Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 7. ožujka 2014.

Europska komisija ostvaruje ciljeve u pogledu jednakih mogućnosti 11 mjeseci ranije

Komisija obilježava Međunarodni dan žena vijestima da je postigla svoje ciljeve u pogledu zastupljenosti žena 11 mjeseci ranije nego što je bilo planirano.

Potpredsjednik Komisije Maroš Šefčovič izjavio je: „Izuzetno mi je zadovoljstvo da Međunarodni dan žena možemo proslaviti uz dokaze o konkretnom napretku u pogledu jednakih mogućnosti u Europskoj komisiji.

Komisija je suočena sa sve većim izazovima: demografija radne snage, smanjenje osoblja za 5 % i sve veća očekivanja naših dionika. Stoga ne samo da je poželjno da od sveg svojeg osoblja, i žena i muškaraca, dobijemo sve što oni mogu dati, nego je to i nužno. Stoga sam odabrao jednake mogućnosti kao ključni prioritet svojeg mandata i nadam se da će moj nasljednik nastaviti graditi na tom uspjehu.”

Strategija za jednake mogućnosti za razdoblje od 2010. do 2014. odredila je ciljeve za 31. prosinca 2014. u tri područja u kojima su žene bile nedovoljno zastupljene: 25 % za više rukovodeće osoblje, 30 % za srednje rukovodeće osoblje i 43 % za nerukovodeća radna mjesta administratora.

Najnoviji podaci pokazuju da su sva ta tri cilja postignuta 1. veljače 2014.: na 27,9 % mjesta za više rukovodeće osoblje, 30,3 % mjesta za srednje rukovodeće osoblje i 43,2 % nerukovodećih radnih mjesta administratora sada se nalaze žene. Očekuje se da će ti postoci nastaviti rasti. Oni predstavljaju znatno poboljšanje u odnosu na 1995. kada su se na samo 4 % mjesta za više rukovodeće osoblje, 10,7 % mjesta za srednje rukovodeće osoblje i 23,9 % nerukovodećih radnih mjesta administratora nalazile žene.

Komisija od 1988. aktivno radi na poboljšanju svoje unutarnje ravnoteže među spolovima. Trenutačna strategija, koja je donesena 2010. u prvoj godini trenutačnog sastava Komisije, nastavlja rad na temelju ranijih postignuća, istovremeno pokazujući nove ambicije. Ranija su iskustva pokazala da, kako bi ciljevi bili učinkoviti, takav pristup treba dopuniti mjerama koje su povezane s radnim mjestom. Nedavna revizija Pravilnika o osoblju koja je stupila na snagu 1. siječnja 2014. uvela je i izričito upućivanje na fleksibilne radne uvjete. Sada gotovo 10 % osoblja Komisije radi na daljinu, a otprilike 40 % osoblja ima token koji im omogućuje da rade s bilo koje lokacije i u bilo koje vrijeme. Pokazalo se da je pogotovo za žene fleksibilnost ključni čimbenik kojim su potaknute da preuzmu veće odgovornosti.

Trenutačna strategija isto tako priznaje da je zalaganje višeg rukovodećeg osoblja ključno za uspjeh. Komisija je stoga uspostavila uvjete za bolje rukovođenje od strane višeg rukovodećeg osoblja i za njegovu veću odgovornost. Pojedinačne glavne uprave i službe moraju dokazati svoja postignuća usporedbom prema zajedničkom okviru učinkovitosti poslovanja. Njihovi rezultati poslovanja ocjenjuju se na temelju izračuna Indeksa jednakih mogućnosti. To je dovelo do dodjeljivanja prvih Oznaka uravnoteženog radnog mjesta za devet glavnih uprava koje prednjače u nastojanjima za ostvarivanje jednakih mogućnosti. Tromjesečne provjere ciljeva spolne zastupljenosti na razini glavnih uprava provodi i Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost.

Kontekst

Komunikacija o strategiji za jednake mogućnosti za žene i muškarce u Europskoj komisiji (2010.–2014.):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Osobe za kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Za javnost: Europe Direct na broj telefona 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar