financuje najlepších a najkreatívnejších výskumných pracovníkov bez ohľadu na štátnu príslušnosť a vek, ktorí môžu po dobu piatich rokov realizovať v Európe svoje projekty. ERC sa takisto snaží prilákať do Európy špičkových bádateľov zo všetkých kútov sveta. Do dnešného dňa ERC financovala viac ako 4 500 špičkových výskumných pracovníkov v rôznych fázach ich kariéry.

 

Ďalšie informácie:

Príklady projektov financovaných v rámci tohto výberového konania týkajúceho sa grantov ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2014.pdf

 

Štatistiky tohto výberového konania týkajúceho sa grantov ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_statistics.pdf

 

Zoznam všetkých vybraných výskumníkov podľa krajiny hostiteľskej inštitúcie (v abecednom poradí v rámci každej krajiny):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_all_domains.pdf

 

Webová stránka ERC:

http://erc.europa.eu

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

IP/14/2634

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar