Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. märts 2014

Euroopa Komisjon saavutas võrdsete võimaluste eesmärgi 11 kuud plaanitust varem

Komisjon tähistab rahvusvahelist naistepäeva uudistega, et on saavutanud naiste esindatuse eesmärgi 11 kuud enne tähtaega.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Mul on hea meel, et saame naistepäeval nentida fakti,e t Euroopa Komisjonis on võrdõiguslikkuse vallas tehtud konkreetseid edusamme.

Komisjoni ees on üha suuremad väljakutsed: tööjõu demograafia, personali 5% vähendamine ja meie sidusrühmade kasvavad ootused. Seega ei ole meie töötajate, nii naiste kui ka meeste potentsiaali maksimaalne ärakasutamine, mitte enam soovitav, vaid hädavajalik. Seepärast seadsin ma võrdsed võimalused oma ametiaja peaprioriteediks, ja loodan, et mu järglane toetub saavutatud edule.”

Võrdsete võimaluste strateegia 2010–2014 raames kinnitati 31. detsembriks 2014 eesmärgid kolmes valdkonnas, kus naised olid alaesindatud: 25% kõrgema astme juhtide puhul, 30% keskastme juhtide puhul ja 43% juhtimisülesanneteta ametnike puhul .

Värsked arvandmed näitavad, et kõik kolm eesmärki saavutati 1. veebruaril 2014: praegu on 27,9% kõrgema astme juhtidest, 30,3% keskastme juhtidest ja 43,2% juhtimisülesanneteta ametnikest naised. See protsent tõuseb eeldatavasti veelgi. Need arvud näitavad märkimisväärset edasiminekut võrreldes 1995. aastaga, mil vaid 4% kõrgema astme juhtidest, 10,7% keskastme juhtidest ja 23,9% juhtimisülesanneteta ametnikest olid naised.

Komisjon on alates 1998. aastast tegelenud aktiivselt sugupoolte tasakaalu parandamisega oma töötajate hulgas. Praegune strateegia, mis võeti vastu komisjoni praeguse koosseisu esimesel tööaastal 2010, tugineb varasematele saavutustele ja tahab minna veelgi kaugemale. Minevikukogemused on näidanud, et eesmärkide tulemuslikuks saavutamiseks tuleb appi võtta meetmed töökohtadel. Hiljuti läbivaadatud personalieeskirjades, mis jõustusid 1. jaanuaril 2014, võeti kasutusele selgesõnaline viide paindlikule töökorraldusele. Nüüdseks on peaaegu 10% komisjoni töötajatest kodutöötajad ja umbes 40% on varustatud läbipääsuloaga, mille abil nad saavad teha oma tööd kus tahes ja millal tahes. Tõendid näitavad, et eriti naiste jaoks on paindlikkus kõige olulisem tegur, mis julgustab neid võtma suuremaid kohustusi.

Praegune strateegia võtab arvesse ka asjaolu, et kohustuste võtmine kõrgema juhtkonna poolt on edu saavutamiseks hädavajalik. Seepärast lõik komisjon tingimused, et tema kõrgema juhtkonna liikmed saaksid paremini näidata oma juhivõimeid ja võtta suuremat vastutust. Iga peadirektoraat ja talitus peavad andma aru oma saavutustest ühises tulemuslikkuse raamistikus. Nende töötulemusi hinnatakse võrdsete võimaluste indeksiga. Selle alusel anti esimesed tasakaalustatud töökoha tiitlid üheksale võrdsete võimaluste valdkonnas esirinnas olevale peadirektoraadile. Sugupoolte esindatuse eesmärkide täitmist peadirektoraadi tasandil jälgib kvartalipõhiselt ka personali ja julgeoleku peadirektoraat.

Taust

Teatis Euroopa Komisjoni naiste ja meeste võrdsete võimaluste strateegia (2010–2014) kohta:

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Kodanikele: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar