Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Sąjunga teikia 485 mln. eurų paramą 328 geriausiems pradedantiesiems tyrėjams

Briuselis, 15 Gruodžio 2014

Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) atrinko 328 geriausius mokslininkus ir skiria jiems prestižines dotacijas pradedantiesiems, kurių kiekvienos vertė – 2 mln. eurų. 485 mln. eurų parama skiriama geriausiems naujos kartos Europos mokslininkams, vykdantiems fundamentinius mokslinius tyrimus – bet kurios srities plataus užmojo labai rizikingus ir labai pelningus mokslinių tyrimų projektus. 

Atrinktų projektų temos labai įvairios: dėvimoji elektroninė tekstilė, įkraunama naudojant kūno šilumos energiją, bakterijų aptikimas pagal kvapą, ekspertinės žinios apie toksiškumą naftos chemijos pramonėje, žmogaus racionalumo kilmė, vėžio sukeliamo uždegimo gydymas, naudotojo sąsajos dizaino optimizavimas ir kt. Daugiau informacijos apie atrinktus projektus rasite čia.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas sakė: „Ateities inovacijoms kurti ir augimui skatinti būtini pažangiausi moksliniai tyrimai. Dotacijomis pradedantiesiems Europos mokslinių tyrimų taryba remia talentingus ateinančios kartos mokslininkus ir suteikia jiems galimybę patenkinti savo mokslinį smalsumą ir rizikuoti. Kad Europa būtų lyderė, jai reikalingas drąsus mąstymas ir investicijos į jaunus talentus.“

Šiais metais dotacijos skiriamos 38 tautybių tyrėjams, dirbantiems 180 skirtingų institucijų visoje Europoje. Kalbant apie priimančiąsias institucijas, pirmauja Vokietija (70 dotacijų) ir Jungtinė Karalystė (55 dotacijos), o po jų eina Prancūzija (43 dotacijos) ir Nyderlandai (34 dotacijos). Tyrėjai taip pat dirba Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Ispanijoje, Italijoje, Izraelyje, Norvegijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Suomijoje, Švedijoje, Turkijoje ir Vengrijoje, taip pat vienas projektas vykdomas Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN) Šveicarijoje.

Maždaug 40 tyrėjų turi ne Europos šalies pilietybę; pavyzdžiui, dotacijų gavėjai yra iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos, Australijos, Naujosios Zelandijos ir Rusijos. Daugelis jų jau vykdė veiklą Europoje.

18 tyrėjų atvyksta į Europą vykdyti EMTT finansuojamų projektų, įskaitant 13 į Europą grįžtančių europiečių ir į Europą iš Australijos ir Šiaurės Amerikos persikeliančius mokslininkus. Tai atitinka EMTT užduotį į Europą pritraukti daugiau talentingų tyrėjų.

Vidutinis atrinktų tyrėjų amžius – apie 35 metai.


Pagrindiniai faktai

 

Tai pirmasis dotacijų pradedantiesiems konkursas pagal ES programą „Horizontas 2020“, o apskritai – septintasis. Paskelbus kvietimą dalyvauti konkurse, gautos 3 273 paraiškos – 10 proc. jų laimėjo konkursą. 143 dotacijų gavėjai dirba fizinių mokslų ir inžinerijos, 124 – gyvosios gamtos mokslų ir 61 – socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Šiais metais dotacijas gavusių moterų skaičius padidėjo iki 33 proc. (pernai – 30 proc.).

 

Gavę lėšų, pradedantieji dotacijų gavėjai galės suburti mokslinių tyrimų grupes, kuriose kaip nariai iš viso galės dalyvauti daugiau kaip 1 400 mokslo daktarų ar doktorantų. Taip EMTT padeda remti naują geriausių tyrėjų kartą Europoje.

 

EMTT dotacijos pradedantiesiems skiriamos bet kurios tautybės tyrėjams, turintiems 2–7 metų patirtį po daktaro laipsnio (arba lygiaverčio laipsnio) įgijimo ir pasiekusiems daug žadančių mokslo rezultatų. Moksliniai tyrimai turi būti vykdomi viešoje arba privačioje mokslinių tyrimų organizacijoje, esančioje vienoje iš ES valstybių narių arba asocijuotųjų šalių. Finansavimas (ne daugiau kaip 2 mln. eurų vienai dotacijai) teikiamas ne daugiau kaip penkerius metus.

 

2007 m. Europos Sąjungos įkurta Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) yra pirmoji Europos pažangių mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų finansavimo organizacija. Kiekvienais metais ji atrenka ir finansuoja geriausius ir kūrybiškiausius bet kokios tautybės ir amžiaus tyrėjus, kad jie galėtų vykdyti penkerių metų projektus Europoje. EMTT taip pat siekia pritraukti į Europą geriausius pasaulio tyrėjus. Iki šiol EMTT finansavo daugiau kaip 4 500 geriausių tyrėjų įvairiuose jų karjeros etapuose.

 

Daugiau informacijos

Projektų, finansuotų per šį EMTT dotacijų pradedantiesiems konkursą, pavyzdžiai:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2014.pdf

 

EMTT dotacijų pradedantiesiems konkurso statistika:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_statistics.pdf

 

Visų atrinktų tyrėjų sąrašas pagal priimančiosios institucijos šalį (abėcėlės tvarka kiekvienoje šalių grupėje):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_all_domains.pdf

 

EMTT interneto svetainė:

http://erc.europa.eu

„Horizontas 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

IP/14/2634

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar