Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

De første tre programmer for udvikling af landdistrikter får grønt lys

Bruxelles, 12 december 2014

Kommissionen har i dag godkendt de første tre af i alt 118 programmer for udvikling af landdistrikter. Programmernes mål består i at forbedre konkurrenceevnen for landbruget i EU, beskytte landskabet og imødegå klimaændringer og styrke landdistrikternes økonomiske og sociale struktur frem til 2020. De 118 flerårige programmer, der gennemføres på nationalt eller regionalt plan, bliver i perioden 2014-2020 støttet med i alt 95,6 mia. EUR fra EU gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og de vil blive støttet yderligere med national, regional eller privat finansiering. Udover programmerne i dag – de nationale programmer for udvikling af landdistrikter i Danmark, Polen og Østrig – vil yderligere seks programmer[1] blive godkendt inden årets udgang, hvilket betyder, at programmer, der beløber sig til over 20 mia. EUR, vil have fået grønt lys.

Kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikterne, Phil Hogan, udtalte i forbindelse med programmernes godkendelse:

  • "Vores landdistrikter – med landbrugserhvervet og de mange andre typer virksomheder, som er etableret der – skaffer os arbejdspladser, rolige omgivelser og rekreative muligheder, naturskønne og behagelige steder at bo og arbejde. Men de har behov for hjælp til at kunne frigøre deres fulde potentiale. Den næste generation af programmer for udvikling af landdistrikter giver denne hjælp. I dag har vi godkendt de første tre programmer, og yderligere seks vil blive godkendt i næste uge – hvilket udgør ca. 22 % af udgifterne til udvikling af landdistrikterne fra EU-budgettet. Vi går ud fra, at programmer, der beløber sig til omkring en tredjedel af finansieringen, vil have fået grønt lys til påske.
  • En af de stærke sider ved vores koncept for landdistriktsudvikling er, at vi har seks grundlæggende prioriteter, men det er op til hver medlemsstat eller region at udforme programmer, der er tilpasset deres situation. I dag ser vi gode eksempler på dette i form af f.eks. det polske program, der har som mål at skabe mere end 22 000 arbejdspladser, yde investeringsstøtte til mere end 200 000 landbrug og oprette omkring 1 800 producentsammenslutninger.
  • I Danmark kan vi se, at der lægges særlig vægt på at fremme innovation med det mål at skabe 1 000 "grønne arbejdspladser", tiltag til at fordoble det areal, der drives økologisk, og investeringer i miljøvenlige jordbrugsmetoder.
  • I Østrig fokuserer man især på miljø- og klimaspørgsmål med et mål om, at over 80 % af jordbrugsarealet skal bruges til at beskytte og øge biodiversiteten, muligheder for uddannelse for over 600 000 landbrugere samtidig med, at omkring halvdelen af befolkningen i landdistrikterne skal have bedre tjenester, som bl.a. bredbåndsnet.
  • I mit hjemland Irland har jeg set, at en moderne og dynamisk landbrugssektor kan være en drivkraft for økonomisk vækst og beskæftigelse, især i landdistrikter. Medlemsstaterne har takket være deres programmer for udvikling af landdistrikter, som støttes med midler fra EU-fonde, den rette nøgle til at frigøre dette potentiale.”

Baggrund

Udvikling af landdistrikter er den såkaldte søjle 2 i den fælles landbrugspolitik, der stiller EU-midler til rådighed for medlemsstaterne, som kan forvaltes på nationalt eller regionalt plan inden for rammerne af flerårige samfinansierede programmer. I alt forventes der i de 28 medlemsstater at være i alt 118 programmer.

number of RDPs by country

Den nye forordning om udvikling af landdistrikterne for perioden 2014-2020 indeholder seks økonomiske, miljømæssige og socialpolitiske prioriteter, og programmerne indeholder klare mål for, hvilke resultater der skal opnås. For at forbedre koordineringen af foranstaltninger og skabe den størst mulige synergieffekt med de øvrige europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), er der indgået en partnerskabsaftale med hver medlemsstat, hvori dens overordnede strategi for EU-finansierede strukturelle investeringer belyses.

 

 [1] Følgende programmer forventes godkendt inden udgangen af 2014: Finland (fastlandet), Portugal Continente, og fire fra Tyskland (den nationale ramme, det tyske landdistriktsnetværk og de regionale programmer for Sachsen og Sachsen-Anhalt)

 

IP/14/2606

Pressehenvendelser

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

Borgerhenvendelser:


Side Bar