Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU:n yritysten on lisättävä T&K-investointeja säilyttääkseen maailmanlaajuisen kilpailukykynsä

Bryssel, 04 joulukuu 2014

EU:hun sijoittautuneiden yritysten investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen kasvoivat 2,6 prosenttia vuonna 2013 huolimatta epäsuotuisasta taloustilanteesta. Kasvu on kuitenkin hidastunut verrattuna edellisvuoteen, jolloin se oli 6,8 prosenttia. Se on myös alle maailman keskiarvon (4,9 %) vuonna 2013 ja heikompaa kuin yrityksissä, jotka ovat sijoittautuneet Yhdysvaltoihin (5 %) ja Japaniin (5,5 %).

Nämä tulokset käyvät ilmi Euroopan komission tänään julkaisemasta Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulusta 2014, jossa analysoidaan maailman johtavat 2 500 yritystä, joiden osuus tutkimukseen ja kehittämiseen käytettävistä yritysten kokonaismenoista on noin 90 prosenttia. Tiedot osoittavat, että EU:hun sijoittautuneiden yritysten (633) investoinnit olivat 162,4 miljardia euroa vuonna 2013, kun taas Yhdysvalloissa toimivat yritykset (804) investoivat 193,7 miljardia euroa ja 387 japanilaisyritystä 85,6 miljardia euroa.

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komission jäsen Carlos Moedas totesi EU:n yritysten jatkavan investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen tukalasta taloustilanteesta huolimatta. "Se on hyvä uutinen, mutta kilpailussa mukana pysyminen edellyttää toimien tehostamista. Kun julkinen rahoitus on vähäistä, yksityisten T&K-investointien houkutteleminen on sitäkin tärkeämpää. Horisontti 2020 -ohjelma on jo saanut mukaan enemmän yrityksiä kuin koskaan aiemmin, mutta nyt olemme valmiita pistämään peliin lisää vauhtia. Komission ja Euroopan investointipankin 315 miljardin euron investointisuunnitelma auttaa lisäämään yksityisiä investointeja riskialttiimpiin hankkeisiin, mikä hyödyttää T&K-toimintaa koko Euroopassa”, Moedas sanoi.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics korostiEuroopan olevan houkutteleva T&K-investointien kohde huippuluokan tutkijoiden ja hyvien tiedonjakomahdollisuuksien ansiosta. "Mutta globaalien kilpailijoiden rinnalla pysyäksemme meidän on lisättävä investointeja – ja niiden olisi hyödytettävä monien eri tieteenalojen ja sektorien tutkimusta. Osaamistalouden rakentaminen edellyttää vahvaa perustaa, ja sen tavoitteen saavuttamisessa luotamme teollisuuden kumppaneidemme apuun”, komissaari Navracsics jatkoi.

T&K-toimintaan eniten investoivat yritykset ja alat

EU:hun sijoittautunut autonvalmistaja Volkswagen pitää maailmanlaajuista kärkitilaa jo toista vuotta peräkkäin. Sen T&K-investoinnit olivat yhteensä 11,7 miljardia euroa (kasvu 23,4 %). Toisella ja kolmannella sijalla ovat Samsung (Etelä-Korea) ja Microsoft (Yhdysvallat).

Autoteollisuuden investoinnit kasvoivat edelleen 6,2 prosenttia, ja sen osuus on neljännes kaikista EU:n tulostauluun sisältyvien yritysten T&K-investoinneista. Toisaalta korkean teknologian aloilla, kuten lääketeollisuudessa tai teknologisten laitteiden sektorilla, kasvu on ollut heikompaa, ja se on laskenut keskimääräistä T&K-investointien määrää Euroopassa.

Työllisyys

Tulostauluun sisältyvät yritykset työllistivät 48 miljoonaa työntekijää koko maailmassa vuonna 2013. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana (2005–2013) EU:hun sijoittautuneet yritykset ovat kasvattaneet työllisyyttä 18,2 prosentilla. Kasvua ovat vetäneet hyvin T&K-intensiiviset alat. Tämä suuntaus pysyy vahvana, vaikka työllisyys laski hieman (0,6 %) EU:n yrityksissä viime vuonna.

Kehityssuuntaukset

EU:hun sijoittautuneiden yritysten T&K-investoinneista 97 prosenttia on kymmeneen maahan sijoittautuneiden yritysten tekemiä. Kokonaisinvestoinneista suurimmasta osasta vastaavat yritykset, jotka ovat sijoittautuneet kolmeen maahan: Saksaan, Ranskaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joiden osuus kokonaismäärästä on yli kaksi kolmannesta. Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yritysten investoinnit ovat edelleen kasvaneet (5,9 % ja 5,2 %) ja ovat yli keskiarvon, kun taas ranskalaisyritysten T&K-investoinnit laskivat (- 3,4 %).

Investointien väheneminen muutamassa suuressa EU:n yrityksessä vaikutti erityisesti kyseisten maiden T&K-investointimäärään. Näin oli Nokian (- 17,1 %) ja STMicroelectronicsin (- 19,2 %) tapauksissa, joilla oli merkittävä vaikutus kokonaisinvestointeihin Suomessa (- 11,6 %) ja Alankomaissa (- 0,1 %), eli kahdessa Euroopan kärkikymmenikköön kuuluvassa maassa.

Toisaalta eräissä EU-maissa niihin sijoittautuneet tulostauluun sisältyvät yritykset nostivat T&K-investointeja yli maailmanlaajuisen keskiarvon: Irlannissa (13,6 %) ja Italiassa (6,4 %). Yli EU:n keskiarvon investoinnit kasvoivat Espanjassa (4,4 %).

Tausta

Euroopan komissio (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto ja yhteisen tutkimuskeskuksen pääosasto) julkaisee Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulun vuosittain. Vuoden 2014 tulostaulu perustuu otokseen, johon kuuluu 2 500 yritystä. Tutkimuksessa kerätään yritysten keskeiset T&K- ja taloudelliset indikaattorit, jotka vastaavat yritysten tuoreimpia julkaistuja tilinpäätöstietoja. Siinä mitataan yritysten omista varoista rahoitettujen globaalien T&K-investointien kokonaisarvoa riippumatta siitä, missä kyseinen tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu. Tutkimus kattaa yritykset, jotka investoivat yli 15,5 miljoonaa euroa tutkimukseen ja kehitykseen vuonna 2013. Yritykset ovat sijoittautuneet EU:hun (633), Yhdysvaltoihin (804), Japaniin (387) ja muihin maihin (676) kuten Kiinaan (199), Taiwaniin (104), Etelä-Koreaan (80) ja Sveitsiin (62). Tulostaulun historiatietokannassa on tietoa T&K-huippuinvestoijayrityksistä vuodesta 2003 alkaen, ja sen ansiosta yritysten käyttäytymistä ja tuloksia voidaan analysoida pitkällä aikavälillä.

Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulu 2014 perustuu EU:hun sijoittautuneiden 1 000 parhaan T&K-investoijan laajennettuun otokseen.

Lisätietoja:

Tietosivu "World trends in R&D private investment. Facts and figures"

Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulu 2014

Euroopan teollisten T&K-investointien kehityssuuntauksia koskeva tutkimus 2014

Grafiikka: EU:n T&K-tulostaulu. EU:n teollisuuden innovointitulosten vertaileva analyysi EU:n politiikan laadinnan tueksi

IRMA-raportit (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis)

Lisätietoja Horisontti 2020 -ohjelmasta

Lisätietoja EU:n investointisuunnitelmasta


IP/14/2342

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar