Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 7. martā

Eiropas Komisija ir sasniegusi vienlīdzīgu iespēju mērķus 11 mēnešus pirms plānotā laika

Komisija atzīmē Starptautisko sieviešu dienu ar ziņu, ka tā ir 11 mēnešus pirms plānotā laika ir sasniegusi sieviešu pārstāvības mērķus.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: "Man ir prieks, ka mēs varam svinēt Starptautisko sieviešu dienu, apliecinot konkrētus panākumus attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām Eiropas Komisijā.

"Komisijai jārisina aizvien sarežģītākas problēmas – darbinieku demogrāfiskais sastāvs, darbinieku skaita samazinājums par 5 % un aizvien augstākas prasības no politikas veidotājiem. Tāpēc mūsu darbinieku – gan vīriešu, gan sieviešu – maksimāli efektīvs darbs, nav tikai vēlams, tas ir izšķiroši svarīgs. Tāpēc manu pilnvaru laikā vienlīdzīgas iespējas ir galvenā prioritāte, un es ceru, ka mans pēctecis turpinās darbu, balstoties uz sasniegto."

Vienlīdzīgu iespēju stratēģijā 2010.–2014. gadam tika noteikti mērķi, kas līdz 2014. gada 31. decembrim bija jāsasniedz trijās jomās, kurās sievietes nebija pietiekami pārstāvētas: 25 % sieviešu augstākā līmeņa vadībā, 30 % sieviešu vidēja līmeņa vadībā un 43 % sieviešu administratoru (šeit un turpmāk administratori, kas nav vadītāji) amata vietās.

Jaunākie skaitļi liecina, ka visi trīs mērķi bija sasniegti 2014. gada 1. februārī. Šobrīd 27,9 % augstākā līmeņa vadītāju, 30,3 % vidējā līmeņa vadītāju un 43,2 % administratoru ir sievietes. Paredzams, ka šie rādītāji turpinās pieaugt. Tie liecina par ievērojamu uzlabojumu salīdzinājumā ar 1995. gadu, kad tikai 4 % augstākā līmeņa vadītāju, 10,7 % vidēja līmeņa vadītāju un 23,9 % administratoru bija sievietes.

Komisija kopš 1988. gada ir aktīvi rīkojusies, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru savu darbinieku vidū. Spēkā esošā stratēģija, kas tika pieņemta 2010. gadā – pašreizējās Komisijas pirmajā darba gadā –, ir balstīta uz uz iepriekš sasniegto un vienlaikus iezīmē jaunas apņemšanās. Pagātnes pieredze liecina, ka mērķi var būt efektīvi tikai tad, ja šādu pieeju papildina ar pasākumiem darba vietā. Nesen pārskatītajos Civildienesta noteikumos, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, īpaša nozīme ir piešķirta elastīgai darba kārtībai. Šobrīd gandrīz 10 % Komisijas darbinieku izmanto tāldarba iespējas, un aptuveni 40 % darbinieku ir piešķirtas autentifikācijas marķierierīces, kas ļauj strādāt jebkurā vietā un laikā. Pieredze liecina, ka īpaši sievietēm elastīgi darba apstākļi ir bijis galvenais faktors, uzņemoties lielāku atbildību.

Pašreizējā stratēģija arī uzsver, ka panākumu pamatā ir augstākā līmeņa vadītāju apņemšanās. Tāpēc Komisija ievieš nosacījumus iedarbīgākai vadībai un augstākā līmeņa vadītāju pārskatatbildībai. Ģenerāldirektorātiem un dienestiem ir jāatskaitās par sasniegto, izmantojot vienoto izpildes rādītāju sistēmu. Attiecīgos izpildes rādītājus vērtē, pamatojoties uz vienlīdzīgu iespēju indeksa aprēķināšanu. Līdzsvarotas darbavietas nosaukums pirmoreiz ir piešķirts deviņiem ģenerāldirektorātiem, kuri pēc šī vērtējuma ir visvairāk sasnieguši vienlīdzīgu iespēju jomā. Dzimumu pārstāvības mērķus ģenerāldirektorātu līmenī reizi ceturksnī uzrauga arī Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts.

Vispārīga informācija

Paziņojums par vienlīdzīgu iespēju stratēģiju sievietēm un vīriešiem Eiropas Komisijā (2010.–2014. gads)

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Sabiedrībai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 un e-pasts


Side Bar