Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 maart 2014

Europese Commissie bereikt streefcijfers gelijke kansen elf maanden eerder dan gepland

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag kan de Europese Commissie melden dat zij haar doelstellingen met betrekking tot de vertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties heeft gehaald, elf maanden eerder dan gepland.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič licht toe: "Ik ben blij dat we op Internationale Vrouwendag binnen de Commissie concrete vooruitgang kunnen laten zien op het gebied van gelijke kansen.

De Commissie staat voor steeds grotere uitdagingen: de demografische samenstelling van de beroepsbevolking verandert, we moeten het doen met vijf procent minder personeel en er wordt steeds meer van ons verwacht. Optimaal gebruikmaken van al ons personeel, vrouwen én mannen, is niet langer alleen wenselijk, het is noodzakelijk. Daarom heb ik van gelijke kansen een kernprioriteit van mijn mandaat gemaakt en ik hoop dat mijn opvolger dit succesvolle beleid voortzet."

In de gelijkekansenstrategie 2010-2014 zijn doelstellingen aangewezen op drie terreinen waarop vrouwen ondervertegenwoordigd waren: tegen 31 december 2014 moet 25 % van het hoger management bestaan uit vrouwen, 30 % van het middenmanagement en 43 % van de administrateurs zonder managementfunctie.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat alle drie de doelstellingen al op 1 februari 2014 zijn bereikt: 27,9 % van de senior managers is nu vrouw, 30,3 % van de middenmanagers en 43,2 % van de administrateurs. Deze percentages zullen naar verwachting nog stijgen. Dit betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 1995, toen deze cijfers respectievelijk 4 %, 10,7 % en 23,9 % bedroegen.

De Commissie probeert sinds 1988 actief om intern meer evenwicht tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen. De huidige strategie, die tijdens het eerste jaar van de huidige Commissie (in 2010) werd goedgekeurd, bouwt voort op de eerdere resultaten, en geeft blijk van nieuwe ambitie. In het verleden is gebleken dat streefcijfers alleen effect hebben als zij worden aangevuld met concrete maatregelen op de werkvloer. In de nieuwe versie van het Statuut, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, wordt expliciet verwezen naar flexibele werkregelingen. Bijna 10 % van de Commissie-ambtenaren is telewerker, en bijna 40 % heeft een beveiligingstoken waarmee altijd en overal kan worden gewerkt. Uit onderzoek is gebleken dat flexibiliteit met name voor vrouwen een belangrijke factor is bij het aanvaarden van meer verantwoordelijkheden.

In de huidige strategie wordt ook erkend dat de inzet van senior managers cruciaal is voor het slagen van dit beleid. De Commissie heeft daarom een kader geschapen voor meer sturing en verantwoordingsplicht door haar senior managers. Directoraten-generaal en diensten moeten individueel verantwoording afleggen over hun prestaties binnen een gemeenschappelijk prestatiekader. Hun prestaties worden beoordeeld op basis van een Gelijkekansenindex. Vanwege hun score op deze index kregen negen directoraten-generaal het label "evenwichtige werkplek", omdat zij voorop lopen wat betreft gelijke kansen. Het directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid analyseert ieder kwartaal per directoraat-generaal de cijfers met betrekking tot de vertegenwoordiging van vrouwen.

Achtergrond

Mededeling over de strategie voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen binnen de Europese Commissie (2010-2014):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Voor burgers: Europa Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 of e­mail


Side Bar