Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 10 d.

„Eurobarometro“ apklausa. Dauguma europiečių palankiai vertina naujosios BŽUP kryptis

Daugiau kaip trys ketvirtadaliai (77 proc.) europiečių mano, kad bendra žemės ūkio politika yra naudinga visiems ES piliečiams. Daugiau kaip 90 proc. jų remia pagrindines naujosios BŽŪP kryptis, pavyzdžiui, teisingiau ir tikslingiau teikiamą paramą (92 proc.), žemdirbiams suteiktos finansinės paramos ir aplinkai palankaus (ekologiško) ūkininkavimo ryšio nustatymą (91 proc.). Tokios yra šiandien Komisijos paskelbtos „Eurobarometro“ apklausos dėl BŽUP pagrindinės išvados.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloşas kalbėjo: „Šie rezultatai patvirtina, kad europiečiams labai svarbi žemės ūkiui ir kaimo vietovėms skiriama parama. Jie taip pat rodo ypač glaudžią BŽŪP reformos krypčių ir pilietinės visuomenės lūkesčių simbiozę. Šį esminį ir tvirtą piliečių bei ūkininkų ryšį dar labiau sustiprins naujoji BŽŪP, ji pagausins ir padarys dar labiau apčiuopiamą naudą visuomenei, aplinkai ir ekonomikai, kurią Europos žemės ūkis teikia visai Europos visuomenei ir kiekvienam Europos mokesčių mokėtojui kasdieniniame gyvenime.“

Atlikus apklausą buvo nustatytos ir kitos tendencijos:

europiečiai žemės ūkiui teikia vis didesnę svarbą – žemės ūkį (bei kaimo vietovių plėtrą) jie vertina kaip „labai svarbų“ ateičiai dalyką (53 proc., 7 procentiniais punktais daugiau nei 2009 m.). Absoliuti dauguma taip pat mano, kad Europos Sąjungoje svarbu užtikrinti žemės ūkio ir maisto produktų įvairovę;

daugiau kaip 80 proc. europiečių remia esminius BŽŪP tikslus, nepriklausomai nuo to, ar būtų kalbama apie aprūpinimą maisto produktais, labiau subalansuotą kaimo vietovių plėtrą ar paramą jauniems ūkininkams;

ši parama dar didesnė, kai kalbama apie pagrindines reformos kryptis – 91 proc. (+4 proc.) respondentų palankiai vertina ūkininkams suteiktos paramos ir aplinkai palankaus (ekologiško) ūkininkavimo ryšį, tas pat pasakytina apie ūkininkams teisingiau ir tikslingiau teikiamą paramą (92 proc., 4 proc. daugiau nei 2009 m.);

dauguma ES piliečių palankiai vertina ūkininkams suteiktą paramą ir šiai paramai skiriamą ES biudžeto dalį. Ūkininkams suteiktos paramos dydį tinkamu laikė 45 proc. respondentų, 26 proc. ją laikė „per maža“ (13 proc. – „per didele“);

91 proc. europiečių mano, kad svarbu remti pažeidžiamus ūkius, kai jiems iškyla sunkumų dėl klimato, sanitarinių ar ekonominių sąlygų, ir beveik vienas iš dviejų respondentų šį principą laiko „labai svarbiu“ (48 proc.);

64 proc. europiečių teigia girdėję apie ES pagal BŽŪP ūkininkams teikiamą paramą; 2009 m. vykdytos apklausos metu apie pačią BŽŪP teigė girdėję tik 41 proc. europiečių1;

dauguma europiečių (61 proc.) supranta, kad pajamos iš žemės ūkio yra mažesnės nei kituose ekonomikos sektoriuose;

kalbant apie vartotojams teikiamą informaciją, apklausos rezultatai rodo, kad europiečiai daug dėmesio skiria tokių maisto produktų kaip pienas ir tam tikrų rūšių mėsa kokybei, o jų lūkesčiai dėl atsekamumo yra dideli. Dauguma jų (53 proc.) net yra pasirengę mokėti kiek daugiau, kad etiketėse būtų pateikiama informacija apie šių produktų kilmę.

Pagrindiniai faktai

Po BŽŪP reformos Komisija pageidavo, kad būtų iš naujo surengta ES piliečių apklausa dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir dėl svarbos, kurią jie teikia žemės ūkiui Europos Sąjungoje. Apklausa buvo surengta 2013 m. lapkričio 23 d.–gruodžio 2 d. 28 ES valstybėse narėse, vadovaujantis „Eurobarometrų“ apklausoms taikoma metodologija; apklausta 27 919 piliečių, priklausančių įvairioms socialinėms ir demografinėms grupėms.

Daugiau informacijos

Išsami ataskaita

„Eurobarometro“ interneto svetainė

Asmenys ryšiams:

Roger Waite, tel. +32 2 296 14 04,

Fanny Dabertrand, tel. +32 2 299 06 25

Visuomenei: kreipkitės į Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu

1 :

Speciali „Eurobarometro“ apklausa Nr. 336. QB3: „Ar jūs jau esate ką nors girdėję ar skaitę apie BŽŪP, Europos Sąjungos bendrą žemės ūkio ir kaimo plėtros programą?“


Side Bar