Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. maaliskuuta 2014

Eurobarometri: eurooppalaiset suhtautuvat hyvin myönteisesti yhteisen maatalouspolitiikan uusiin linjauksiin

Eurooppalaisista yli kolme neljäsosaa (77 %) arvioi yhteisen maatalouspolitiikan olevan hyödyksi kaikille EU:n kansalaisille. Heistä yli 90 prosenttia antaa tukensa yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen päälinjauksille, joita ovat mm. tasapuolisemmat ja paremmin kohdennetut tuet (92 % kannatus) ja maanviljelijöille myönnettävien taloudellisten tukien kytkeminen ympäristöä säästäviin maatalouskäytäntöihin ("tukien vihertymisen" kannatus 91 %). Nämä ovat tärkeimmät johtopäätökset tänään julkistetusta yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevasta Eurobarometrikyselystä.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komission jäsenen Dacian Cioloşin mukaan tulokset vahvistavat, että eurooppalaiset pitävät maatalouden ja maaseutualueiden tukemista tärkeänä. ”Tulokset osoittavat myös, kuinka hyvin yhteiseen maatalouspolitiikkaan tehdyt uudistukset vastaavat kansalaisyhteiskunnan odotuksia. Uudistettu yhteinen maatalouspolitiikka vahvistaa tätä kansalaisten ja maataloustuottajien välistä ensiarvoista ja lujaa yhteyttä, sillä se tekee tuntuviksi ja kasvattaa niitä sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia hyötyjä, joita EU:n maatalous tuo koko eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja jokaisen veronmaksajan arkeen.

Muita kyselyssä esiin tulleita suuntauksia ovat seuraavat:

Maataloudella on eurooppalaisille yhä suurempi merkitys: maataloutta ja maaseutualueiden kehittämistä pidetään tulevaisuuden kannalta ”erittäin tärkeänä” (53 %, lisäystä 7 prosenttiyksikköä vuoteen 2009 verrattuna). Ehdoton enemmistö vastaajista pitää yhtä tärkeänä varmistaa maataloustuotannon ja elintarvikkeiden monimuotoisuus Euroopan unionissa.

Yli 80 prosenttia eurooppalaisista kannattaa yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiä tavoitteita – elintarvikkeiden saannin turvaamista, maaseutualueiden tasapainoisempaa kehittämistä ja nuorten maataloustuottajien tukemista.

Kannatus on vielä suurempaa, kun puhutaan uudistuksella aikaan saaduista merkittävimmistä suuntauksista: kyselyyn osallistuneista 91 prosenttia (+4 %) pitää maataloustukien kytkemistä ympäristöä säästävien maatalouskäytäntöjen noudattamiseen (”tukien vihertyminen”) myönteisenä. Samaa mieltä ollaan tukien jakamisesta maataloustuottajille tasapuolisemmin ja kohdennetummin (92 % vastaajista, +4 % vuoteen 2009 verrattuna).

Suurin osa EU:n kansalaisista suhtautuu myönteisesti maatalouden tukemiseen ja kyseisen tuen osuuteen EU:n talousarviosta. Maataloustuottajille myönnettävien tukien määrää pitää asianmukaisena 45 prosenttia, ”liian alhaisena” 26 prosenttia (ja ”liian korkeana” 13 prosenttia) vastaajista.

Eurooppalaisista 91 prosenttia pitää tärkeänä tukea heikossa asemassa olevia maatiloja ilmasto-olosuhteista, terveysongelmista tai taloudellisesta tilanteesta johtuvien vaikeuksien vuoksi. Lähes joka toinen (48 %) pitää tätä periaatetta jopa ”erittäin tärkeänä”.

Tuesta, jota EU myöntää maataloustuottajille yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa, on kuullut puhuttavan 64 prosenttia eurooppalaisista. Vuonna 2009 tehdyssä edellisessä vastaavassa kyselyssä1 vain 41 prosenttia vastaajista ilmoitti ylipäätään kuulleensa yhteisestä maatalouspolitiikasta.

Suurin osa eurooppalaisista (61 %) on tietoisia siitä, että maataloussektorilla tulot ovat alemmat kuin muilla talouden aloilla.

Kuluttajien valistuneisuuden osalta tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset kiinnittävät paljon huomiota elintarvikkeiden, esimerkiksi maidon ja tiettyjen lihatyyppien laatuun ja että he edellyttävät tuotteiden hyvää jäljitettävyyttä. Kuluttajista suurin osa (53 %) on jopa valmis maksamaan hieman kalliimpia hintoja siksi, että tuotteiden alkuperä ilmoitetaan merkinnöissä.

Tausta

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen jälkeen komissio halusi kuulla uudestaan EU:n kansalaisten mielipiteitä YMP:sta ja siitä, miten merkittävänä he pitävät maataloutta Euroopan unionissa. Tutkimus suoritettiin Eurobarometritutkimusten menettelyjen mukaisesti 23. marraskuuta ja 2. joulukuuta 2013 välisenä aikana EU:n 28 jäsenvaltiossa. Tutkimukseen osallistui 27 919 kansalaista eri yhteiskunta- ja väestöryhmistä.

Lisätiedot

Raportti kokonaisuudessaan

Eurobarometri-verkkosivusto

Yhteystiedot:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puhelin 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

1 :

Erityiseurobarometri 336: QB3. Oletteko aiemmin kuullut tai lukenut jotakin YMP:stä eli Euroopan unionin yhteisestä maatalouspolitiikasta ja maaseudun kehittämisestä?


Side Bar