Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2014 m. kovo 7 d., Briuselis

Europos Komisija lygių galimybių tikslus įgyvendino 11 mėnesių anksčiau

Tarptautinę moters dieną Komisija pažymės naujiena, kad ji moterų atstovavimo tikslus įgyvendino 11 mėnesių anksčiau, nei numatyta.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Džiaugiuosi, kad minėdami Tarptautinę moters dieną galime pateikti konkrečios pažangos, padarytos įgyvendinant Europos Komisijos lygių galimybių strategiją, įrodymą.

Komisijai tenka spręsti vis sunkėjančius uždavinius, susijusius su darbo jėgos demografija, darbuotojų skaičiaus mažinimu 5 % ir didėjančiais suinteresuotųjų subjektų lūkesčiais. Taigi geriau panaudoti darbuotojus – tiek moteris, tiek vyrus – yra nebe siekiamybė, bet būtinybė. Štai kodėl nusprendžiau, kad svarbiausia man suteiktų įgaliojimų dalis – lygios galimybės, ir tikiuosi, kad mano įpėdinis sėkmingai tęs šią veiklą.“

2010–2014 m. Lygių galimybių strategijoje nustatyti iki 2014 m. gruodžio 31 d. trijose moterų menkai atstovaujamose srityse privalomi pasiekti tikslai: pasiekti, kad moterys eitų 25 % aukščiausiosios grandies vadovų, 30 % vidurinės grandies vadovų ir 43 % nevadovaujamųjų administratorių pareigų.

Naujausi duomenys rodo, kad visi trys tikslai buvo pasiekti 2014 m. vasario 1 d.: dabar moterys eina 27,9 % aukščiausiosios grandies vadovų, 30,3 % vidurinės grandies vadovų ir 43,2 % nevadovaujamųjų administratorių pareigų. Tikimasi, kad jų dalis toliau didės. Tai didelis pagerėjimas, palyginti su 1995 m., – tuomet moterys ėjo tik 4 % aukščiausiosios grandies vadovų, 10,7 % vidurinės grandies vadovų ir 23,9 % nevadovaujamųjų administratorių pareigų.

Komisija aktyviai siekia gerinti lyčių pusiausvyrą organizacijoje nuo 1988 m. Nors dabartinės sudėties Komisijos pirmaisiais darbo metais (2010 m.) priimta dabartinė strategija yra pagrįsta ankstesniais laimėjimais, ja siekiama atnaujintų užmojų. Ankstesnė patirtis parodė, kad siekiant veiksmingo tikslų įgyvendinimo toks metodas turi būti derinamas su darbo vietai taikomomis priemonėmis. Neseniai persvarstytuose ir 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusiuose Tarnybos nuostatuose yra aiški nuoroda į lanksčias darbo sąlygas. Šiuo metu beveik 10 % Komisijos darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, o apie 40 % darbuotojų turi kodų generatorius, todėl gali dirbti bet kur ir bet kuriuo metu. Įrodyta, kad ypač moterims lankstumas buvo pagrindinis veiksnys, paskatinęs prisiimti daugiau atsakomybės.

Dabartinėje strategijoje taip pat pripažįstama, kad aukščiausios grandies vadovų atsidavimas yra labai svarbus sėkmingo darbo elementas. Todėl Komisija sudarė sąlygas, kad aukščiausios grandies vadovai galėtų aktyviau imtis lyderio vaidmens ir taikyti griežtesnę atskaitomybę. Kiekvienas generalinis direktoratas ir tarnybos turi atsiskaityti už savo pasiekimus pagal bendrą veiklos rezultatų sistemą. Šie rezultatai vertinami apskaičiuojamo lygių galimybių rodiklio pagrindu. Viso to rezultatas – devyni generaliniai direktoratai, pirmaujantys lygių galimybių strategijos įgyvendinimo srityje, gavo pirmuosius darnios darbo vietos apdovanojimus (Balanced Workplace Labels). Be to, Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktoratas kas ketvirtį tikrina, kaip kiekvienas generalinis direktoratas siekia lyčių atstovavimo tikslų.

Pagrindiniai faktai

Komunikatas dėl ES strategijos dėl moterų ir vyrų lygių galimybių Europos Komisijoje (2010–2014 m.):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel.+32 22954317

Marilyn Carruthers, tel. +32 22999451

Visuomenei: Europe Direct tel. 0080067891011 arba e. paštas


Side Bar