Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europske komisije - Priopćenja za medije

Junckerova Komisija pred Sudom Europske unije polaže prisegu neovisnosti

Luksemburg, 10 prosinac 2014

Predsjednik Jean-Claude Juncker i članovi Kolegija povjerenikâ danas pred Sudom EU-a u Luxembourgu polažu službenu prisegu. Tom svečanom prisegom članovi Komisije obvezuju se na poštovanje Ugovorâ i Povelje EU-a o temeljnim pravima te na neovisno obavljanje svojih nadležnosti u općem interesu Unije. Povjerenici će osim toga dati obećanje da neće tražiti niti primati naputke ni od kojih tijela, da neće obavljati radnje protivne svojim dužnostima i izvršenju svojih zadaća te da će poštovati svoje obveze tijekom i nakon mandata.

„Želio bih naglasiti ozbiljnost prisege koju danas polažemo – to je prisega neovisnosti i poštovanja naše Povelje o temeljnim pravima.To znači snažnu političku predanost cijelog Kolegija osiguranju poštovanja Povelje i sukladnosti s njom budu svih politika EU-a za koje je nadležna Komisija.To nije nebitno – bez naših vrijednosti ni mi nismo ništa”, izjavio je danas predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker.

Od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona dio službene prisege povjerenika čini i obećanje poštovanja Povelje EU-a o temeljnim pravima.

„Komisija daje prisegu da će služiti europskim interesima, a to znači utjecati na živote naših građana.Zato ćemo se usredotočiti na velike prioritete – rast, radna mjesta i ulaganja.Istinsku kulturu temeljnih prava, koja se u EU-u razvila kao dopun nacionalnim sustavima, a ne kao njihova zamjena, dalje ćemo njegovati provjeravanjem sukladnosti svih naših prijedloga sa standardima Povelje”, objasnio je prvi potpredsjednik Frans Timmermans.

Kontekst:

Zahtjev da članovi Europske komisije polože svečanu prisegu pri preuzimanju dužnosti duga je tradicija danas ugrađena u članak 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta je odredba prvi put uključena u Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (1957.) i od tada se pri preuzimanju dužnosti primjenjivala na sve komisije. U svakom novom ugovoru tekst svečane prisege prilagođavao se novim pravnim okolnostima. Od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona (2009.), u tekst je uključen i dio koji se odnosi na Povelju EU-a o temeljnim pravima. Nadležnosti i dužnosti članova Komisije utvrđeni su u članku 17. Ugovora o Europskoj uniji i članku 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Prema tradiciji svečana prisega polaže se pred Sudom Europske unije u Luxembourgu u prvim mjesecima mandata nove Europske komisije.

Polaganje prisege održat će se od 15.30 do 17.30 sati te će se uživo prenositi putem servisa Europe by Satellite.

Prilog:


SVEČANA PRISEGA

koju polaže pred

SUDOM EUROPSKE UNIJE

 

na temelju članka 17. Ugovora o Europskoj uniji

i članka 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

Nakon što me je Europsko vijeće imenovalo za člana Europske komisije, što je glasanjem potvrdio Europski parlament,

svečano prisežem:

  • ­        da ću u obavljanju svih svojih dužnosti poštovati Ugovore i Povelju Europske unije o temeljnim pravima,
  • ­        da ću svoja zaduženja obavljati potpuno neovisno, u općem interesu Unije,
  • ­        da u obavljanju svojih zadaća neću tražiti niti primati naputke ni od koje vlade, institucije, tijela, ureda ili subjekta,
  • ­        da ću se suzdržati od svakog djelovanja koje je nespojivo s prirodom mojih dužnosti ili obavljanjem mojih zadaća.

Primam na znanje obvezu propisanu Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, na temelju koje svaka država članica mora poštovati prirodu tih dužnosti i ne pokušavati utjecati na članove Komisije u obavljanju njihovih zadaća.

Prisežem i da ću za trajanja i nakon isteka svojeg mandata poštovati obveze koje iz njega proizlaze, a osobito svoju dužnost časnog i suzdržanog ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon što prestanem obavljati tu dužnost.

Dodatne informacije:

Pratite predsjednika Junckera (@JunckerEU) i potpredsjednika Timmermansa (@TimmermansEU) na Twitteru.

Oznake na Twitteru: #transparency #independence #teamJunckerEU

IP/14/2511

Osobe za kontakt s medijima

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Upiti građana:


Side Bar