Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az EU 485 millió euróval támogat 328 kiváló pályakezdő kutatót

Brüsszel, 15 december 2014

Az Európai Kutatási Tanács (EKT) kiválasztotta a nagy presztízsű, maximálisan 2 millió euróig terjedő „Starting Grants” támogatásra érdemesnek bizonyult 328 kiváló pályakezdő tudóst. Az idén odaítélt 485 millió euró hozzájárul a kiváló európai kutatók új nemzedékének úttörő alapkutatási tevékenységeihez: különböző területeket érintő, magas kockázattal járó, de egyúttal nagy megtérülést is ígérő, ambiciózus kutatási projektjeik megvalósulásához. 

A kiválasztott projektek a tevékenységi területek széles skáláját ölelik fel, kezdve a testhővel fűtött, hordható elektronikus textilektől és a szaglószervek segítségével végzett baktériumkutatásoktól a petrolkémiai iparban bevezetett „toxikus szakértői” tevékenységeken keresztül az emberi racionalitás gyökereinek kutatásáig, a rákhoz kapcsolódó gyulladások gyógyításáig vagy a számítógépes felhasználói felületek optimalizálásáig. Egyes kiválasztott projektek részletesebb leírása itt olvasható.

Carlos Moedas, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az élenjáró kutatás a holnap innovációjának és növekedésének záloga. A »Starting Grants« indító támogatásokkal az Európai Kutatási Tanács biztosítja a kiváló tudósok következő nemzedéke számára az ahhoz szükséges feltételeket, hogy bátran követhessék tudományos kíváncsiságukat, és merjenek kockázatokat vállalni. Ahhoz, hogy az élvonalban maradhasson, Európának ápolnia kell e merész szellemiséget és be kell ruháznia az ifjú tehetségekbe.”

Az idei évben Európa-szerte 180 intézmény 38 különböző állampolgárságú kutatója részesül a támogatásban. A befogadó intézmények tekintetében Németország (70 nyertes projekt) és az Egyesült Királyság (55 nyertes projekt) állnak az élen, őket Franciaország (43) és Hollandia (34) követi. De  Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Magyarország, Írország, Izrael, Olaszország, Norvégia, Portugália, Románia, Szerbia, Spanyolország, Svédország és Törökország is otthont ad támogatott kutatási projekteknek, az egyik projekt befogadója pedig a Svájcban működő CERN.

A kutatók közül mintegy 40 nem európai nemzetiségű; a nyertesek között akad például észak- és dél-amerikai, ázsiai, ausztrál, új-zélandi és orosz kutató is. Jelentős részük már eddig is Európában tevékenykedett.

Tizennyolcan közülük azonban kimondottan az EKT által támogatott projektek kedvéért települnek Európába, köztük 13 „hazatérő” európai kutató is van, illetve több Európába költöző ausztrál vagy észak-amerikai tudós. Ez összhangban van az EKT azon célkitűzésével, hogy minél több kiváló kutatót vonzzon Európába.

Az ösztöndíjban részesülő kutatók átlagéletkora 35 év körül van.


Háttér-információk

 

Az idei, sorrendben a hetedik „Starting Grant” pályázat az első olyan, amely az EU Horizont 2020 programjának keretében valósul meg. A kiírásra 3273 pályázat érkezett be, melyek 10%-a bizonyult sikeresnek. A támogatást elnyert tudósok közül 143 a „természettan és műszaki tudományok”, 124 az „élettudományok”, 61 pedig a „társadalom- és humán tudományok” területén tevékenykedik. A sikeresen pályázó női kutatók aránya idén a tavalyi 30%-hoz képest 33%-ra nőtt.

 

A pályázat nyertesei a támogatásnak köszönhetően lehetőséget kapnak, hogy saját kutatócsoportokat hozzanak létre összesen több mint ezernégyszáz posztdoktori képzésben részt vevő és PhD-hallgató részvételével. Ezzel az EKT hozzájárul a kiváló európai kutatók új nemzedékének támogatásához.

 

Az EKT által nyújtott „Starting Grants” ösztöndíjra állampolgárságtól függetlenül minden olyan kutató pályázhat, aki doktori (vagy azzal egyenértékű) képesítésének megszerzése óta 2–7 éves szakmai tapasztalatra tett szert, és ígéretes tudományos munkát végez. A támogatás előfeltétele, hogy a kutatás olyan köz- vagy magánjogi, kutatási tevékenységet végző szervezetnél valósuljon meg, amely az EU-tagállamok vagy a programhoz társult országok valamelyikében működik. Az ösztöndíj összege projektenként maximum 2 millió euró, és legfeljebb öt éven át nyújtható.

 

Az EU által 2007-ben létrehozott Európai Kutatási Tanács (EKT) az első olyan összeurópai szervezet, amely az élenjáró felderítő kutatást finanszírozza. Az EKT évről évre támogatja az általa kiválasztott kiemelkedő és kreatív kutatókat, nemzetiségtől és kortól függetlenül, hogy Európában ötéves projekteket valósítsanak meg. Az EKT egyszersmind a világ más pontjain működő élvonalbeli kutatókat is igyekszik Európába vonzani. Az eddigiekben a szervezet több mint 4500, pályájuk különböző szakaszában lévő kiváló kutatónak nyújtott támogatást.

 

További információk

Néhány példa az EKT idei „Starting Grant” pályázata keretében finanszírozott projektekre:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2014.pdf

 

Az idei „Starting Grant” pályázat statisztikai adatai:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_statistics.pdf

 

A kiválasztott kutatók jegyzéke a fogadó intézmény országa szerint (az egyes országcsoportokon belül ábécésorrendben):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_all_domains.pdf

 

Az EKT honlapja:

http://erc.europa.eu

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/horizon2020

IP/14/2634

Kapcsolattartás a sajtóval

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar