Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 7 marca 2014 r.

Komisja Europejska zrealizowała cele w zakresie równości szans 11 miesięcy wcześniej niż planowano

Komisja uczci Międzynarodowy Dzień Kobiet, ogłaszając, że osiągnęła swoje cele dotyczące reprezentacji kobiet 11 miesięcy przed zakładanym terminem.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič skomentował: „Jestem niezwykle szczęśliwy, że w Komisji Europejskiej poczyniliśmy wyraźne postępy w dziedzinie równości szans i że możemy z tego powodu świętować w Międzynarodowym Dniu Kobiet.

Komisja staje przed coraz to nowymi wyzwaniami: demografia siły roboczej, 5 proc. redukcja zatrudnienia oraz rosnące oczekiwania ze strony naszych partnerów. Zatem maksymalne wykorzystanie zdolności naszych pracowników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, nie jest już jedynie pożądane; lecz jest niezbędne. Dlatego też zdecydowałem, że równość szans będzie priorytetem mojego mandatu i mam nadzieję, że mój następca wykorzysta osiągnięte sukcesy w swoich działaniach”.

W strategii na rzecz równości szans 2010–2014 wyznaczono cele do zrealizowania do dnia 31 grudnia 2014 r. w trzech obszarach, w których kobiety były reprezentowane w sposób niedostateczny: 25 proc. kadry kierowniczej wyższego szczebla, 30 proc. kadry kierowniczej średniego szczebla oraz 43 proc. stanowisk administratorów niepełniących funkcji kierowniczych.

Najnowsze dane pokazują, że w dniu 1 lutego 2014 r. osiągnięto wszystkie te trzy cele: 27,9 proc. członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, 30,3 proc. kadry kierowniczej średniego szczebla oraz 43,2 proc. administratorów niepełniących funkcji kierowniczych to obecnie kobiety. Zakłada się, że powyższe liczby będą nadal rosnąć. Dowodzą one, że od roku 1995, kiedy kobiety stanowiły jedynie 4 proc. kadry kierowniczej wyższego szczebla, 10,7 proc. kadry średniego szczebla i 23,9 proc. administratorów niepełniących funkcji kierowniczych, nastąpiła znacząca poprawa.

Komisja jest aktywnie zaangażowana na rzecz poprawy równowagi płci w swoich strukturach od 1988 r. Obecna strategia, którą przyjęto w 2010 r., pierwszym roku funkcjonowania Komisji w obecnym składzie, czerpie z wcześniejszych osiągnięć, ale jest także zapowiedzią nowych starań. Doświadczenia z przeszłości pokazały, że dla osiągnięcia zamierzonych celów takiemu podejściu musi towarzyszyć zastosowanie odpowiednich środków w miejscu zatrudnienia. Ostatni przegląd regulaminu pracowniczego, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2014 r., zawiera wyraźne odniesienie do elastycznej organizacji pracy. Obecnie prawie 10 proc. personelu Komisji to telepracownicy, a ok. 40 proc. zatrudnionych posiada token, który umożliwia im wykonywanie pracy w dowolnym miejscu i czasie. Dowody wskazują na to, że szczególnie dla kobiet elastyczność okazała się być głównym czynnikiem, który zachęcił je do podejmowania bardziej odpowiedzialnych zadań.

W obecnej strategii zwraca się także uwagę na fakt, że kluczowe znaczenie ma zaangażowanie ze strony kadry kierowniczej wyższego szczebla. W związku z tym Komisja stworzyła warunki zapewniające lepsze przywództwo oraz umożliwiające rozliczalność kadry kierowniczej wyższego szczebla. Poszczególni dyrektorzy generalni oraz służby rozliczają swoje osiągnięcia w odniesieniu do wspólnych ram oceny skuteczności działań. Działania te ocenia się na podstawie obliczeń z wykorzystaniem indeksu równości szans. W rezultacie dziewięciu dyrekcjom generalnym, przodującym w zakresie działań na rzecz równości szans, przyznano tytuł „Zrównoważonego miejsca pracy” (Balanced Workplace Labels) za ich osiągnięcia w tej dziedzinie. Za kwartalne monitorowanie wypełniania celów dotyczących reprezentacji płci odpowiedzialna jest także Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa.

Kontekst:

Komunikat w sprawie strategii na rzecz równości szans dla kobiet i mężczyzn w Komisji Europejskiej (2010–2014):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Kontakt dla obywateli: Europe Direct pod numerem tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub na adres e­mail


Side Bar