Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE RO

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2014

Η επίτροπος Βασιλείου εγκαινιάζει το πρόγραμμα Erasmus+ στο Βουκουρέστι και ζητά δραστηριοποίηση για την υποστήριξη των νέων που ανήκουν στην ομάδα ΕΑΕΚ

Η εκπαίδευση και οι προοπτικές απασχόλησης των νέων της Ρουμανίας θα αποτελέσουν το επίκεντρο της επίσκεψης στο Βουκουρέστι την επόμενη εβδομάδα που θα πραγματοποιήσει η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, η ευρωπαία επίτροπος που είναι αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία. Στις 10 Μαρτίου η επίτροπος θα μιλήσει σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι νέοι της ομάδας ΕΑΕΚ (νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης). Την επόμενη ημέρα η κ. Βασιλείου θα εγκαινιάσει το Erasmus +, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο θα παρέχει επιχορηγήσεις σε 120 000 Ρουμάνους για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό κατά τα επόμενα επτά έτη — δηλαδή σε 50 % περισσότερα άτομα απ’ ό,τι στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων της ΕΕ. Η επίτροπος θα επισκεφτεί επίσης έργα για τους Ρομά στην πρωτεύουσα μαζί με τον ουγγρικής καταγωγής φιλάνθρωπο Τζορτζ Σόρος, υποστηρικτή από παλιά των δικαιωμάτων των Ρομά (βλ. σχετικό δελτίο τύπου).

Μιλώντας ενόψει της επίσκεψής της, η επίτροπος Βασιλείου σχολίασε: «όπως σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα ποσοστά ανεργίας των νέων στη Ρουμανία είναι βαθιά ανησυχητική και αντιπροσωπεύουν τεράστια κατασπατάληση του ανθρώπινου δυναμικού. Παρά την πρόσφατη πρόοδο, το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες και των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στα ρουμανικά σχολεία είναι πολύ υψηλό και έτσι απλώς επιδεινώνεται το πρόβλημα των ατόμων της ομάδας ΕΑΕΚ. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να προωθούν ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, με επίκεντρο τις ανάγκες κάθε μαθητή, καθώς και να αντιμετωπίσουν επειγόντως την αναντιστοιχία δεξιοτήτων.

Το νέο μας πρόγραμμα Erasmus+ θα βοηθήσει τους πιο ευάλωτους νέους, μεταξύ των οποίων είναι και όσοι ανήκουν στην ομάδα ΕΑΕΚ. Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες για μη τυπική μαθησιακή κινητικότητα, για παράδειγμα μέσω της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, και με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των νέων, θα τους βοηθήσει να βρουν τον δρόμο τους και, το σημαντικότερο, θα βελτιώσει τις δεξιότητές τους» πρόσθεσε η επίτροπος.

Το 2014 η Ρουμανία θα λάβει περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+, κατά 11% περισσότερα απ’ όσα έλαβε πέρυσι από τα προηγούμενα προγράμματα «Διά Βίου Μάθηση» και «Νεολαία σε δράση». Το επίπεδο χρηματοδότησης θα αυξάνεται κάθε χρόνο από σήμερα έως το 2020. Η Ρουμανία μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τις επιδοτήσεις Jean Monnet για σπουδές ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για τα διακρατικά σχέδια στον τομέα του αθλητισμού.

Μεταξύ του 2007 και του 2013, περίπου 80 000 ρουμάνοι σπουδαστές, νέοι, εκπαιδευτικοί, προσωπικό κατάρτισης και προσωπικό που ασχολείται με θέματα της νεολαίας, συμμετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ «Διά βίου μάθηση» και «Νεολαία σε δράση», τα οποία αντικαταστάθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus+.

Ιστορικό

Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ δρομολογήθηκε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία 26 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη είναι σήμερα άνεργοι, μεταξύ των οποίων σχεδόν 6 εκατομμύρια νέοι. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων στη Ρουμανία ξεπερνάει το 23 %, καθώς έχει 185 000 καταγεγραμμένους ανέργους.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν οι κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια, ενώ το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό που να διαθέτει τις δεξιότητες που χρειάζονται.

