Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. marca 2014

Eurobarometer: Európania vyjadrili širokú podporu smerovaniu novej SPP

Viac ako tri štvrtiny Európanov (77 %) sa domnievajú, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je prospešná pre všetkých občanov EÚ. Viac než 90 % z nich podporuje hlavné smerovanie novej SPP, ktorým je spravodlivejšia a viac zacielená pomoc (92 %) a vytvorenie prepojenia medzi finančnou pomocou poskytovanou poľnohospodárom a uplatňovaním poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu („ekologizácia“, 91 %). Práve toto sú hlavné závery prieskumu Eurobarometra o SPP, ktoré dnes uverejnila Komisia.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş uviedol: „Tieto výsledky potvrdzujú význam, ktorý Európania prikladajú podpore poľnohospodárstva a vidieckych oblastí. Takisto preukazujú veľkú symbiózu medzi nasmerovaním reformovanej SPP a očakávaniami občianskej spoločnosti. Toto významné a silné prepojenie medzi občanmi a poľnohospodármi bude posilnené vďaka novej SPP, ktorou sa zhmotnia a znásobia všetky spoločenské, environmentálne a hospodárske výhody, ktoré európske poľnohospodárstvo prináša európskej spoločnosti ako celku i každému európskemu daňovému poplatníkovi v jeho každodennom živote.“

Z prieskumu vyplynuli aj tieto tendencie:

Európania prikladajú poľnohospodárstvu čoraz väčší význam: spolu s rozvojom vidieckych oblastí ho pokladajú za „veľmi dôležitý“ prvok budúcnosti (53 %, t. j. o 7 percentuálnych bodov viac než v roku 2009). Absolútna väčšina sa domnieva, že je takisto dôležité v Európskej únii zabezpečiť rozmanitosť poľnohospodárskych systémov a potravinových výrobkov.

Viac ako 80 % Európanov podporuje kľúčové ciele SPP, či už ide o zabezpečenie zásobovania potravinami, vyváženejší rozvoj vidieckych oblastí alebo podporu mladých poľnohospodárov.

Ešte silnejšia je podpora v prípade hlavného smerovania reformy: pre 91 % respondentov (+4 %) je prepojenie finančnej pomoci poskytovanej poľnohospodárom s uplatňovaním poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu („ekologizácia“) dobrou vecou, rovnako ako aj spravodlivejšie a viac zacielené prideľovanie pomoci poľnohospodárom pre 92 % opýtaných (+4 % v porovnaní s rokom 2009).

Väčšina občanov EÚ súhlasí s poskytovaním pomoci poľnohospodárom, ako aj s tým, aby táto pomoc bola súčasťou rozpočtu EÚ. Výšku pomoci pre poľnohospodárov považuje za primeranú 45 % respondentov, za „príliš nízku“ 26 % a za „príliš vysokú“ 13 %.

91 % Európanov sa domnieva, že je dôležité podporovať slabé poľnohospodárske podniky, ktoré musia čeliť klimatickým, hygienickým alebo hospodárskym problémom. Takmer jeden respondent z dvoch považuje tento aspekt za „veľmi dôležitý“ (48 %).

64 % Európanov už počulo o pomoci, ktorú EÚ poskytuje poľnohospodárom v rámci SPP, zatiaľ čo pri predchádzajúcom prieskume v roku 2009 iba 41 % Európanov uviedlo, že už o SPP počulo1.

Väčšina Európanov (61 %) si uvedomuje, že príjmy v poľnohospodárstve sú nižšie ako príjmy v ostatných hospodárskych odvetviach.

Pokiaľ ide o informovanosť spotrebiteľov, prieskum preukázal, že Európania venujú veľkú pozornosť kvalite potravinových výrobkov, ako je mlieko a určité druhy mäsa, a že majú veľké očakávania, pokiaľ ide o vysledovateľnosť. Väčšina z nich (53 %) je dokonca ochotná zaplatiť o čosi viac, len aby boli informácie o pôvode týchto výrobkov uvedené na etiketách.

Súvislosti

V nadväznosti na reformu SPP chcela Komisia opäť spoznať názory občanov EÚ na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a význam, ktorý prikladajú poľnohospodárstvu v Európskej únii. Prieskum prebehol v súlade s metodikou prieskumov Eurobarometra od 23. novembra do 2. decembra 2013 v 28 členských štátoch EÚ a zúčastnilo sa na ňom 27 919 občanov z rôznych sociálnych a demografických kategórií.

Ďalšie informácie

Úplná správa

Webová stránka Eurobarometra

Kontaktné osoby:

Roger Waite (+32 2 296 1404)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 0625)

Pre verejnosť: Europe Direct telefón 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mail

1 :

Špeciálny prieskum Eurobarometer 336: QB3. Počuli ste už alebo čítali niekedy niečo o „SPP“, spoločnej poľnohospodárskej politike, a o rozvoji vidieckych oblastí Európskej únie?


Side Bar