Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. marca 2014

Raziskava Eurobarometra pokazala veliko podporo Evropejcev ciljem nove SKP

Več kot tri četrtine (77 %) Evropejcev meni, da skupna kmetijska politika (SKP) prinaša koristi vsem državljanom EU in več kot 90 % izmed njih podpira glavne cilje nove SKP, kot sta pravičnejše in bolje usmerjeno dodeljevanje pomoči (92 %) ter vzpostavitev povezave med finančno pomočjo kmetom in uporabo okolju prijaznih kmetijskih praks („ozelenitev“, 91 %). To so glavni zaključki raziskave Eurobarometra o SKP, ki jo je danes objavila Komisija.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș je dejal: „Ti rezultati potrjujejo pomen, ki ga Evropejci pripisujejo podpori kmetijstvu in podeželju. Poleg tega odražajo izjemno usklajenost ciljev reformirane SKP s pričakovanji civilne družbe. Ta izjemno pomembna in močna povezava med državljani in kmeti se bo še okrepila z novo SKP, ki bo pomagala evropskemu kmetijstvu, da celotni evropski družbi in posameznim evropskim davkoplačevalcem prinese še večje in bolj oprijemljive družbene, okoljske in ekonomske koristi, ki jih bodo občutili v svojem vsakodnevnem življenju.“

Drugi trendi, ki jih je pokazala raziskava, so naslednji:

Evropejci kmetijstvu pripisujejo vedno večji pomen in ga poleg razvoja podeželja štejejo za zelo velik izziv prihodnosti (53 %, tj. 7 točk več kot leta 2009). Absolutna večina Evropejcev meni, da je pomembno znotraj Evropske unije zagotoviti raznolikost kmetijstva in prehrambnih proizvodov.

Več kot 80 % Evropejcev podpira ključne cilje SKP, in sicer zagotavljanje preskrbe s prehrambnimi proizvodi, bolj uravnotežen razvoj podeželja ali podpiranje mladih kmetov.

Še večja je podpora glavnim ciljem reforme: 91 % (+4 %) jih meni, da je povezava med finančno pomočjo kmetom in uporabo okolju prijaznih kmetijskih praks („ozelenitev“ kmetijstva) zelo dobrodošla, 92 % pa jih podpira pravičnejše in bolje usmerjeno dodeljevanje pomoči kmetom (+4 % v primerjavi z letom 2009).

Večina državljanov EU se strinja z dodeljevanjem pomoči kmetom in deležem proračuna EU, ki je za to namenjen. 45 % jih ocenjuje, da je višina pomoči kmetom primerna, 26 % jih meni, da je prenizka, in 13 %, da je previsoka.

91 % Evropejcev meni, da je pomembno, da se zagotavlja podpora ranljivim kmetijskim gospodarstvom, ki se soočajo s podnebnimi, sanitarnimi ali ekonomskimi težavami, malo manj kot eden od dveh pa celo ocenjuje, da je ta podpora „izjemno pomembna“ (48 %).

64 % Evropejcev je že slišalo za pomoč, ki jo EU dodeljuje kmetom v okviru SKP, medtem ko je po zadnji raziskavi iz leta 2009 ta odstotek znašal le 41 %1.

Večina Evropejcev (61 %) se zaveda, da so prihodki v kmetijstvu nižji o prihodkov v drugih gospodarskih sektorjih.

V zvezi z informiranjem potrošnikov je raziskava pokazala, da so Evropejci zelo pozorni na kakovost prehrambnih proizvodov, kot so mleko in nekatere vrste mesa, in da imajo visoka pričakovanja glede sledljivosti. Večina izmed njih (53 %) je celo pripravljena plačati nekoliko več za to, da bi bile na etiketah proizvodov navedene informacije o njihovem poreklu.

Ozadje

Po reformi SKP je Komisija želela ponoviti raziskavo mnenja državljanov EU o skupni kmetijski politiki (SKP) in pomenu, ki ga pripisujejo kmetijstvu v Evropski uniji. V raziskavi, ki je bila izvedena po metodologiji Eurobarometra med 23. novembrom in 2. decembrom 2013 v 28 državah članicah EU, je sodelovalo 27 919 državljanov iz različnih socialnih in demografskih skupin.

Dodatne informacije

Celotno poročilo

Spletna stran Eurobarometra

Kontakti:

Roger Waite (+32 22961404)

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Za javnost: Europe Direct tel: 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-­naslov

1 :

Posebna raziskava Eurobarometra št. 336: QB3. Ali ste že kdaj slišali za skupno kmetijsko politiko (SKP) in politiko razvoja podeželja EU ali brali o tem?


Side Bar