Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. maaliskuuta 2014

Euroopan komissio saavutti tasa-arvotavoitteensa etuajassa

Naisten osuus Euroopan komission ylimmissä henkilöstöryhmissä on kasvanut ennakoitua nopeammin. Komission tasa-arvostrategiassa asetetut tavoitteet on saavutettu jo 11 kuukautta ennen määräaikaa.

Kauden 2010–2014 tasa-arvostrategian tavoitteet koskivat henkilöstöryhmiä, joissa naiset olivat aliedustettuina. Tavoitteena oli, että naisten osuus olisi vuoden 2014 loppuun mennessä komission ylemmän johdon viroissa 25 %, keskijohdon viroissa 30 % ja muiden hallintovirkamiesten (AD) viroissa 43 %.

Tuoreimpien tietojen mukaan kaikki tavoitteet oli saavutettu 1. helmikuuta 2014. Naispuolisia viranhaltijoita oli komission ylemmissä johtotehtävissä 27,9 %, keskijohdossa 30,3 % ja muissa AD-viroissa 43,2 %. Naisten osuuksien odotetaan kasvavan edelleen.

"Olen todella tyytyväinen siihen, että voimme julkistaa nämä luvut näin kansainvälisen naistenpäivän aattona. Ne osoittavat tasa-arvon konkreettisesti parantuneen Euroopan komissiossa", toteaa varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič, joka vastaa komission henkilöstöpolitiikasta.

"Komissio joutuu lähitulevaisuudessa vastaamaan haasteisiin, joita aiheuttavat työvoiman rakenne, vaaditut 5 %:n henkilöstöleikkaukset ja komissioon kohdistuvat kasvavat odotukset. Siksi on välttämätöntä hyödyntää henkilöstön – niin naisten kuin miestenkin – potentiaali mahdollisimman hyvin. Yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen on ollut yksi toimikauteni keskeisistä teemoista, ja toivon, että seuraajani jatkaa samalla linjalla," Šefčovič lisää.

Komissio on pyrkinyt aktiivisesti tasapainottamaan henkilöstönsä sukupuolijakaumaa jo vuodesta 1988. Tasa-arvo onkin komissiossa parantunut huomattavasti sitten vuoden 1995, jolloin naisia oli ylemmistä johtajista vain 4 %, keskijohdosta 10,7 % ja muiden AD-virkojen haltijoista 23,9 %.

Voimassa oleva tasa-arvostrategia hyväksyttiin nykyisen komission ensimmäisenä toimintavuonna 2010. Sen rinnalla on toteutettu työympäristöön ja työjärjestelyihin liittyviä uudistuksia.

Joustavat työjärjestelyt sisältyvät myös uusiin EU:n toimielinten henkilöstösääntöihin, jotka tulivat voimaan vuoden 2014 alusta.

Tätä nykyä noin 10 % komission työntekijöistä tekee etätyötä. Noin 40 %:lla on tunnisteväline, jonka avulla pääsee työskentelemään työpaikan tietojärjestelmään missä ja milloin tahansa. Joustavuus on ollut erityisesti naisille keskeinen edellytys vastuullisempiin tehtäviin siirtymiselle.

Komission henkilöstöstrategiassa on otettu huomioon myös se, että tasa-arvon eteneminen edellyttää aina ylimmän johdon sitoutumista asiaan. Johtajien toimintamahdollisuuksia ja vastuuta onkin lisätty.

Kunkin pääosaston saavutuksia tarkastellaan yhteisen tuloskehyksen ja ns. tasa-arvoindeksin avulla. Tällaisen arvioinnin perusteella vuonna 2013 jaettiin ensimmäiset tunnustuspalkinnot yhdeksälle komission pääosastolle, jotka ovat kunnostautuneet tasa-arvoasioissa. Lisäksi henkilöstöhallinnon pääosasto seuraa neljännesvuosittain sukupuolijakauman kehittymistä muissa pääosastoissa.

Taustatietoa

Euroopan komission tasa-arvostrategia (2010–2014):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar