Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

ЕС готов да подкрепи 328-те най-добри млади научни работници с 485 милиона евро

Брюксел, 15 Декември 2014

Европейският научноизследователски съвет (ЕНС) подбра 328 отлични научни работници за престижната си безвъзмездна подкрепа за начинаещи изследователи, която възлиза на 2 милиона евро. Предвидените 485 милиона евро са в полза на ново поколение изявени учени в Европа за техните изследвания, от които все още няма видими приложения. Това са едновременно амбициозни и високорискови, но със значими резултати научноизследователски проекти в различни области. 

Подбраните проекти обхващат множество разнообразни теми: например текстилни изделия, в които са вплетени електронни частици, зареждани от топлината на тялото; установяване на наличие на бактерии чрез миризмата; познания за токсичните вещества в нефтохимическата промишленост; произход на човешкия разум; борба с възпаления, свързвани с появата на рак, както и оптимизиране на дизайна на потребителския интерфейс. За някои от подбраните проекти можете да прочетете тук.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви   „Без авангардни научни изследвания няма бъдещи иновации, нито растеж. Със своята безвъзмездна подкрепа Европейският научноизследователски съвет насърчава следващото поколение учени с високи постижения да следват научното си любопитство и да поемат рискове. За да бъде на гребена на вълната, Европа има нужда от такъв смел дух и от насърчаване на младите и надарени хора.“

Тазгодишните средства се отпускат за научни работници от 38 различни националности, работещи в 180 различни институции в Европа. Сред тях с най-много финансирани проекти са институции в Германия (70) и Обединеното кралство (55), следвани от Франция (43) и Нидерландия (34). Някои от научноизследователските проекти се провеждат и в Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Финландия, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Норвегия, Португалия, Румъния, Сърбия, Испания, Швеция и Турция, заедно с един проект на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Швейцария.

Около 40 от научните работници, получили финансиране, са от страни извън Европа, напр. от Северна и Южна Америка, Азия, Австралия, Нова Зеландия и Русия. Редица от тях вече са се установили в Европа.

18 изследователи пристигат в Европа за осъществяване на финансираните от ЕНС проекти, като 13 от тях са европейци, завръщащи се в Европа , а други се местят на нашия континент от Австралия и Северна Америка. Цел на ЕНС е да привлече в Европа все повече способни учени.

Средната възраст на научните работници, които ще получат финансиране, е около 35 години.


Контекст

 

Това е първият конкурс за финансиране на нови проекти, осъществяван в рамките на програмата на ЕС „Хоризонт 2020 г.“, и седмият подобен конкурс досега. На поканата за представяне на предложения се отзоваха 3273 кандидати, 10% от които се оказаха успешни. Сред проектите, спечелили финансиране, 143 са в областта на физиката и инженерството, 124 — на природните науки, и 61 — на социологията и хуманитарните дисциплини. 33 % от тазгодишните научни работници са жени — броят им е нараснал в сравнение с миналата година, когато те са били 30 %.

 

Това финансиране позволява на младите учени да сформират собствени научни екипи, като ангажират общо 1400 докторанти и постдокторанти. Така ЕНС допринася за създаването на ново поколение водещи научни работници в Европа.

 

Безвъзмездната помощ на ЕНС за млади учени се отпуска за научни работници без значение какво е гражданството им, с опит между 2 и7 години след получаване на докторска (или еквивалентна) степен и с обещаващи научни постижения. Научната работа трябва да се извършва в публична или частна научна организация, намираща се в държава — членка на ЕС, или в асоциирана държава. Финансирането (максимум 2 милиона евро за проект) се предоставя за максимум пет години

 

Европейският научноизследователски съвет (ЕНС) е създаден от ЕС през 2007 г. Той е първата европейска организация за финансиране на научни изследвания в граничните области на човешкото познание. Всяка година той подбира и финансира най-добрите и изобретателни изследователи, без значение какви са гражданството или възрастта им , за осъществяването на петгодишни проекти в Европа. ЕНС също така се стреми да привлича в Европа водещи учени от цял свят. Към днешна дата той е финансирал над 4500 водещи научни работници на различен етап от кариерата им.

 

За повече информация

Примери на проекти, подкрепени с този конкурс за финансиране на начинаещи изследователи:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2014.pdf

 

Статистика за конкурса на ЕНС за финансиране на проекти на млади учени:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_statistics.pdf

 

Списък на всички подбрани научни работници по държави и участващи институции (по азбучен ред за всяка група в рамките на дадена държава):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_all_domains.pdf

 

Уебсайт на ЕНС:

http://erc.europa.eu

„Хоризонт 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

IP/14/2634

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar