Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. marts 2014

Eurobarometer: de fleste borgere i EU støtter hovedelementerne i den nye fælles landbrugspolitik

Over tre fjerdele (77 %) af borgerne i EU mener, at den fælles landbrugspolitik kommer alle borgere i EU til gode. Og over 90 % støtter hovedelementerne i den nye fælles landbrugspolitik, f.eks. mere rimelig og målrettet støtte (92 %) og sammenkædningen af støtten til landmændene og anvendelsen af miljøvenlige landbrugsmetoder ("en grønnere fælles landbrugspolitik", 91 %). Det er hovedkonklusionerne i en Eurobarometer-undersøgelse om den fælles landbrugspolitik, som Kommissionen offentliggør i dag.

EU's kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter Dacian Cioloș udtaler: "Resultaterne bekræfter, at borgerne i EU lægger stor vægt på støtten til landbruget og landdistrikterne. De viser også, i hvor høj grad hovedelementerne i den fælles landbrugspolitik efter reformen er i samklang med civilsamfundets forventninger. Det grundlæggende og stærke bånd mellem borgere og landmænd vil blive styrket takket være den nye fælles landbrugspolitik, som øger de samfundsmæssige, miljømæssige og økonomiske fordele, som landdistrikterne kan bibringe samfundet i EU i sin helhed og den enkelte skatteyder i EU i dagligdagen, og gør dem håndgribelige."

De andre tendenser, som undersøgelsen påviser, er følgende:

  • Borgerne i EU tillægger landbruget stigende betydning. Landbruget og udviklingen af landdistrikterne betragtes som en "udfordring af stor betydning" for fremtiden (53 %, en stigning på 7 procentpoint sammenholdt med 2009). Et absolut flertal finder det ligeledes vigtigt at sikre mangfoldigheden i europæisk landbrug og i fødevarerne i Den Europæiske Union.

  • Over 80 % af borgerne i EU støtter de centrale mål for den fælles landbrugspolitik: garantere leveringen af fødevarer, skabe en mere velafbalanceret udvikling af landdistrikterne og støtte unge landmænd.

  • Støtten til hovedelementerne i reformen af den fælles landbrugspolitik er endog højere. 91 % (en stigning på 4 procentpoint) bedømmer således sammenkædningen af landbrugsstøtten og de miljøvenlige landbrugsmetoder ("en grønnere fælles landbrugspolitik") positivt, og 92 % (en stigning på 4 procentpoint sammenholdt med 2009) bedømmer en mere rimelig og målrettet støtte til landmændene positivt.

  • Et flertal af borgerne i EU stiller sig positive over for støtten til landmændene og over for den andel, som støtten udgør af EU's budget. 45 % finder støtten til landmændene passende, 26 % "for lav" (og 13 % "for høj").

  • 91 % af borgerne i EU finder det vigtigt at støtte sårbare landbrugsbedrifter, der står over for klimamæssige, sanitære eller økonomiske problemer, og næsten hver anden betegner endog denne støtte som "særdeles vigtig".

  • 64 % af borgerne i EU har hørt om EU's støtte til landmændene inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. I den sidste undersøgelse fra 2009 var det kun 41 %, der generelt havde hørt om den fælles landbrugspolitik1.

  • Et flertal af borgerne i EU er bevidste om, at indkomsterne i landbruget er lavere end i andre økonomiske sektorer.

  • Med hensyn til forbrugeroplysning viser undersøgelsen, at borgerne i EU er meget opmærksomme på kvaliteten af fødevarer som mælk og visse typer kød, og at de har store forventninger til varernes sporbarhed. Et flertal (53 %) er endog villige til at betale lidt mere for, at oplysninger om varernes oprindelse figurerer på etiketterne.

Baggrund

Efter reformen af den fælles landbrugspolitik har Kommissionen ønsket at høre borgerne i EU om den fælles landbrugspolitik og spørge dem, hvilken betydning de tillægger landbruget i Den Europæiske Union. Undersøgelsen blev foretaget under anvendelse af Eurobarometers undersøgelsesmetoder mellem den 23. november og den 2. december 2013 i 28 medlemsstater i EU. 27 919 borgere i forskellige sociale og demografiske kategorier deltog i undersøgelsen.

Yderligere oplysninger

Rapporten i sin fulde ordlyd

Eurobarometers websted.

Henvendelser fra pressen:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

1 :

Special Eurobarometer 336: QB3. Har De hørt eller læst om "PAC", Den Europæiske Unions fælles landbrugspolitik og udvikling af landdistrikter?


Side Bar