Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014

Αφερεγγυότητα: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα προσέγγιση για τη διάσωση επιχειρήσεων, ώστε οι έντιμοι επιχειρηματίες να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια σειρά κοινών αρχών για τις εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Στόχος είναι να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από την εκκαθάριση στην ενθάρρυνση των βιώσιμων επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση έγκαιρα ώστε να αποφεύγουν τη διαδικασία αφερεγγυότητας. Κάθε χρόνο 200.000 επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο πτώχευσης και 1,7 εκατομμύρια πολίτες χάνουν ως αποτέλεσμα τη δουλειά τους. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει στις βιώσιμες επιχειρήσεις μια ευκαιρία για αναδιάρθρωση και συνέχιση της λειτουργίας τους. Η αναθεώρηση των εθνικών κανόνων αφερεγγυότητας θα είναι διπλά επωφελής: θα βοηθά τις βιώσιμες επιχειρήσεις να παραμένουν σε λειτουργία και, συνεπώς, να μην χάνονται θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα θα δημιουργεί και ένα καλύτερο περιβάλλον για τους πιστωτές, οι οποίοι θα μπορούν να ανακτούν μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής τους απ' ό,τι αν ο οφειλέτης κήρυττε πτώχευση. Όταν έντιμοι επιχειρηματίες πτωχεύουν, πρέπει να τους δίνεται άμεσα μια δεύτερη ευκαιρία γιατί, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι προσπάθειές τους στέφονται από μεγαλύτερη επιτυχία τη δεύτερη φορά. Η σύσταση που εκδόθηκε σήμερα είναι αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε πέρυσι με θέμα τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αφερεγγυότητα (IP/13/655), καθώς και της πρότασης για αναθεώρηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν τις διασυνοριακές περιπτώσεις αφερεγγυότητας, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (MEMO/14/88).

«Οι επιχειρήσεις έχουν καθοριστική συμβολή στη δημιουργία πλούτου και απασχόλησης, αλλά η σύσταση μιας επιχείρησης – και η διατήρησή της σε λειτουργία – είναι δύσκολη υπόθεση, ιδίως στις σημερινές οικονομικές συνθήκες», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντιγκ. «Καθώς αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να επανεξετάσουμε την προσέγγισή μας όσον αφορά τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Μπορεί η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία του Χένρυ Φορντ να έπαψε να λειτουργεί μετά από 18 μόνον μήνες, όμως ο ίδιος ίδρυσε στη συνέχεια μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στον κόσμο. Δεν πρέπει να πνίγουμε την καινοτομία. Ακόμη κι αν ένας έντιμος επιχειρηματίας δεν πετυχαίνει με την πρώτη, πρέπει να μπορεί να προσπαθήσει ξανά. Οι κανόνες περί αφερεγγυότητας πρέπει να διευκολύνουν ένα νέο ξεκίνημα.»

«Είναι αναγκαίο να θέσουμε σε εφαρμογή έναν αποτελεσματικό μηχανισμό που θα επιτρέπει τον διαχωρισμό ανάμεσα στους έντιμους και τους δόλιους επιχειρηματίες. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για να περιοριστεί το στίγμα που συνεπάγεται σήμερα μια πτώχευση», τόνισε ο Αντόνιο Ταγιάνι, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. «Αυτός ο διαχωρισμός θα συμβάλει στην άρση των διακρίσεων ενάντια στους επιχειρηματίες εκείνους που δεν κήρυξαν πτώχευση με δόλιο σκοπό, ώστε να μπορούν να είναι επιλέξιμοι για στήριξη όταν ξεκινούν νέο επιχειρηματικό εγχείρημα.»

Η σημερινή σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμβάλει στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τους εθνικούς κανόνες αφερεγγυότητας, καθώς καλεί τα κράτη μέλη:

  • να διευκολύνουν την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες σε πρώιμο στάδιο, προτού δηλαδή κινηθεί η επίσημη διαδικασία αφερεγγυότητας, και χωρίς χρονοβόρες ή δαπανηρές διαδικασίες, ώστε να περιορίζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στην εκκαθάριση

  • να επιτρέπουν στους οφειλέτες να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση της επιχείρησής τους χωρίς να χρειάζεται να κινήσουν επισήμως δικαστικές διαδικασίες

  • να δίνουν στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες τη δυνατότητα να ζητήσουν προσωρινή αναστολή έως και τέσσερις μήνες (η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται χωρίς όμως να υπερβαίνει το διάστημα των 12 μηνών) προκειμένου να καταρτίσουν ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης προτού να μπορούν οι πιστωτές να κινήσουν διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον τους

  • να διευκολύνουν τη διαδικασία κατάρτισης ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, έχοντας κατά νου το συμφέρον τόσο των οφειλετών όσο και των πιστωτών και προσβλέποντας στην αύξηση των πιθανοτήτων διάσωσης μιας βιώσιμης επιχείρησης

  • να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες μιας πτώχευσης για τη μελλοντική δυνατότητα του επιχειρηματία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ιδίως με την απαλλαγή από χρέη εντός τριών ετών το πολύ.

Επόμενα βήματα: η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα μέσα σε έναν χρόνο. Δεκαοκτώ μήνες μετά την έκδοση της σύστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση, βάσει των ετήσιων εκθέσεων των κρατών μελών, για να εκτιμήσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα ώστε να ενισχυθεί η οριζόντια προσέγγιση της σύστασης για την αφερεγγυότητα.

Ιστορικό

Οι πτωχεύσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο σε μια δυναμική, σύγχρονη οικονομία. Περίπου οι μισές επιχειρήσεις επιβιώνουν για διάστημα κάτω των πέντε ετών, και περίπου 200.000 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο διαδικασία αφερεγγυότητας στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι 600 περίπου επιχειρήσεις κηρύσσουν κάθε μέρα πτώχευση στην Ευρώπη. Ένα τέταρτο αυτών των πτωχεύσεων έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Ο αριθμός των διαδικασιών αφερεγγυότητας αυξάνει όλο και περισσότερο – από τότε που ξεκίνησε η κρίση ο αριθμός των πτωχεύσεων έχει διπλασιαστεί και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2014.

Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρηματίες που έχουν αποτύχει διδάσκονται από τα λάθη τους και, σε γενικές γραμμές, είναι περισσότερο επιτυχημένοι στη δεύτερη προσπάθειά τους. Έως και ποσοστό 18% όλων των μετέπειτα επιτυχημένων επιχειρηματιών είχε αποτύχει στην πρώτη του επιχείρηση.

Επομένως, είναι σημαντικό να ισχύουν σύγχρονοι κανόνες και αποτελεσματικές διαδικασίες, ούτως ώστε να βοηθούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ικανό οικονομικό εκτόπισμα να ξεπερνούν τις οικονομικές δυσχέρειες και να δίνεται στους επιχειρηματίες μια «δεύτερη ευκαιρία». Παρ' όλα αυτά, τα πλαίσια που διέπουν τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας σε πολλές χώρες της ΕΕ οδηγούν τις βιώσιμες κατά τα άλλα επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες στην εκκαθάριση αντί για την αναδιάρθρωση. Εμποδίζουν επίσης τους έντιμους επιχειρηματίες να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μετά τη διαδικασία αφερεγγυότητας, καθώς προβλέπουν μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Η πείρα δείχνει ότι όσο νωρίτερα προβούν σε αναδιάρθρωση οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας έχουν. Όμως, η αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο (προτού ξεκινήσουν οι επίσημες διαδικασίες αφερεγγυότητας) δεν είναι δυνατή σε αρκετές χώρες (π.χ. στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία, τη Δανία) και, όπου υπάρχουν επιλογές, οι διαδικασίες μπορούν να είναι αναποτελεσματικές και δαπανηρές, μειώνοντας τις δυνατότητες επιβίωσης των επιχειρήσεων. Τέλος, σε ορισμένες χώρες μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια έως ότου να γίνει απαλλαγή έντιμων επιχειρηματιών που πτώχευσαν από παλαιά χρέη, ώστε να μπορέσουν να προβούν σε νέο επιχειρηματικό εγχείρημα (Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κροατία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία. Στην περίπτωση ενός έντιμου επιχειρηματία, η συντόμευση της περιόδου απαλλαγής από τα χρέη θα διασφάλιζε ότι η πτώχευση μιας επιχείρησης δεν θα κατέληγε σε «θανατική καταδίκη» του.

Οι διαφορές ανάμεσα στις νομοθεσίες των κρατών μελών επηρεάζει τα ποσοστά ανάκτησης των διασυνοριακών πιστωτών, τις αποφάσεις για διασυνοριακές επενδύσεις και την αναδιάρθρωση ομίλων επιχειρήσεων. Μια πιο συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ δεν θα βελτίωνε μόνο την ανάκτηση οφειλών για τους πιστωτές και τη ροή των διασυνοριακών επενδύσεων, αλλά θα είχε επίσης θετικό αντίκτυπο για την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την καινοτομία.

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο στον τομέα της αφερεγγυότητας

Το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας («κανονισμός περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»), ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται στις 31 Μαΐου 2002. Ο κανονισμός περιέχει κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και το εφαρμοστέο δίκαιο και προβλέπει τον συντονισμό διαδικασιών αφερεγγυότητας που έχουν κινηθεί σε διάφορα κράτη μέλη. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται όταν ο οφειλέτης έχει εγκατάσταση ή πιστωτές σε άλλο κράτος μέλος.

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό αυτών των κανόνων περί αφερεγγυότητας (IP/12/1354, MEMO/12/969). Στις 5 Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, επί της οποίας συμφώνησαν στη συνέχεια και οι υπουργοί των κρατών μελών στο Συμβούλιο ώστε να γίνει νόμος (MEMO/14/88).

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε δημόσια διαβούλευση με θέμα μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποτυχία και την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων τον Ιούλιο του 2013 (IP/13/655), θέλοντας να συγκεντρώσει απόψεις για σημαντικά ζητήματα όπως ο χρόνος που απαιτείται για την απαλλαγή από το χρέος, οι προϋποθέσεις κίνησης της διαδικασίας, οι κανόνες για τα σχέδια αναδιάρθρωσης και τα αναγκαία μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αρκετά κράτη μέλη έλαβαν συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου – του κύκλου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ – με τις οποίες καλούνταν να μεταρρυθμίσουν ορισμένες πτυχές των συστημάτων τους περί αφερεγγυότητας (αυτό ισχύει για την Ισπανία, τη Λετονία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία). Αρκετά άλλα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας τους με στόχο να παράσχουν περισσότερες δυνατότητες διάσωσης στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, να μειώσουν τις περιόδους απαλλαγής και να βελτιώσουν γενικότερα την αποτελεσματικότητα των πλαισίων που έχουν θεσπίσει για τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας (πρόκειται για τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Λετονία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο).

Περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την πτώχευση και αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/140312_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαδικασίες αφερεγγυότητας:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Ιστότοπος της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο Ρέντινγκ στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ιστότοπος του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων Αντόνιο Ταγιάνι:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ταγιάνι στο Twitter: @AntonioTajaniEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Για το κοινό: επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct καλώντας το 00 800 6 7 8 9 10 11 ή στέλνοντας e­mail


Side Bar