Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Prisega neodvisnosti Junckerjeve komisije pred Sodiščem Evropske unije

Luxembourg, 10 december 2014

Predsednik Jean-Claude Juncker in člani kolegija komisarjev bodo danes uradno prisegli pred Sodiščem Evropske unije v Luxembourgu. S prisego se člani Evropske komisije „slovesno obvežejo“, da bodo spoštovali Pogodbi in Listino EU o temeljnih pravicah ter da bodo svoje obveznosti izpolnjevali popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Unije. Komisarji se obvežejo tudi, da ne bodo zahtevali niti sprejemali navodil od nobenih organov, da se bodo vzdržali vseh ravnanj, ki so nezdružljiva z njihovo funkcijo in opravljanjem njihovih nalog, ter da bodo med svojim mandatom in po njegovem izteku spoštovali iz mandata izhajajoče obveznosti.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je danes dejal: „Današnjo prisego jemljemo zelo resno. Je prisega neodvisnosti in spoštovanja naše Listine o temeljnih pravicah. Celoten kolegij se s tem močno zavezuje k zagotavljanju spoštovanja in upoštevanja Listine v vseh politikah EU, za katere je pristojna Komisija. Pri tem ne gre za postransko podrobnost – odlikujemo se namreč prav po svojih vrednotah.“

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe komisarji v svoji prisegi namreč obljubijo, da bodo spoštovali Listino EU o temeljnih pravicah.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je pojasnil: „Komisija mora služiti evropskemu interesu in narediti kar največ za državljane. Zato se osredotočamo na glavne prednostne naloge – rast, delovna mesta in naložbe. S preverjanjem, ali vsak naš predlog ustreza standardom Listine, bomo v EU še naprej razvijali resnično kulturo temeljnih pravic, ki ne nadomešča nacionalnih sistemov temeljnih pravic, temveč jih dopolnjuje.“

Ozadje:

Zahteva, da se člani Evropske komisije ob prevzemu svojih nalog „slovesno obvežejo“, ima dolgo tradicijo, danes pa je zapisana v členu 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta določba je bila prvič vključena v Pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (1957) in se od takrat uporablja ob nastopu mandata vsake Komisije. Z vsako novo pogodbo je bilo besedilo slovesne prisege nekoliko prilagojeno novemu pravnemu stanju. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe (2009) besedilo vsebuje tudi sklic na Listino EU o temeljnih pravicah. Pristojnosti in naloge članov Komisije so določene v členu 17 Pogodbe o Evropski uniji in členu 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Po običaju člani Komisije slovesno prisežejo pred Sodiščem Evropske unije v Luxembourgu v prvih mesecih po začetku mandata nove Komisije.

Prisega bo potekala med 15.30 in 17.30 po srednjeevropskem času, v živo pa jo bo mogoče spremljati na Europe by Satellite.

Priloga:

SLOVESNA PRISEGA

pred

SODIŠČEM EVROPSKE UNIJE

 

v skladu s členom 17 Pogodbe o Evropski uniji in členom 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije


Evropski svet me je po potrditvi z glasovanjem Evropskega parlamenta imenoval za člana(-ico) Evropske komisije, zato

slovesno prisegam:

  da bom pri opravljanju vseh svojih dolžnosti spoštoval(a) Pogodbe in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah,

  da bom pri izpolnjevanju svojih obveznosti v splošnem interesu Unije popolnoma neodvisen(-na),

  da pri opravljanju svojih nalog ne bom zahteval(a) ali prejemal(a) navodil od posameznih vlad ali katerih koli drugih institucij, organov, uradov ali agencij,

  da se bom vzdržal(a) vsakršnega ravnanja, ki ni združljivo z mojo funkcijo ali opravljanjem mojih nalog.

Seznanjena sem z dolžnostjo vsake države članice, določeno v Pogodbi o delovanju Evropske unije, da spoštuje to načelo in ne poskuša vplivati na člane Komisije pri opravljanju njihovih nalog.

Prisegam tudi, da bom med svojim mandatom in po njegovem izteku spoštoval(a) iz mandata izhajajoče obveznosti, zlasti dolžnost, da bom po izteku mandata pri sprejemanju posameznih funkcij ali ugodnosti ravnal(a) pošteno in diskretno.

Več informacij:

Spremljajte predsednika @JunckerEU in podpredsednika @TimmermansEU na Twitterju.

Oznake na Twitterju: #transparency #independence #teamJunckerEU

IP/14/2511

Kontakti za stike z mediji

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar