Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 13. martā

ES komisārs augsta līmeņa vizītes laikā paziņo par papildu atbalstu Centrālāfrikas Republikai

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien, kopīgi ar Francijas attīstības ministru Paskālu Kanfēnu un Vācijas sadarbības ministru Gerdu Milleru apmeklējot Centrālāfrikas Republiku, paziņos par papildu 81 milj. EUR atbalstu CĀR.

Minētā summa ir būtisks ES finansējuma palielinājums CĀR. Šis atbalsts palīdzēs atjaunot sociālos pamatpakalpojumus un nodrošināt iztikas līdzekļus, īpaši tādās jomās kā izglītība (piemēram, nodarbību atsākšana skolās, kuras slēgtas konflikta dēļ), veselība (veselības centru atjaunošana un aprīkošana) un pārtikas nodrošinājums un uzturs (lauksaimniecības nepārtrauktības nodrošināšana, piemēram, sagādājot sēklas).

Pirms vizītes komisārs Piebalgs teica: “Centrālāfrikas Republikas iedzīvotāji saskaras ar milzīgām problēmām, un šobrīd kā nekad agrāk ir svarīgi rīkoties nekavējoties, lai radītu pamatu stabilitātei un attīstībai nākotnē.

Tādēļ esam apņēmušies atbalstīt jauno valsts vadītāju viņas centienos atjaunot mieru un drošību valstī. Lai gan konflikts nav atrisināts, mēs nedrīkstam novērsties no ilgtermiņa ekonomiskajiem un sociālās attīstības mērķiem, tāpēc pirmkārt jāpievēršas cilvēku pamatvajadzību nodrošināšanai. Attīstība ir būtisks priekšnosacījums stabilitātei, tādēļ mēs arī turpmāk to atbalstīsim pastiprināti.”

Komisāra Piebalga vizītes grafiks

Centrālāfrikas Republikas vizītes laikā komisārs Piebalgs tiksies ar valsts pagaidu vadītāju Katrīnu Sambu-Panzu. Viņš apmeklēs arī Valsts vēlēšanu iestādi, kur tiksies ar tās locekļiem un apspriedīs vēlēšanu sagatavošanas plānus.

Komisārs iepazīsies arī ar programmām veselības un pārtikas palīdzības jomā un shēmu “Skaidra nauda par padarīto” un apmeklēs tiesu pili, kā arī tiksies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un Erik Solheimu (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Attīstības palīdzības komitejas priekšsēdētājs, kurš arī piedalīsies kopīgajā vizītē).

Vispārīga informācija

Šodienas papildu finansējums ir saskaņā ar Komisijas palīdzības, rehabilitācijas un attīstības sasaistīšanas pieeju. Tas papildina 2014. gada sākumā atvēlēto 20 milj. EUR atbalstu vēlēšanām. Kopumā Centrālāfrikas Republika krīzes tūlītējai novēršanai papildus saņems 101 milj. EUR. Šie līdzekļi tiek atvēlēti no savienošanas mehānisma, kas izveidots pārejai no 10. uz 11. Eiropas Attīstības fondu (attiecīgi 2008.–2013. gads un 2014.–2020. gads).

2008.–2013. gadā dažādu ES finanšu instrumentu satvarā valstij kopumā piešķirti 225 milj. EUR (160 milj. EUR no 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF) un 65 milj. EUR no ES budžeta).

Centrālāfrikas Republika ir tikpat liela kā Francija un Beļģija kopā. Pašreizējā krīze ietekmē lielāko daļu iedzīvotāju (4,6 milj. cilvēku, no kuriem puse ir bērni). Vairāk nekā 50 % Centrālāfrikas Republikas iedzīvotāju ir steidzami nepieciešama palīdzība. Centrālāfrikas Republikā vairāk nekā 825 000 cilvēku ir iekšzemes bēgļi (31. janvāra dati), un vairāk nekā 245 000 iedzīvotāju pagājušajā gadā meklējuši patvērumu kaimiņvalstīs. Humānās palīdzības organizāciju piekļuve ir ierobežota, un tas apgrūtina steidzami nepieciešamās palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kuri cieš no vardarbības sekām.

ES ir uzņēmusies vadību humānās palīdzības sniegšanā Centrālāfrikas Republikai un ir šīs valsts galvenais partneris un lielākais palīdzības sniedzējs. Pušu attiecības reglamentē Kotonū nolīgums. Drošības situācijas normalizācija joprojām ir steidzamākā prioritāte, lai stabilizētu valsti un sekmētu politiskos procesus. Tādēļ tai ir būtiska nozīme attīstības palīdzības jomā.

Komisāra šodienas paziņojums sniegts tieši pirms Āfrikas un ES 4. samita, kas 2014. gada 2. un 3. aprīlī notiks Briselē.

Briseles samita tēma būs “Ieguldījumi cilvēkos, labklājībā un mierā”. Paredzams, ka tas būs nākamais svarīgais posms ES un Āfrikas partnerībā šajās trijās jomās.

Plašāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar