Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU tukee 328:aa uransa alussa olevaa huippututkijaa 485 miljoonalla eurolla

Bryssel, 15 joulukuu 2014

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on valinnut 328 huippututkijaa ”Starting Grant” ‑apurahan saajiksi. Yksittäisen apurahan suuruus on jopa 2 miljoonaa euroa. Myönnetyillä 485 miljoonalla eurolla tuetaan uutta eurooppalaista huippututkijasukupolvea, joka työskentelee nk. uteliaisuustutkimuksen parissa eli kehittää kunnianhimoisia ja riskialttiita mutta mahdollisesti erittäin hyödyllisiä tutkimushankkeita.

Valittujen hankkeiden aiheina ovat muun muassa päälle puettavat älytekstiilit, jotka saavat energiansa kehon lämmöstä, bakteerien havaitseminen hajun perusteella, toksisuusasiantuntemus petrokemian teollisuudessa, ihmisen rationaalisuuden alkuperä, syöpään liittyvien tulehdusten torjunta sekä käyttöliittymien optimaalinen suunnittelu. Lisätietoa valituista hankkeista on saatavilla täältä.

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas totesi huomispäivän innovoinnin ja kasvun edellyttävän huippututkimusta. ”Euroopan tutkimusneuvoston apurahat antavat huippututkijoiden seuraavalle sukupolvelle mahdollisuuden tieteelliseen uteliaisuuteen ja riskien ottamiseen. Ollakseen eturintamassa Eurooppa tarvitsee rohkeaa ajattelua ja investointeja nuoriin lahjakkuuksiin.”

Apurahan tänä vuonna saaneet tutkijat edustavat 38:aa eri kansallisuutta, ja he työskentelevät 180:ssa eri laitoksessa ympäri Eurooppaa. Eniten näitä tutkimuslaitoksia on Saksassa (70 apurahaa), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (55 apurahaa), Ranskassa (43) ja Alankomaissa (34). Apurahan saaneita tutkijoita työskentelee myös Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Israelissa, Italiassa, Itävallassa, Norjassa, Portugalissa, Romaniassa, Ruotsissa, Serbiassa, Suomessa, Tanskassa, Tšekissä, Turkissa ja Unkarissa sekä yhdessä hankkeessa CERNissä Sveitsissä.

Apurahan saaneista tutkijoista noin 40:llä on Euroopan ulkopuolisen maan kansalaisuus: mukana on esimerkiksi pohjois- ja eteläamerikkalaisia, aasialaisia, australialaisia, uusiseelantilaisia ja venäläisiä. Monet heistä toimivat jo Euroopassa.

Eurooppaan saapuu lisäksi 18 tutkijaa toteuttamaan ERC-rahoitteisia hankkeitaan. Heidän joukossaan on 13 ”paluumuuttajaa” sekä Eurooppaan Australiasta ja Pohjois-Amerikasta muuttavia tutkijoita. ERC:n tehtävänä onkin houkutella Eurooppaan lisää huippututkijoita.

Valittujen tutkijoiden keski-ikä on noin 35 vuotta.


Taustaa

 

Nyt järjestetty apurahakilpailu oli järjestyksessä seitsemäs. Se rahoitettiin nyt ensimmäistä kertaa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Kilpailuun saapui 3273 hakemusta, joista 10 prosenttia tuli valituksi. Valituista apurahan saajista 143 toimii luonnontieteiden ja tekniikan alalla, 124 biotieteiden alalla ja 61 yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Naisten osuus apurahan saajista nousi viime vuoden 30 prosentista 33 prosenttiin.

 

Apurahan saajat pystyvät rahoituksen avulla perustamaan omia tutkimusryhmiään, joihin osallistuu yhteensä yli 1400 tohtorintutkinnon suorittanutta tai sitä valmistelevaa tutkijaa. ERC tukee siten huippututkijoiden uutta sukupolvea Euroopassa.

 

Apurahat on tarkoitettu kaikille tutkijoille heidän kansallisuudestaan riippumatta. Edellytyksenä on, että tutkijalla on 2–7 vuoden kokemus tohtorintutkinnon (tai vastaavan tutkinnon) suorittamisen jälkeen ja että hänen tähänastinen tieteellinen toimintansa on ollut erittäin lupaavaa. Tutkimus on suoritettava julkisessa tai yksityisessä tutkimuslaitoksessa jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai assosioituneessa maassa. Rahoitusta (enimmillään 2 miljoonaa euroa avustusta kohti) myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

 

EU perusti Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) vuonna 2007. ERC on ensimmäinen tieteen eturintamassa olevan huippututkimuksen eurooppalainen rahoitusorganisaatio. ERC rahoittaa joka vuosi kaikkein parhaimpia ja luovimpia tutkijoita näiden kansallisuudesta ja iästä riippumatta, ja rahoituksen avulla nämä toteuttavat viisivuotisia tutkimushankkeita Euroopassa. ERC pyrkii myös houkuttelemaan Eurooppaan huippututkijoita kaikkialta maailmasta. Tähän mennessä ERC on rahoittanut yli 4500:aa uransa eri vaiheissa olevaa huippututkijaa.

 

Lisätietoja

Esimerkkejä hankkeista, joille myönnettiin apurahoja tässä ERC:n kilpailussa:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2014.pdf

 

Tilastoja ERC:n apurahakilpailusta:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_statistics.pdf

 

Luettelo kaikista valituista tutkijoista jaoteltuna maittain, joissa isäntälaitos sijaitsee (aakkosjärjestyksessä kunkin maaryhmän sisällä):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_all_domains.pdf

 

ERC:n verkkosivut:

http://erc.europa.eu

Horisontti 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

IP/14/2634

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar