Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - sajtóközlemény

Felesküszik a Juncker-Bizottság a Bíróság előtt

Luxembourg, 10 december 2014

Jean-Claude Juncker elnök a biztosi testület tagjaival együtt a mai napon teszi le hivatali esküjét az Európai Unió Bírósága előtt Luxembourgban. A Bizottság tagjai ez alkalomból ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy tiszteletben tartják az uniós Szerződéseket és az Európai Unió Alapjogi Chartáját, feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek lesznek, és az Unió általános érdekében járnak el. Megfogadják továbbá, hogy nem kérnek és fogadnak el utasítást semmilyen hatóságtól, tartózkodnak a feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen cselekedetektől, és megbízatásuk idején és ezt követően is tiszteletben tartják kötelezettségeiket.

Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke a mai napon a következőket nyilatkozta: „Komoly esküt teszünk ma a függetlenségre és az Alapjogi Charta tiszteletben tartására vonatkozóan. A biztosi testület tagjai egytől egyig erős politikai kötelezettségvállalásról tesznek tanúbizonyságot aziránt, hogy valamennyi bizottsági hatáskörbe tartozó uniós szakpolitikában érvényesüljön és tiszteletben tartásra kerüljön az Alapjogi Charta. Ez nem puszta formalitás, hiszen az értékeink nélkül senkik nem vagyunk."

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a biztosok hivatali esküjükben az EU Alapjogi Chartájának tiszteletben tartására is ígéretet tesznek.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A Bizottság arra tesz fogadalmat, hogy az európai értékek szolgálatában áll, azaz érdemi változást vezet be a polgárok életében. Ennek megvalósítása érdekében mindenekelőtt a legfőbb prioritásokat – a növekedést, a munkahelyteremtést és a beruházásokat – fogjuk szem előtt tartani. Minden egyes javaslatunk esetében ellenőrizni fogjuk, hogy megfelel-e a Charta által támasztott normáknak, és ezzel azt az EU-ban kifejlődött valódi alapjogi kultúrát visszük tovább, amelynek célja nem az, hogy a nemzeti rendszerek helyébe lépjen, hanem hogy kiegészítse azokat.”

Háttér-információk:

Régi hagyomány, hogy az Európai Bizottság tagjai hivatalba lépésükkor ünnepélyes kötelezettségvállalást tesznek. Ezt jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikke írja elő. A rendelkezés először az Európai Közösséget létrehozó szerződésben (1957) jelent meg, és azóta is alkalmazzák minden Bizottság hivatalba lépésekor. Az ünnepélyes kötelezettségvállalás szövege minden szerződéssel, az adott jogi helyzet tükrében kissé módosult. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése (2009) óta a szöveg az Európai Unió Alapjogi Chartájára is hivatkozik. A Bizottság tagjainak feladatait és kötelességeit az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikke rögzíti.

Az ünnepélyes kötelezettségvállalásra hagyományosan az Európai Unió Bíróságának luxembourgi székhelyén, az új összetételű Európai Bizottság megbízatásának első hónapjaiban kerül sor.

Az eskütétel közép-európai idő szerint 15:30 és 17:30 óra között zajlik majd. Az eseményt a Europe by Satellite élőben közvetíti.

Melléklet:

 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

előtt az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikke alapján tett

ÜNNEPÉLYES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS.


Az Európai Bizottságnak az Európai Tanács által az Európai Parlament jóváhagyását követően kinevezett tagjaként

 

ünnepélyesen kötelezettséget vállalok arra, hogy:

– hivatali kötelezettségeim teljesítése során tiszteletben tartom a Szerződéseket és az Európai Unió alapjogi chartáját;

– feladataimat teljes mértékben függetlenül, az Unió általános érdekében eljárva látom el;

– feladataim ellátása során nem kérek és nem fogadok el utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől;

– tartózkodom a hivatali kötelezettségeim jellegével vagy feladataim ellátásával összeegyeztethetetlen bármilyen cselekedettől.

Tudomásul veszem az Európai Unió működéséről szóló szerződésben megállapított azon kötelezettséget, amelynek értelmében hivatali kötelezettségeim jellegét minden tagállamnak tiszteletben kell tartania, és nem kísérelhetik meg, hogy a Bizottság tagjait feladatuk ellátása során befolyásolják.

Kötelezettséget vállalok ezen kívül arra, hogy hivatali időm alatt és annak lejárta után tiszteletben tartom a hivatalomból eredő kötelezettségeket, és különösen azt, hogy megbízatásom megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan járok el kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban.

További információk:

Kövesse @JunckerEU elnök és @TimmermansEU alelnök bejegyzéseit a Twitteren.

Twitter-címkék: #transparency #independence #teamJunckerEU

IP/14/2511

Kapcsolattartás a sajtóval

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar