Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. märts 2014

Komisjon nimetab uue transporditaristupoliitika rakendamiseks ametisse 11 Euroopa koordinaatorit

Euroopa Komisjon nimetas täna ametisse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kõigi üheksa põhivõrgukoridori koordinaatorid, Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) koordinaatori ja meremagistraalide koordinaatori. TEN-T põhivõrgu raames luuakse kaks põhja-lõunasuunalist koridori, kolm ida-läänesuunalist koridori ja neli diagonaalset koridori. Põhivõrgu abil kujundatakse ümber ida-läänesuunalised ühendused, eemaldatakse kitsaskohad, ajakohastatakse taristut ning muudetakse piiriüleseid veotoimingud kogu ELis reisijate ja äriühingute jaoks sujuvamaks. Sellega parandatakse eri transpordiliikide vahelisi ühendusi ja aidatakse saavutada ELi kliimamuutusealaseid eesmärke. Koordinaatorid vastutavad prioriteetsete transpordiprojektide koordineerimise eest ja peavad komisjonile esitama selle kohta aruandeid.

Asepresident Siim Kallas ütles: „Koordinaatorite ametisse nimetamine tähistab uusi edusamme TEN-T põhivõrgu rakendamisel. Koordinaatorid mängivad transpordikoridoride edu tagamisel olulist rolli ning avavad uue, osalemisel põhineva ajajärgu. ELi uuel transporditaristupoliitikal on kõik eeldused kordaminekuks.”

Enamik ametisse nimetatud koordinaatoreid on TEN-T prioriteetsete projektidega seotud töö käigus saanud viimase kaheksa aasta jooksul hulgaliselt kogemusi ELi transpordipoliitika rakendamise vallas. Uueks nelja-aastaseks perioodiks nimetati tagasi ametisse:

Pavel Telička (Põhjamere–Läänemere koridor);

Pat Cox (Skandinaavia–Vahemere koridor);

Carlo Secchi (Atlandi koridor);

Péter Balázs (Põhjamere–Vahemere koridor);

Laurens Jan Brinkhorst (Vahemere koridor);

Karel Vinck (ERTMS) ja

Karla Peijs (Reini–Doonau koridor).

Ametisse nimetati ka neli uut koordinaatorit, kel on eesseisvate ülesannete täitmiseks ette näidata ulatuslik poliitiliste kogemuste pagas:

endine Hispaania välisminister Ana de Palacio (Reini–Alpide koridor);

endine Saksa transpordiminister Kurt Bodewig (Läänemere – Aadria mere koridor);

Euroopa Parlamendi liige Brian Simpson (meremagistraalid) ning

Euroopa Parlamendi liige Mathieu Grosch (Ida-Euroopa – Vahemere koridor).

Need neli transpordivallas kogenud poliitikut alustavad oma tööd TEN-T koordinaatorina 2014. aasta juulis pärast praeguse Euroopa Parlamendi volituste lõppemist.

Uued koordinaatorid võtavad ühendust liikmesriikide ametiasutuste ja ministritega, et arutada koostööraamistikku ja koordinaatorite ees seisvaid ülesandeid.

Koordinaatorite nimetamise menetlusse olid täiel määral kaasatud nii liikmesriigid kui ka Euroopa Parlament.

Üksikasjalik teave uute TEN-T koordinaatorite kohta on järgmisel veebilehel: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/european-coordinators/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresident Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Üldsusele: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post


Side Bar