Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 11.

Állami támogatások: A Bizottság jóváhagyta a Hankook rácalmási gumiabroncsgyárához nyújtandó beruházási támogatást

Az Európai Bizottság engedélyezte, hogy a Hankook Tire Hungary Manufacturing and Trading Ltd (Hankook Magyarország) 57,9 millió eurónyi regionális beruházási támogatást kapjon a Fejér megyei Rácalmáson épülő gumiabroncsüzemhez. A Bizottság megítélése szerint a beruházás elősegíti a regionális fejlődést, ugyanakkor korlátok között tartja a verseny állami támogatás által okozott torzulását. Összhangban van a Bizottság regionális támogatási iránymutatásával (lásd: IP/05/1653), azon belül is a nagyberuházási projektekre vonatkozó szabályokkal.

„A Hankook Magyarország beruházási projektje a tervek szerint 950 új munkahelyet teremt Rácalmáson. Ezzel anélkül lendíti fel a régió fejlődését, hogy az egységes piac indokolatlan torzulásához vezetne” – mondta a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke, Joaquín Almunia.

Magyarország 2013 decemberében bejelentette azon tervét, hogy 24,1 millió euró összegű közvetlen támogatással és mintegy 33,82 millió euró összegű adókedvezménnyel támogatja a Hankook Magyarország meglévő Fejér megyei gyára mellett épülő új gumiabroncsüzem építését. A projekt 305,5 millió eurónyi beruházást foglal magában, és Rácalmáson, a közép-dunántúli régióban kerül rá sor. A terület a magas munkanélküliség miatt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti regionális támogatásra jogosult. Az állami támogatás alapját már meglévő támogatási program képezi, a támogatás nagy összegére (és a verseny torzulásának ebből fakadó nagyobb kockázatára) tekintettel azonban be kellett jelenteni a Bizottságnak, hogy az elvégezhesse az egyedi értékelést és jóváhagyást.

A projekt a tervek szerint több mint 950 új munkahelyet hoz létre a régióban. A Bizottság vizsgálatának eredménye szerint a Hankook Tire (a Hankook Magyarország anyavállalata) piaci részesedése a személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik gumiabroncsainak EGT- és világpiacán a beruházást követően sem haladja majd meg a 25%-ot. Emellett a beruházással létrehozott termelő kapacitás a piac 5%-a alatt marad. Ezért a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés regionális fejlődésre gyakorolt pozitív hatása ellensúlyozza az állami támogatás által okozott versenytorzulást.

Háttér

Az uniós regionális támogatási iránymutatás (IP/05/1653) keretében a Bizottság csak akkor hagyhat jóvá nagyberuházási projekteket az előzetes vizsgálati szakaszban, ha a kedvezményezett piaci részesedése és a beruházással létrehozott kapacitásnövekedés nem halad meg bizonyos küszöbértékeket. Ennek oka, hogy az ilyen projektek nagyobb mértékben torzíthatják a versenyt, mint a kisebbek, és a Bizottságnak eseti alapon kell ellenőriznie, valóban szükség van-e állami támogatásra ahhoz, hogy megvalósulhassanak.

Amennyiben a Bizottság – a jelen ügyhöz hasonlóan – úgy találja, hogy a projekt meghaladja az említett küszöbértékeket, a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatások részletes vizsgálatáról szóló közleményében (lásd: IP/09/993) rögzített módszerrel részletes vizsgálatot kell végrehajtania. Ez a vizsgálat első lépésben azt ellenőrzi, hogy szükség van-e a támogatásra a beruházásnak az érintett régióba vonzásához. Ha igen, a Bizottság második lépésben azt értékeli, hogy a regionális fejlődésre gyakorolt pozitív hatás összességében ellensúlyozza-e az állami beavatkozás által a tagállamok közötti kereskedelemre és versenyre gyakorolt torzító hatást.

A Hankook Magyarország a Hankook Tire Co. Ltd koreai részvénytársasághoz tartozik. Meglévő üzeme mellé új gumiabroncsgyárat épít, kibővítve ezzel rácalmási kapacitásait. Az új üzemben világszerte értékesítendő termékeket: ultra nagy teljesítményű, öntömítő és defekttűrő gumiabroncsokat gyártanak majd személygépkocsikhoz és könnyű tehergépkocsikhoz.

A határozat bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát – a bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után – a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján SA.38093 ügyszámon közzéteszik az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

Kapcsolattartók:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Olga Leszczynska-Vargin (+32 229-65520)


Side Bar