Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Strasbourg, 11. ožujka 2014.

Europska komisija predstavlja okvir za zaštitu vladavine prava u Europskoj uniji

Europska komisija donijela je danas novi okvir za rješavanje sustavnih prijetnji vladavini prava u svih 28 država članica EU-a. Inicijativa je nastala nakon što je Kolegij povjerenika održao dvije orijentacijske rasprave o vladavini prava 28. kolovoza 2013. i 25. veljače 2014. u okviru kojih je zaključeno da treba razviti instrument za rješavanje sustavnih prijetnji vladavini prava na razini EU-a. Novim okvirom vladavine prava dopunit će se postupci radi utvrđivanja povrede, koji se provode pri kršenju zakonodavstva Zajednice, i tzv. „postupak iz članka 7.” Ugovora iz Lisabona kojim se, u njegovu najstrožijem obliku, omogućuje ukidanje prava glasa ako država članica „teško i trajno krši” vrijednosti EU-a. Novim okvirom uspostavlja se instrument ranog upozorenja na temelju kojeg Komisija može otvoriti dijalog s dotičnom državom članicom kako bi se spriječilo povećanje sustavnih prijetnji vladavini prava. Ako se ne pronađe rješenje unutar novog okvira vladavine prava EU-a, članak 7. ostat će uvijek zadnje rješenje za rješavanje krize, kojim će se osigurati da se vrijednosti Europske unije poštuju. Novim se okvirom ne uvode i ne zahtijevaju nove nadležnosti za Komisiju, već se postiže transparentnost uloge koju Komisija ispunjava u okviru Ugovora.

Predsjednik Europske komisije José Manuel Durão Barroso izjavio je: „Vladavina prava jedan je od temeljnih stupova Europske unije. Na njoj je naša Unija utemeljena. Europska komisija kao čuvarica Ugovora ima središnju ulogu u održavanju vladavine prava. Sustavno sam isticao potrebu za bolji okvir na temelju kojeg EU može rano i transparentno intervenirati u slučaju teških i sustavnih prijetnji vladavini prava u državi članici. Komisija je danas ostvarila taj zahtjev i osigurala da u budućnosti, te na temelju našeg nedavnog iskustva, možemo sprečavati i učinkovito rješavati krize povezane s vladavinom prava u našim državama članicama.”

„Poštovanje vladavine prava preduvjet je za zaštitu svih ostalih temeljnih vrijednosti na kojima se naša Unija zasniva. Europska komisija čuvarica je Ugovora, stoga i moramo biti jedan od čuvara vladavine prava,” rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „U posljednjih nekoliko godina, svaki put kad je došlo do prijetnje ili potencijalne prijetnje vladavini prava u jednoj državi članici, sve institucije okrenule su se Komisiji kao nepristranom sucu tražeći od nas da poduzmemo mjere. Danas smo uspostavili instrumente potrebne za djelovanje i zaštitu građana od prijetnji vladavini prava u našoj Uniji. Europska unija temelji se na poštovanju vladavine prava i poštovanju ravnopravnosti svih država članica. Stoga novi instrument za zaštitu vladavine prava primjenjivat će se na temelju istih mjerila za teške i sustavne prijetnje vladavini prava u svim državama članicama, velikima ili malima, na sjeveru, jugu, istoku ili zapadu.”

Glavne značajke novog okvira vladavine prava

Novi okvir potpuno je utemeljen na trenutačnim ugovorima EU-a kojim se dopunjuju postojeći instrumenti, osobito postupak iz članka 7. i postupci Komisije zbog povrede prava. Navedenim se naravno ne isključuju budući razvoji Ugovora u tom području.

Usredotočen je na vladavinu prava. Vladavina prava temelj je svih vrijednosti na kojima Unija zasniva. Osim što se okvirom jamči poštovanje vladavine prava, njime će se pridonijeti i očuvanju ostalih temeljnih vrijednosti. Komisija je odabrala široku definiciju vladavine prava, oslanjajući se na načela utvrđena u sudskoj praksi Suda i Europskog suda za ljudska prava, a koja se u svojem primarnom značenju odnosi na sustav u kojem se zakoni primjenjuju i provode (vidi Prilog 2.).

Okvir se može aktivirati u situacijama u kojima postoji sustavna podjela kojom se negativno utječe na integritet, stabilnost i pravilno funkcioniranje institucija i mehanizama uspostavljenih na nacionalnoj razini kako bi se osigurala vladavina prava. Okvir EU-a nije oblikovan tako da se unutar njega rješavaju pojedinačni ili izolirani slučajevi kršenja temeljnih prava ili pogrešne presude.

Jednakost država članica: sam okvir primjenjivat će se na isti način u svim državama članicama i djelovat će na temelju istih mjerila kojima se definira sustavna prijetnja vladavini prava.

Okvirom EU-a uspostavlja se instrument ranog upozorenja za rješavanje prijetnji vladavini prava, na temelju kojeg Komisija može uspostaviti dijalog s predmetnom državom članicom radi pronalaženja rješenja prije nego što se iskoriste postojeći pravni mehanizmi iz članka 7. Ugovora.

Europska komisija ima središnju ulogu u tom novom okviru vladavine prava kao neovisna čuvarica vrijednosti Unije. Može iskoristiti stručnost drugih institucija EU-a i međunarodnih organizacija (posebno Europskog parlamenta, Vijeća, Agencije za temeljna prava, Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju [OESS] itd.).

Proces u tri faze

Svrha je okvira omogućiti Komisiji da ishodi rješenje zajedno s dotičnom državom članicom kako bi se spriječilo nastajanje sustavne prijetnje vladavini prava koja bi se mogla razviti u „očitu opasnost da država članica teško prekrši” vrijednosti, a što bi moglo dovesti do primjene članka 7. UEU-a. Ako postoje jasne naznake sustavne prijetnje vladavini prava u državi članici, Komisija može pokrenuti „postupak prije članka 7.” iniciranjem dijaloga s tom državom članicom. Proces je podijeljen u tri faze (vidi graf u Prilogu 1.):

  • Ocjena Komisije: Komisija će prikupiti i ispitati sve relevantne informacije i ocijeniti postojanje jasne naznake sustavne prijetnje vladavini prava. Ako se, kao rezultat, ispostavi da je Komisija mišljenja kako je doista riječ o stanju sustavne prijetnje vladavini prava, ona će pokrenuti dijalog s dotičnom državom članicom i dostaviti svoje „mišljenje o poštovanju vladavine prava” kao upozorenje državi članici u kojem će obrazložiti svoju zabrinutost. Dotična država članica moći će se očitovati.

  • Preporuka Komisije: U drugoj fazi, osim ako je predmet već riješen na zadovoljavajući način, Komisija će objaviti „preporuku o vladavini prava” upućenu državi članici. Komisija će preporučiti da država članica riješi utvrđene probleme u propisanom roku i obavijesti Komisiju o koracima koji su poduzeti u tu svrhu. Komisija će svoju preporuku objaviti.

  • Postupanje nakon Preporuke Komisije: U trećoj fazi, Komisija će pratiti kako država članica postupa nakon preporuke Komisije. Ako država članica u zadanom roku ne postupi na zadovoljavajući način, Komisija može primijeniti jedan od mehanizama utvrđenih člankom 7. UEU-a.

Cjelokupni proces temelji se na kontinuiranom dijalogu između Komisije i dotične države članice. Komisija će Europski parlament i Vijeće redovito i detaljno obavješćivati.

Pozadina

Poštovanje vladavine prava preduvjet je za zaštitu svih ostalih temeljnih vrijednosti navedenih u članku 2. UEU-a. Također je preduvjet za sva prava i obveze koji proizlaze iz Ugovora i međunarodnog prava. Od 2009. Europska komisija je u nekoliko navrata bila suočena s kriznim događajima u nekim državama članicama u okviru kojih su otkriveni specifični problemi povezani s vladavinom prava. U svojem govoru o stanju Unije za 2012., predsjednik Barroso podsjetio je da politička unija također znači da vladavinu prava, kao temeljnu vrijednost EU-a, treba jačati, a naveo je i inicijativu u tu svrhu (SPEECH/12/596). U okviru rezolucije koju je donio Europski parlament 3. srpnja 2013. i zaključaka Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 6. lipnja 2013. prepoznata je također ta potreba (vidi i SPEECH/13/348).

Kolegij povjerenika održao je prvu orijentacijsku raspravu o tome kako zaštititi vladavinu prava u Europskoj uniji tijekom njegova seminara u kolovozu 2013. U okviru govora u Centru za europske političke studije u rujnu, potpredsjednica Reding predstavila je svoju viziju mogućeg novog okvira vladavine prava za Europsku uniju (SPEECH/13/677). Na konferenciji na visokoj razini o budućnosti pravosuđa u EU-u održanoj u studenome 2013.(Assises de la Justice) na kojoj je sudjelovalo više od 600 dionika i zainteresiranih strana, jedno je zasjedanje posebno bilo posvećeno temi U susret novom mehanizmu vladavine prava”.

Na temelju svih tih rasprava, Kolegij povjerenika održao je drugu orijentacijsku raspravu 25. veljače 2014. prije donošenja novog okvira vladavine prava koji je predstavljen danas.

Dodatne informacije

Govor predsjednika Joséa Manuela Barrosa o stanju Unije za 2012.:

SPEECH/12/596

Početna stranica predsjednika Komisije Joséa Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Početna stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite predsjednika i potpredsjednicu na Twitteru: @BarrosoEU @VivianeRedingEU

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom

Annex 1: The new EU rule of law framework

Annex 2: The rule of law in the Union legal system

In its case law, the Court of Justice has highlighted a number of general principles of law stemming from the constitutional traditions common to the Member States that are linked to the rule of law. These include:

(a) the principle of legality, which in substantial terms includes a transparent, accountable, democratic and pluralistic process for enacting laws;

(b) legal certainty, which requires amongst other things that rules are clear and predictable and cannot be changed retrospectively;

(c) prohibition of arbitrariness of the executive powers. The principle of the rule of law regulates the exercise of public powers and makes sure that every State intervention has a legal basis and is constrained by law;

(d) independent and effective judicial review, including respect for fundamental rights. The Court reiterated that the EU is a union based on the rule of law in which the acts of its institutions are subject to review of their compatibility with, in particular, the Treaties, the general principles of law and fundamental rights. Citizens are entitled to effective judicial protection.

(e)There is a clear link between the right to a fair trial and the separation of powers. Only a tribunal which is independent from executive powers can guarantee a fair trial to citizens. The Court referred to an operational separation of powers implying an independent and effective judicial review, pointing out that "[…] EU law does not preclude a Member State from simultaneously exercising legislative, administrative and judicial functions, provided that those functions are exercised in compliance with the principle of the separation of powers which characterises the operation of the rule of law";

(f) equality before the law. The Court has emphasised the role of equal treatment as a general principle of EU law by stating that "it must be recalled that the principle of equal treatment is a general principle of EU law, enshrined in Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union".

Source: A more comprehensive version of these principles and the case law can be found in Annex 1 of the Communication "A new EU Framework to strengthen the Rule of Law".


Side Bar