Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 maart 2014

Eurobarometer: de krachtlijnen van het nieuwe GLB worden over het algemeen positief onthaald door de EU-burger

Meer dan driekwart van de Europeanen is van mening dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alle EU-burgers ten goede komt. Meer dan 90 % onderschrijft de krachtlijnen van het nieuwe GLB zoals billijkere en gerichtere steun (92 %) en het koppelen van financiële steun voor landbouwers met het volgen van milieuvriendelijke landbouwmethoden ("vergroening", 91 %). Dat zijn de voornaamste conclusies van een Eurobarometeronderzoek naar het GLB dat vandaag door de Commissie is gepubliceerd.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș: "Deze resultaten bevestigen dat Europeanen veel belang hechten aan steun voor de landbouw en het platteland. Ze laten ook zien hoezeer de krachtlijnen van het hervormde GLB aansluiten bij de verwachtingen van de civiele samenleving. De essentiële en sterke band tussen burgers en landbouwers zal worden verstevigd dankzij het nieuwe GLB, dat de sociale, ecologische en economische voordelen van de Europese landbouw voor de Europese samenleving in haar geheel en voor het dagelijks leven van elke Europese belastingbetaler tastbaarder en groter maakt".

Uit het onderzoek komen ook de volgende tendensen naar voren:

Europeanen kennen steeds meer belang aan landbouw toe: ze beschouwen landbouw, in combinatie met plattelandsontwikkeling, als een "zeer belangrijke" uitdaging voor de toekomst (53 %, + 7 punten ten opzichte van 2009). De overgrote meerderheid acht het voorts belangrijk voor diversiteit op het gebied van landbouw en levensmiddelen in de Europese Unie te zorgen.

Meer dan 80 % van de Europeanen steunt de hoofddoelstellingen van het GLB, of het nu gaat om voedselzekerheid en evenwichtigere plattelandsontwikkeling of om steun voor jonge landbouwers.

De steun is nog groter als de belangrijkste elementen van de hervorming worden uitgelicht: 91 % (+ 4 %) vindt het een goede zaak financiële steun voor landbouwers te koppelen aan de inachtneming van milieuvriendelijke landbouwmethoden ("vergroening") en 92 % (+ 4 % ten opzichte van 2009) is gewonnen voor meer rechtvaardigheid en gerichtheid bij het toekennen van landbouwsteun.

Het merendeel van de EU-burgers staat positief tegenover het verlenen van steun aan landbouwers en tegenover het aandeel daarvan in de EU-begroting. De steun die landbouwers krijgen, is volgens 45 % adequaat en volgens 26 % te laag. (13 % vindt de steun te hoog.)

91 % vindt het belangrijk kwetsbare landbouwbedrijven te steunen wanneer zij kampen met problemen door weersomstandigheden, dier- en plantenziekten of economische moeilijkheden, en bijna een op de twee vindt dit principe zelfs "zeer belangrijk" (48 %).

64 % van de Europeanen weet dat de EU in het kader van het GLB steun aan landbouwers verleent, terwijl tijdens het vorige onderzoek in 2009 slechts 41 % van de Europeanen aangaf bekend te zijn met het GLB in het algemeen1.

De meerderheid van de Europeanen is zich ervan bewust dat de landbouwinkomens lager zijn dan die in andere economische sectoren.

Wat consumentenvoorlichting betreft, laat het onderzoek zien dat Europeanen veel belang hechten aan de kwaliteit van levensmiddelen zoals melk en bepaalde soorten vlees en dat ze hoge verwachtingen hebben op het gebied van traceerbaarheid. De meerderheid is zelfs bereid iets meer te betalen om ervoor te zorgen dat informatie over de oorsprong van die producten op het etiket wordt vermeld.

Achtergrond

In het kader van de hervorming van het GLB wilde de Commissie de EU-burgers opnieuw bevragen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en over het belang dat zij hechten aan de landbouw in de Europese Unie. Het onderzoek is tussen 23 november en 2 december 2013 in de 28 lidstaten van de EU bij 27 919 burgers uit verschillende sociale en demografische categorieën verricht volgens de Eurobarometermethode.

Meer weten?

Volledig rapport

Eurobarometerwebsite

Contact:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail

1 :

Speciale Eurobarometer 336 QB3. Hebt u al eens iets gehoord of gelezen over het "GLB", het gemeenschappelijk beleid inzake landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Unie?


Side Bar