Το Erasmus+ θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί αυτό το χάσμα δεξιοτήτων, παρέχοντας ευκαιρίες σε 4 εκατομμύρια άτομα για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση επαγγελματικής πείρας ή προσφορά εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό. Με την ευκαιρία αυτή που προσφέρεται στους νέους θα είναι πιο πιθανό να θελήσουν, ή να είναι σε θέση, να εργαστούν στο εξωτερικό στο μέλλον, γεγονός που αυξάνει τις εργασιακές προοπτικές τους μακροπρόθεσμα.

Ο προϋπολογισμός του Erasmus+ κατά την επόμενη επταετία ανέρχεται σε 14,7 δισ. ευρώ — δηλαδή αύξηση κατά 40 % σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα της περιόδου 2007-2013. Κάθε κράτος μέλος θα έχει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος.

Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει τις ευκαιρίες κινητικότητας και επίσης θα αυξήσει την ποιότητα και την καταλληλότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας μέσω της υποστήριξης για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και μέσω ισχυρότερων συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και εργοδοτών.

Στον προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν συνυπολογιστεί οι μελλοντικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Αναμένεται να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για ανταλλαγές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητική υποστήριξη με τη συμμετοχή τρίτων χωρών· η απόφαση σχετικά με τα ποσά της επιπλέον χρηματοδότησης θα επιβεβαιωθεί αργότερα μέσα στο 2014.

Για πρώτη φορά το Erasmus+ περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για τον αθλητισμό. Θα διαθέσει περίπου 265 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία επταετία για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διασυνοριακών προβλημάτων όπως οι προσυνεννοημένοι αγώνες και το ντόπινγκ. Θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά έργα στα οποία συμμετέχουν αθλητικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, τα οποία προωθούν, για παράδειγμα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλους.

Ποιος ωφελείται από το Erasmus+;

2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό, στο πλαίσιο 450 000 περιόδων πρακτικής άσκησης·

650 000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μαθητευόμενοι θα υποστηριχτούν για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερικό·

800 000 εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα διδάξουν ή θα καταρτίσουν άτομα στο εξωτερικό·

200 000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πλήρη κύκλο σπουδών σε άλλη χώρα θα επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων·

Περισσότεροι από 25 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, που προϋποθέτουν σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού·

Περισσότεροι από 500 000 νέοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εθελοντισμού στο εξωτερικό ή σε ανταλλαγές νέων·

125 000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την δημιουργία διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας·

3 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας·

600 διακρατικές συμπράξεις στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων και ευρωπαϊκές μη κερδοσκοπικές αθλητικές εκδηλώσεις, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση.

Νέοι που ανήκουν στην ομάδα των ΕΑΕΚ (Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Eurofound), περίπου 14 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-29 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι επιπτώσεις από την παρατεταμένη αδράνεια περιλαμβάνουν τον κίνδυνο της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού ή του αποκλεισμού από την κοινωνία. Το οικονομικό κόστος της κατάστασης αυτής εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 160 δισ. ευρώ ανά έτος ή 1,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ.

Σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ οι δραστηριότητες για τη νεολαία μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να βελτιωθεί η κοινωνική συμμετοχή, για να αποτραπεί ο αποκλεισμός τους και να αυξηθούν οι επαγγελματικές τους προοπτικές.

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» όρισε έναν πρωταρχικό στόχο για τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10 % έως το 2020. Στη Ρουμανία, ο αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ήταν 17,4 % το 2012, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι 12,8 % και του εθνικού στόχου για 11,3 % (βλ. IP/13/324).

H τελευταία έκθεση για το πρόγραμμα PISA (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) από τον ΟΟΣΑ σχετικά με τις δεξιότητες στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την κατανόηση κειμένου των ατόμων ηλικίας 15 ετών έδειξε ότι η Ρουμανία είναι πολύ πιο κάτω από τους στόχους της ΕΕ για το 2020 για τη μείωση των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε ποσοστό κάτω του 15 %. Τα επίπεδα στη Ρουμανία είναι 37,3 % για την κατανόηση κειμένου, 40,8 % για τα μαθηματικά και 37,3 % για τις φυσικές επιστήμες (βλ. IP/13/1198).

Περισσότερες πληροφορίες

Erasmus+

Συχνές ερωτήσεις για το Erasmus+ (MEMO/13/1008 19/11/2013)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νεολαία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound): Νέοι και ΕΑΕΚ

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: Ανδρούλλα Βασιλείου @VassiliouEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar