Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ofensiva investițiilor în Europa: grupul operativ al UE identifică 2 000 de proiecte potențiale, în valoare de 1,3 miliarde EUR

09 decembrie 2014


COMISIA EUROPEANĂ – BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

Bruxelles/Luxemburg, 9 decembrie 2014

 

Azi, grupul operativ al UE pentru investiții a publicat un raport în care se arată că în Europa există oportunități semnificative pentru investiții. În raport sunt identificate aproximativ 2 000 de proiecte din întreaga Europă, care corespund unor investiții potențiale în valoare de aproximativ 1,3 miliarde EUR, din care, în următorii trei ani, ar putea fi investite în proiecte peste 500 de miliarde EUR. În prezent, multe dintre aceste proiecte nu sunt realizate din cauza unor obstacole de natură financiară, legislativă sau de altă natură.

 

Domnul Jyrki Katainen, vicepreședintele CE pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: „Raportul dat publicității azi arată că există necesități de investiții uriașe și foarte multe proiecte viabile prin care s-ar putea stimula creșterea economică și s-ar putea crea noi locuri de muncă în Europa. A existat o discrepanță mare între fondurile de investiții disponibile și proiectele realizabile disponibile. În prezent, realizăm un pas important spre a restabili încrederea investitorilor și a conecta cele două elemente.”

Președintele BEI, domnul Werner Hoyer, a declarat: „Activitatea grupului operativ demonstrează că în Europa există suficiente proiecte de investiții. Statele membre au transmis un număr mare de propuneri, care formează baza creării unei liste de proiecte realizabile, prin intermediul căreia ne putem asigura că banii sunt investiții acolo unde corespund cel mai bine cererii. Acum trebuie să evaluăm proiectele și să le selectăm pe acelea care sunt viabile din punct de vedere economic și care pot stimula în cea mai mare măsură competitivitatea economiei Europei. BEI este pregătită să finanțeze proiectele din listă, precum și oricare altele, care corespund criteriilor relevante în ceea ce privește viabilitatea și relevanța strategică. De asemenea, este urgent să soluționăm problema barierelor nefinanciare semnificative identificate de grupul operativ, care împiedică materializarea investițiilor în proiecte viabile.”

 

O listă transparentă de proiecte de investiții realizabile

În raport se recomandă măsuri imediate pentru a se crea o listă transparentă de proiecte de investiții realizabile. Identificarea proiectelor de către grupul operativ este un prim pas spre crearea unei liste prospective și transparente de proiecte realizabile, în care merită investit. Aceasta este o măsură esențială pentru a restabili încrederea și pentru a încuraja investitorii să investească și să acumuleze experiență în Europa. Lipsa unor informații credibile și transparente referitoare la proiecte este, în prezent, un obstacol major în calea investițiilor.

Ideea centrală este de a pune la dispoziție o listă de proiecte fiabile și realizabile, ceea ce va restabili încrederea investitorilor și va debloca fondurile de investiții din sectorul privat, care vor completa finanțările din partea statelor membre și a UE. Proiectele pot beneficia de finanțare doar din partea sectorului privat, prin intermediul statelor membre sau al altor surse de finanțare UE, inclusiv al nou-creatului Fond european pentru investiții strategice (FEIS).

Grupul operativ și-a concentrat atenția asupra proiectelor din domenii esențiale care pot fi sursa stimulării creșterii: cunoaștere, inovare și economie digitală; uniune energetică; infrastructură de transport; infrastructură socială; resurse naturale și mediu. De asemenea, el a analizat oportunitățile de investiții din punctul de vedere al IMM-urilor și al întreprinderilor cu capitalizare medie, care reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, în sensul creării de locuri de muncă, al inovării și al creșterii.

Listele de proiecte puse la dispoziția grupului operativ de statele membre și de Comisie, publicate astăzi, reprezintă un punct de pornire. Acest fapt nu înseamnă că nu mai pot fi incluse, în orice moment, alte proiecte de investiții potențial viabile. Orice proiect identificat de către grupul operativ va trebui să fie evaluat atent înainte de a fi propus pentru finanțare. Nu există niciun angajament automat de finanțare din partea Comisiei Europene sau a BEI pentru proiectele identificate de grupul operativ, iar acestea nu se bucură de acces preferențial la resursele naționale sau europene.

 

Grupul operativ a recomandat realizarea de acțiuni care să vizeze următoarele:

1. Îmbunătățirea mediului de afaceri

Ar trebui acordată prioritate eliminării barierelor semnificative de natură legislativă și de altă natură de la nivelul tuturor sectoarelor importante ale infrastructurii incluzând: energia, telecomunicațiile, sectorul digital și transporturile, precum și a barierelor din sectoarele serviciilor și ale piețelor de produse, inclusiv aplicării unor măsuri suplimentare prin care să se continue progresele către realizarea pieței unice. Acestea includ o mai bună legiferare și piețe de capital mai vaste și mai puțin fragmentate. În același timp, statele membre trebuie să continue să pună în aplicare reforme structurale, prin care să se promoveze un climat de afaceri previzibil și stimulativ.

  1. Elaborarea unor planuri naționale de investiții pe termen lung

Statele membre trebuie să ofere un angajament politic de a elabora planuri de investiții strategice pe termen lung și de a face schimb de cele mai bune practici în domeniul proiectelor viabile din punct de vedere economic. Ele, împreună cu listele de proiecte realizabile, ar putea fi publicate pe site-uri de internet dedicate.

  1. Furnizarea de asistență tehnică pentru a contribui la elaborarea unor proiecte de investiții valide

În raport se recomandă UE să înființeze un centru de consiliere, sub forma unui ghișeu unic, prin intermediul căruia să se ofere servicii continue de consiliere și de expertiză promotorilor de proiecte, investitorilor și autorităților publice. De asemenea, UE ar trebui să ofere consiliere cu privire la structurarea proiectelor, pentru a ajuta promotorii să atragă investiții private suplimentare pentru proiectele cu valoare UE adăugată.

  1. Evaluarea performanței investițiilor

Pentru proiectele viabile, statele membre ar trebui să evalueze dacă fondurile investite au impactul maxim posibil, pentru a se identifica cele mai eficiente soluții pentru structurarea proiectelor. Ar trebui ca BEI și Comisia să ofere consiliere și să elaboreze orientări în acest domeniu.

  1. Promovarea instrumentelor financiare inovatoare

Raportul propune ca BEI și Comisia Europeană să promoveze utilizarea instrumentelor financiare inovatoare în vederea catalizării investițiilor private în proiecte care au importanță pentru UE. De asemenea, statele membre ar trebui să accelereze utilizarea instrumentelor financiare, în special în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

Raportul grupului operativ concluzionează că prin concentrarea asupra reformelor care se impun, prin extinderea rolului sectorului privat și prin dezvoltarea unei piețe UE a infrastructurilor se va stimula creșterea economică, competitivitatea, crearea de locuri de muncă și va crește bunăstarea socială.

 

Etapele următoare: Raportul grupului operativ va fi discutat de miniștrii economiei și finanțelor (ECOFIN) în 9 decembrie și va fi prezentat șefilor de stat și de guvern în cadrul Consiliului European din 18-19 decembrie.

Context: Grupul operativ special (statele membre, Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții) pentru investiții în UE a fost condus în comun de Comisia Europeană și de Banca Europeană de Investiții (BEI) și a inclus reprezentanți din toate statele membre ale UE. El a fost înființat în luna septembrie la cererea miniștrilor economiei și finanțelor din țările UE și a fost mandatat să identifice acțiuni concrete pentru a stimula investițiile, incluzând crearea unei liste de proiecte realizabile, cu relevanță europeană, care să fie realizate în termen scurt și mediu. Această inițiativă a fost bine primită de liderii UE în luna octombrie, iar aceștia au solicitat ca raportul să le fie prezentat la următoarea lor întâlnire în cadrul Consiliului European din luna decembrie.

Informații suplimentare:

Raportul complet întocmit de grupul operativ se află la adresa:

Site-ul ofensivei investițiilor în UE

Plan de investiții: În ce se poate investi?

Linkedin

Twitter #investEU

 

IP/14/2480

Persoane de contact pentru presă

Vandna KALIA (+32 2 299 58 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Side Bar